Stanowisko nt.projektu ustawy o Funduszu Medycznym

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Fundusz Medyczny miał być dodatkową pulą finansowania, która wesprze sektor ochrony zdrowia. Analizując prezydencki projekt, odnosi się jednak wrażenie, że główny powód jego powstania to cel wizerunkowy i polityczny, a nie zdrowotny.

Trudno doszukać się projekcie rzeczywistej wizji i próby odpowiedzi na realne problemy. Jego zapisy są nieprecyzyjne, cele wątpliwie określone, a budżet podany ogólnikowo. Wątpliwości budzi też sposób finansowania Funduszu czy jego cele, które w części są już realizowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Na uznanie zasługuje zdefiniowanie problemów oraz obszarów wymagających wsparcia, próba stworzenia warunków szybszego dostępu do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną oraz zwrócenie uwagi na analizę jakości i skuteczności leczenia, oraz wagę zbierania i analizy danych.

Przedstawiamy nasze uwagi i zastrzeżenia do projektu, które skierowaliśmy do decydentów, wraz z postulatami zmian w projekcie. Pełne stanowisko jest dostępne tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

DZIAŁAJ TERAZ!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Aktualności