Awelumab wydłuża życie pacjentów z zaawansowanym rakiem pęcherza

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej konferencji ASCO zaprezentowano wyniki badania III fazy JAVELIN Bladder 100. Wyniki badania wskazują, że leczenie podtrzymujące awelumabem (Bavencio®) po chemioterapii wydłuża czas całkowitego przeżycia pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg moczowych o ponad pół roku.

Inhibitory PD-L1 (atezolizumab, niwolumab, pembrolizumab) są stosowane w drugiej linii leczenia zaawansowanego raka dróg moczowych (obecnie nierefundowane w tym wskazaniu w Polsce*). Współautor badania dr Thomas Powels zaznacza jednak, że tylko 25-55% pacjentów jest poddawanych tej terapii i niewielka część z nich długotrwale odpowiada na leczenie. Zastosowanie awelumabu (inhibitora PD-L1) jako terapii podtrzymującej po chemioterapii może przynieść pacjentom znacznie większą korzyść. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania JAVELIN Bladder 100?

Do badania włączono 700 pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg moczowych, którzy odpowiedzieli na zastosowane w pierwszej linii leczenia 4-6 cykli gemcytabiny w połączeniu z cisplatyną lub z karboplatyną. 26% pacjentów miało zdiagnozowanego raka miedniczki nerkowej i moczowodu, a pozostałe 74% nowotwór pęcherza i cewki moczowej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Połowa z losowo wybranych pacjentów otrzymywała co 2 tygodnie awelumab w dawce 10 mg/kg. Pozostała część pacjentów została poddana wyłącznie leczeniu paliatywnemu mającemu na celu łagodzenie objawów i poprawę jakości życia (m.in. terapia żywieniowa, terapia przeciwbólowa, radioterapia paliatywna, antybiotykoterapia).

Mediana całkowitego czasu przeżycia pacjentów otrzymujących awelumab była o 31% wyższa niż w przypadku pacjentów otrzymujących wyłączenie terapię paliatywną i wynosiła odpowiednio 21.4 miesięcy, w porównaniu z 14.3 miesiącami. Większe korzyści ze stosowania awelumabu odnosili pacjenci z PD-L1 pozytywnym nowotworem – całkowity czas przeżycia wzrósł o 44% w porównaniu z placebo.

W przeciwieństwie do terapii paliatywnej, stosowanie awelumabu wiązało się jednak z większym ryzykiem działań niepożądanych. Najczęściej występującymi skutkami ubocznymi były infekcje dróg moczowych, anemia, krwiomocz, zmęczenie, ból pleców.

Jak działa lek awelumab?

Awelumab jest przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się z białkiem PD-L1 (ligand programowanej śmierci komórki), które obecne jest na wielu komórkach nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 receptorem PD-1 obecnym na komórkach układu odpornościowego jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia prowadzi więc do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

Czy lek awelumab jest dostępny dla polskich pacjentów? 

Leczenie raka pęcherza moczowego awelumabem nie jest obecnie finansowane przez NFZ w ramach żadnego z programów lekowych*.

Obecnie, wskazania rejestracyjne do stosowania leku awelumab w Unii Europejskiej obejmują leczenie zaawansowanego raka z komórek Merkla (MCC) oraz leczenie pierwszej linii zaawansowanego raka nerki**.

We wrześniu 2017 FDA w trybie przyspieszonym zatwierdziła wskazanie do stosowania awelumabu u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg moczowych, w przypadku gdy choroba uległa progresji podczas lub po chemioterapii opartej na platynie.

Przeczytaj poradnik dotyczący raka pęcherza moczowego, aby dowiedzieć się więcej o leczeniu tego nowotworu.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.practiceupdate.com/c/101565/32/1/

https://www.urotoday.com/conference-highlights/asco-2020/asco-2020-bladder-cancer/121923-asco-2020-javelin-bladder-100-phase-iii-results-maintenance-avelumab-best-supportive-case-vs-bsc-alone-after-platinum-based-first-line-chemotherapy-in-advanced-urothelial-carcinoma.html

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bavencio-epar-product-information_en.pdf

* Informacja aktualna w dniu 10.06.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

** Informacja aktualna w dniu 10.06.2020. Najnowsze informacje o wskazaniach do stosowania leku Bavencio® w Unii Europejskiej znajdują się tutaj: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/bavencio 

Zdjęcie:Photo by National Cancer Institute on Unsplash