Zapraszamy do Krakowa na II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

27 marca 2017 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum będzie szeroki kontekst ekonomiczny medycyny personalizowanej. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia.

II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to platforma wymiany myśli naukowej i dobrych praktyk na temat medycyny personalizowanej, której istota polega na podawaniu właściwego leczenia właściwemu pacjentowi we właściwym czasie. Dzięki swojej otwartej formule wydarzenie pozwala zebrać w jednym czasie i miejscu przedstawicieli nauk medycznych, branży farmaceutycznej, producentów sprzętu diagnostycznego, samorządów zawodowych i terytorialnych, a także polityków i naukowców, którzy są zainteresowani rozwojem medycyny personalizowanej na świecie i w Polsce.

27 marca 2017 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie spotkają się przedstawiciele i odbiorcy systemu opieki zdrowotnej. W tym roku uczestnicy wspólnie podyskutują o medycynie personalizowanej w kontekście jej dynamicznego rozwoju, zmian regulacyjnych i wyzwań systemowych oraz ekonomicznych. Perspektywa ekonomiczna medycyny personalizowanej będzie przedmiotem szczególnej uwagi ekspertów. Organizatorzy Forum zgodnie podkreślają, że medycyna personalizowana ze swoim kompleksowym, a zarazem zindywidualizowanym podejściem do procesu diagnostyczno-terapeutycznego, połączona z regularnym monitorowaniem jego postępów może przyczynić się do racjonalizacji wydatków w zakresie – od lat systematycznie rosnących – kosztów polskiego systemu ochrony zdrowia.

II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej jest okazją, by w gronie wszystkich interesariuszy systemu, czyli: pacjentów, lekarzy, administratorów i regulatorów systemu opieki zdrowotnej wypracowywać wspólnie rozwiązania, pozwalające na niwelowanie barier świadomościowych, prawnych i ekonomicznych, stojących na drodze do popularyzacji medycyny personalizowanej.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Gośćmi specjalnymi II Forum Medycyny Personalizowanej będą prof. Frederique Novak z Francuskiego Narodowego Instytutu Raka (Institut National du Cancer, France) i dr Tomasz Dyląg z Wydziału Medycyny Innowacyjnej i Personalizowanej w Dyrekcji Generalnej Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej. Prof. F. Novak przedstawi uczestnikom Forum obowiązujące we Francji najlepsze praktyki w diagnostyce genetycznej, będącej podstawą do wdrożenia terapii personalizowanych. Dr Tomasz Dyląg przedstawi umiejscowienie medycyny personalizowanej w programach badawczych Unii Europejskiej.

Udział w II Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej potwierdzili także:
prof. hab. n. med. Romuald Krajewski – Naczelna Izba Lekarska, Elżbieta Kozik – Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski – Krajowy Konsultant w dziedzinie Onkologii Klinicznej, prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Angelo Paradiso – Europejska Koalicja Medycyny Personalizowanej, szpital Giovanni Paolo II National Cancer Research Institute, Bari oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

RAMOWY PROGRAM II Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej:

9:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 10:50 Przywitanie uczestników II Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej. Wystąpienie organizatorów i Ministra Zdrowia.
10:50 – 11:30 Wystąpienia otwierające
„Medycyna personalizowana w programach badawczych Unii Europejskiej” Dr Tomasz Dyląg – Wydział Medycyny Innowacyjnej i Personalizowanej w Dyrekcji Generalnej Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej. Odpowiedzialny za międzynarodowe projekty z dziedziny nowych technologii w biologii i medycynie finansowane przez Komisję Europejską
„Najlepsze praktyki w diagnostyce genetycznej oraz dostępie do medycyny personalizowanej we Francji. Jaki wpływ na budżet miały te rozwiązania?” Prof. Frederique Novak – Institut National du Cancer France
11:30 – 13:00 Dyskusja wprowadzająca „Medycyna Personalizowana w systemie ochrony zdrowia – wyzwania i dokonania” Moderator: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:00 Sesja 1. „Medycyna personalizowana z perspektywy pacjenta” Moderator: Wojciech Wiśniewski – Rzecznik Fundacji Onkologicznej Osób Młodych Alivia
15:00 – 16:15 Sesja 2. „Medycyna personalizowana z perspektywy systemowej” Moderator: Prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
16:15 – 16:45 Przerwa kawowa
16:45 – 17:45 Sesja 3. „Medycyna personalizowana z perspektywy farmakoekonomicznej” Moderator: Dr Joanna Lis, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (ISPOR Poland Chapter)

Szczegółowy program II Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej jest dostępny na stronie: www.medycynapersonalizowana.pl.

Udział w Forum jest bezpłatny. Rejestracja dostępna na stronie: www.mfmp2017.evenea.pl

Więcej informacji
Marta Winiarska
External communication INFARMA
tel. +48 609 023 260; e-mail: [email protected]

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.