Neratinib zatwierdzony jako środek przy leczeniu wczesnego stadium HER2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

17 czerwca 2017 Amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła neratinib (NERLYNX, Puma Biotechnology, Inc.) jako rozszerzony adiuwant (środek uzupełniający), do wykorzystania przy leczeniu dorosłych pacjentów, we wczesnym stadium HER2-dodatniego raka piersi (spowodowanego nadekspresją/amplifikacją HER2). Stosowany może być u pacjentów, po maksymalnie 2 latach pooperacyjnej terapii herceptyną (trastuzumab). Lek ma zapobiegać nawrotom choroby.

W ciągu ostatnich lat liczba rodzajów terapii HER2 pozytywnego raka piersi znacznie wzrosła. Niestety każda komórka nieusunięta operacyjnie, może szybko uodpornić się na znane terapie. Neratinib ma blokować odporność komórek za pośrednictwem szlaków sygnałowych, na które działa w inny sposób niż herceptyna.

Neratinib został zatwierdzony na podstawie badania klinicznego ExteNet (NCT00878709) metodą wieloośrodkową, randomizowaną (interwencyjną), podwójnie ślepą, z użyciem placebo. W badaniach wzięło udział 2840 kobiet we wczesnym stadium HER2-dodatniego raka piersi. Pacjentki losowo otrzymywały neratinib (1420 pań) lub placebo (1420 pań) przez okres jednego roku.

Jako główny miernik skuteczności leku przyjęto czas wolny od choroby inwazyjnej (iDSF – invasive disease-free survival). Podczas 2 lat i 28 dni obserwowano (od dnia przyjęcia pierwszej dawki leku lub placebo), czy pojawią się pierwsze objawy inwazyjnego nawrotu choroby (nawrót lokalny – występowanie w tym samym miejscu lub  regionalny – w węzłach chłonnych w okolicy, w tej samej piersi lub w drugiej piersi), odległego nawrotu choroby (w innych partiach ciała) lub śmierć – z jakiejkolwiek przyczyny.

Po 2 latach od badania kontrolnego w grupie neratinibu ryzyko nawrotu obniżyło się o 33%. (70 kobiet przyjmujących neratinib miało nawrót choroby w porównaniu do 109 otrzymujących placebo). iDFS wyniósł 94,2% u pacjentek, które przyjmowały neratinib, a 91,9% u tych otrzymujących placebo, więc odsetek nawrotu spadł tylko o kilka procent.

Działanie

Neratinib przyłącza się kowalencyjnie do reszty cysteinowej w wiązaniu ATP – zarówno w receptorach HER2, jak i EGFR. W ten sposób blokuje ich aktywność i szlak sygnalizacyjny, co blokuje cykl komórkowy, prowadzi do apoptozy (śmierci) komórki i zmniejszenia liczby komórek HER2 i EGFR, które są odpowiedzialne za rakotwórczą nadekspresję.

Skutki uboczne

Najczęściej występujące działania niepożądane (u ponad 5% badanych) to biegunka, nudności, bóle brzucha, zmęczenie, wymioty, wysypka, zapalenie jamy ustnej, spadek apetytu, skurcze mięśni, dyspepsja (niestrawność), zwiększenie aktywności AST i ALT – enzymów wątrobowych, choroby paznokci, sucha skóra, wzdęcia, utrata wagi i zakażenie dróg moczowych. U 26% kobiet uciążliwa biegunka była powodem zmniejszenia dawki, a aż 16,8% musiało przerwać terapię. Hepatotoksyczność lub zwiększenie aktywności transaminazy (enzymu wątrobowego) były powodem przerwania terapii u 1,7% pacjentów.

Alexandra Zimmer, doktor nauk medycznych, specjalizująca się w kobiecych nowotworach w NCI’s (Centrum badań nad rakiem) ocenia, że bardzo mała procentowa różnica iDSF, czyli niska procentowa różnica ryzyka nawrotu choroby i długa lista skutków ubocznych działa na niekorzyść szerokiej popularyzacji leku. Neratinib może znaleźć zastosowanie u pacjentów z bardzo wysokim zagrożeniem nawrotem choroby – duże komórki guza lub komórki rakowe w pachowych węzłach chłonnych.

Dawkowanie

Dawka rekomendowana to 240 mg (6 tabletek) przyjmowanych raz dzienne doustnie podczas posiłku, przez okres jednego roku. Zalecana jest profilaktyka antybiegunkowa w pierwszych 2 cyklach (56 dni) przyjmowania neratinibu, w razie potrzeby można ją przedłużyć.

Autor: Karolina Kuna

Źródła:

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.