Epotilony – nowy typ leków, skuteczniejszy od taksanów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Epotilony – nowa grupa testowanych klinicznie leków, działających na podobnej zasadzie co taksany (taxoter, taxol), okazuje się skuteczna u pacjentów, u których taksany nie wywołały pożądanej odpowiedzi jak również u tych, u których wytworzyła się lekooporność. Obecnie trwają próby kliniczne zastosowania epotilonów w nowotworach mózgu (patupilon), raku piersi (patupilon, iksabepilon, BMS-310705, epotilon D, ZK-EPO, KOS-862), niedrobnokomórkowym raku płuc (patupilon, iksabepilon, KOS-862), raku jajnika (iksabepilon, KOS-862), czerniaku (iksabepilon), raku jąder (KOS-862), raku trzustki (KOS-862), raku jelita grubego (KOS-862).

Trwają także badania kliniczne nad łączeniem w terapii znanych leków z epotilonami: w fazie I badań znajduje się patupilon w połączeniu z karboplatyną, kapecytabiną, gemcytabiną, a iksabepilon bada się w połączeniu z karboplatyną i kapecytabiną. Stosuje się także terapię kombinowaną KOS-862 i ZK-EPO z karboplatyną).

Wyniki badań są bardzo obiecujące i wykazują  przewagę epotilonów nad taksanami.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.