Awelumab wydłuża życie pacjentów z zaawansowanym rakiem pęcherza

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej konferencji ASCO zaprezentowano wyniki badania III fazy JAVELIN Bladder 100. Wyniki badania wskazują, że leczenie podtrzymujące awelumabem (Bavencio®) po chemioterapii wydłuża czas całkowitego przeżycia pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg moczowych o ponad pół roku.

Inhibitory PD-L1 (atezolizumab, niwolumab, pembrolizumab) są stosowane w drugiej linii leczenia zaawansowanego raka dróg moczowych (obecnie nierefundowane w tym wskazaniu w Polsce*). Współautor badania dr Thomas Powels zaznacza jednak, że tylko 25-55% pacjentów jest poddawanych tej terapii i niewielka część z nich długotrwale odpowiada na leczenie. Zastosowanie awelumabu (inhibitora PD-L1) jako terapii podtrzymującej po chemioterapii może przynieść pacjentom znacznie większą korzyść. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania JAVELIN Bladder 100?

Do badania włączono 700 pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg moczowych, którzy odpowiedzieli na zastosowane w pierwszej linii leczenia 4-6 cykli gemcytabiny w połączeniu z cisplatyną lub z karboplatyną. 26% pacjentów miało zdiagnozowanego raka miedniczki nerkowej i moczowodu, a pozostałe 74% nowotwór pęcherza i cewki moczowej.

Połowa z losowo wybranych pacjentów otrzymywała co 2 tygodnie awelumab w dawce 10 mg/kg. Pozostała część pacjentów została poddana wyłącznie leczeniu paliatywnemu mającemu na celu łagodzenie objawów i poprawę jakości życia (m.in. terapia żywieniowa, terapia przeciwbólowa, radioterapia paliatywna, antybiotykoterapia).

Mediana całkowitego czasu przeżycia pacjentów otrzymujących awelumab była o 31% wyższa niż w przypadku pacjentów otrzymujących wyłączenie terapię paliatywną i wynosiła odpowiednio 21.4 miesięcy, w porównaniu z 14.3 miesiącami. Większe korzyści ze stosowania awelumabu odnosili pacjenci z PD-L1 pozytywnym nowotworem – całkowity czas przeżycia wzrósł o 44% w porównaniu z placebo.

W przeciwieństwie do terapii paliatywnej, stosowanie awelumabu wiązało się jednak z większym ryzykiem działań niepożądanych. Najczęściej występującymi skutkami ubocznymi były infekcje dróg moczowych, anemia, krwiomocz, zmęczenie, ból pleców.

Jak działa lek awelumab?

Awelumab jest przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się z białkiem PD-L1 (ligand programowanej śmierci komórki), które obecne jest na wielu komórkach nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 receptorem PD-1 obecnym na komórkach układu odpornościowego jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia prowadzi więc do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

Czy lek awelumab jest dostępny dla polskich pacjentów? 

Leczenie raka pęcherza moczowego awelumabem nie jest obecnie finansowane przez NFZ w ramach żadnego z programów lekowych*.

We wrześniu 2017 FDA w trybie przyspieszonym zatwierdziła wskazanie do stosowania awelumabu u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg moczowych, w przypadku gdy choroba uległa progresji podczas lub po chemioterapii opartej na platynie.

Aktualizacja:

Ze względu na jednoznaczne wyniki badania JAVELIN Bladder 100 16 lipca 2020 Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) ogłosiło, że awelumab jest zalecany jako terapia podtrzymująca u pacjentów z zaawansowanym rakiem pęcherza, którzy odpowiedzieli na zastosowaną w pierwszej linii leczenia chemioterapię opartą na platynie.

10 grudnia 2020 Komitet Europejskiej Agencji Leków wydał pozytywną opinię o rozszerzeniu wskazań do stosowania awelumabu (Bavencio) o leczenie podtrzymujące po chemioterapii miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka dróg moczowych. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską leczenie awelumabem w tym wskazaniu zostanie oficjalnie zatwierdzone w UE. 

Przeczytaj poradnik dotyczący raka pęcherza moczowego, aby dowiedzieć się więcej o leczeniu tego nowotworu.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.practiceupdate.com/c/101565/32/1/

https://www.urotoday.com/conference-highlights/asco-2020/asco-2020-bladder-cancer/121923-asco-2020-javelin-bladder-100-phase-iii-results-maintenance-avelumab-best-supportive-case-vs-bsc-alone-after-platinum-based-first-line-chemotherapy-in-advanced-urothelial-carcinoma.html

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bavencio-epar-product-information_en.pdf

https://www.esmo.org/guidelines/genitourinary-cancers/bladder-cancer?hit=mail-op

www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/bavencio-0

* Informacja aktualna w dniu 10.06.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

Zdjęcie: Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.