Darolutamid także dla chorych z hormonowrażliwym rakiem prostaty

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W dniu 26 stycznia 2023 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) pozytywnie zaopiniował zmianę warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Nubeqa (darolutamid).

Substancja czynna w leku Nubeqa, darolutamid, jest inhibitorem receptora androgenowego. Oznacza to, że wiąże się z receptorem (celem) hormonów płciowych zwanych androgenami, takich jak testosteron, i blokuje je przed stymulowaniem komórek raka prostaty do wzrostu oraz opóźnia przerzutowanie.

Nubeqa także dla pacjentów z przerzutowym hormonowrażliwym rakiem prostaty

Darolutamid wprowadzono w USA w 2019, a w 2020 roku również Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła jego dopuszczenie do obrotu dla pacjentów z nowotworem prostaty, opornym na kastrację, u których nie wystąpiły przerzuty. Pisaliśmy o tym już tutaj.

Podstawą do wprowadzenia nowego zastosowania były wyniki badania klinicznego trzeciej fazy ARASENS przeprowadzonego przez Bayer i Orion Pharma, opublikowane w New England Journal of Medicine i zaprezentowane na sympozjum Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) 17 lutego 2022 roku.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi EMA przyjął nowe wskazanie obejmujące leczenie dorosłych pacjentów z przerzutowym hormonowrażliwym rakiem prostaty (mHSPC).

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Krótka historia leczenia mHSPC

Hormonowrażliwy (zwany również wrażliwym na kastrację) rak gruczołu krokowego oznacza, że guzy pacjenta są w dużej mierze pobudzane do wzrostu męskimi hormonami płciowymi. Przez wiele lat przerzutowy hormonowrażliwego raka prostaty leczono wyłącznie za pomocą ADT (terapii deprywacji androgenowej), która blokuje produkcję androgenów przez jądra. 

W 2014 roku duże badanie kliniczne wykazało, że dodanie leku chemioterapeutycznego o nazwie docetaksel do ADT poprawiło przeżywalność u mężczyzn z przerzutowym hormonowrażliwym rakiem prostaty. Od tego czasu kombinacja ta stała się standardem opieki w tej grupie pacjentów. 

Nowsze badania wykazały, że dodanie do ADT innych leków blokujących wytwarzanie lub wiązanie androgenów również wydłuża życie chorych na hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego z przerzutami.

Następnie rozpoczęto kilka badań klinicznych mających na celu sprawdzenie, czy połączenie któregoś z tych leków z ADT i docetakselem pozwoli na zwiększenie szans na przeżycie. Ich wyniki były jednak niejednoznaczne – jedno z nich wykazało poprawę przeżycia bez progresji choroby, a w innym nie stwierdzono zwiększenia przeżycia całkowitego.

Skuteczne trio: darolutamid, ADT i docetaksel

Podobnie jak inne inhibitory receptora androgenowego, darolutamid działa poprzez blokowanie wiązania się androgenów z receptorami w komórkach nowotworowych. Jednak w przeciwieństwie do innych inhibitorów, darolutamid nie przenika z krwiobiegu do mózgu, dzięki czemu powoduje mniej skutków ubocznych związanych z ośrodkowym układem nerwowym (np. drgawki) niż inne tego typu leki.  

Wykazano już, że trio darolutamid, ADT i docetaksel poprawia przeżywalność u mężczyzn z nieprzerzutowym, hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego. W związku z tym rozpoczęto badania kliniczne ARASENS, aby sprawdzić, czy może on przynieść podobne efekty u mężczyzn z rakiem prostaty, który już się rozprzestrzenił.

W badaniu tym mężczyźni z hormonowrażliwym przerzutującym rakiem gruczołu otrzymywali:

  • darolutamid oraz dwie inne terapie: docetaksel i terapię deprywacji androgenowej (ADT), 
  • albo tylko docetaksel i ADT.
Dłuższy czas przeżycia, mniej niepożądanych objawów

Znacznie więcej mężczyzn, którzy otrzymali wszystkie trzy terapie, przeżywało 4 lata po rozpoczęciu leczenia (ryzyko śmierci niższe o 32,5%) w porównaniu z tymi, którzy otrzymali tylko docetaksel i ADT. Jednocześnie dodanie darolutamidu nie spowodowało nasilenia efektów ubocznych.

Obecnie, NUBEQA jest wskazana w leczeniu dorosłych mężczyzn z

  • nieprzerzutowym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (nmCRPC), u których występuje wysokie ryzyko przerzutów
  • oraz przerzutowego hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego (mHSPC) w połączeniu z docetakselem i terapią deprywacji androgenowej.
Autorka artykułu: Martyna Piotrowska

Źródła:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/nubeqa-0

Darolutamide Extends Survival in Metastatic Prostate Cancer – NCI

Nubeqa™ (darolutamide) receives EU approval for additional indication in prostate cancer (bayer.com)

ODM-201 in Addition to Standard ADT and Docetaxel in Metastatic Castration Sensitive Prostate Cancer – Full Text View – ClinicalTrials.gov

Darolutamide in Addition to ADT Versus ADT in Metastatic Hormone-sensitive Prostate Cancer – Full Text View – ClinicalTrials.gov

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.