Stanowisko nt.projektu ustawy o Funduszu Medycznym

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Fundusz Medyczny miał być dodatkową pulą finansowania, która wesprze sektor ochrony zdrowia. Analizując prezydencki projekt, odnosi się jednak wrażenie, że główny powód jego powstania to cel wizerunkowy i polityczny, a nie zdrowotny.

Trudno doszukać się projekcie rzeczywistej wizji i próby odpowiedzi na realne problemy. Jego zapisy są nieprecyzyjne, cele wątpliwie określone, a budżet podany ogólnikowo. Wątpliwości budzi też sposób finansowania Funduszu czy jego cele, które w części są już realizowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Na uznanie zasługuje zdefiniowanie problemów oraz obszarów wymagających wsparcia, próba stworzenia warunków szybszego dostępu do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną oraz zwrócenie uwagi na analizę jakości i skuteczności leczenia, oraz wagę zbierania i analizy danych.

Przedstawiamy nasze uwagi i zastrzeżenia do projektu, które skierowaliśmy do decydentów, wraz z postulatami zmian w projekcie. Pełne stanowisko jest dostępne tutaj.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.