Sprawozdanie Narodowej Strategii Onkologicznej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

8 lipca odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na którym przedstawiono sprawozdanie za rok 2020 funkcjonowania Narodowej Strategii Onkologicznej. Sprawozdanie wygłaszał Minister Zdrowia, Adam Niedzielski. Z ramienia Alivii brała w nim udział Agata Polińska, wiceprezes Fundacji. 

Na spotkaniu przedstawiono poziom realizacji zadań, jakie miała spełniać Narodowa Strategia Onkologiczna. W naszej opinii zabrakło tam informacji o realizacji celów ujętych w ustawie o Strategii. 

Przypominamy, że nadrzędnym celem Strategii jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej. Ta definicja jest niespójna z definicją przeżyć 5-letnich ( 5-year survival rate) uznaną międzynarodowo, m.in. przez National Cancer Institute, jako 5-letnie przeżycia od momentu rozpoczęcia leczenia. 

Zdefiniowanie celu w taki sposób, w jaki zostało to zapisane w Narodowej Strategii Onkologicznej automatycznie powoduje, że wyklucza ona pacjentów leczonych przewlekle, aż do śmierci. Strategia obejmuje tylko część pacjentów, których leczenie jest nastawione radykalne. 

W Strategii nie ma ujętej również wartości bazowej oraz wartości docelowej tego wskaźnika. De facto nie wiemy, od jakiego punktu zaczynamy i do jakiej wartości dążymy.

Przypominamy też, że w latach 2006-2019 był prowadzony Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, na który co roku przeznaczano 250 milionów złotych. Niestety w ciągu 13 lat żaden z założonych celów nie został zrealizowany. W związku z tym program został przekształcony w Narodową Strategię Onkologiczną.  

Jak odpowiedział przewodniczący Komisji: Trudno po roku czy po dwóch ocenić poziom przeżywalności 5-letnich, będziemy mogli to ocenić za 3 lata. Wtedy możemy ocenić czy ten program będzie przynosił efekty. 

Jak powiedział Minister Zdrowia: Cele zapisane w taki sposób zostały przyjęte przez autorytety i ekspertów. Jeśli tylko będziemy mogli się z tych celów rozliczyć, zapewniam, że się rozliczymy. 

To oznacza, że po roku realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej nie jest możliwa ocena czy realizuje ona cele zapisane w ustawie, do których realizacji została powołana. 

Całość spotkania Sejmowej Komisji Zdrowia dostępna tutaj.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.