FDA dopuszcza Polivy w połączeniu z chemioterapią do leczenia chłoniaka rozlanego z dużych komórek B niekwalifikującego się do transplantacji

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) 19 kwietnia 2023 r. zatwierdziła terapię Polivy (polatuzumabem wedotyny) firmy Genetech w połączeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem (R-CHP) u dorosłych pacjentów z nieleczonym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL), nieokreślonym inaczej (NOS) lub chłoniakiem z dużych komórek B (HGBL), którzy otrzymali wynik Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego (IPI) 2 lub większy.

Mechanizm działania leku

Polivy należy do klasy leków składających się z trzech części: przeciwciała monoklonalnego, łącznika i cytostatyku. Przeciwciało monoklonalne wiąże się z antygenem na powierzchni komórki nowotworowej i dostarcza cytostatyk do wnętrza komórki. Łącznik zapewnia stabilność w krwiobiegu i uwalnia cytostatyk, który powoduje śmierć do komórki.

Przeciwciało w leku Polivy łączy się z antygenem CD79b na powierzchni komórek nowotworowych i uwalnia toksyczną substancję, która zatrzymuje podział komórek rakowych i zabija je. Antygen CD79b jest obecny na prawie wszystkich komórkach chłoniaka rozlanego z dużych komórek B i jest ograniczony do linii komórek B, dlatego został wybrany jako molekularny cel spersonalizowanego leku.

Polatuzumab wedotyny zastępuje winkrystynę w schemacie R-CHOP

Decyzja FDA o dopuszczeniu Polivy jako leku pierwszej linii opiera się na wynikach randomizowanego, podwójnie ślepego badania klinicznego POLARIX fazy III, w którym wzięło udział 879 pacjentów z nieleczonym wcześniej DLBCL, którzy otrzymali wynik IPI 2 do 5.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Indeks IPI bierze pod uwagę takie czynniki jak wiek pacjenta, jego ogólna kondycja fizyczna i poziom zaawansowania choroby. Jeśli jesteś pacjentem chorym na chłoniaka, lekarz może obliczyć Twój indeks tutaj.

W badaniu klinicznym oceniano wyższość zastąpienia winkrystyny przez polatuzumab wedotyny w schemacie R-CHOP (rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i prednizon).

Pacjentów podzielono na dwie grupy: jedna otrzymywała polatuzumab wedotyny plus R-CHP (pola + R-CHP) lub R-CHOP przez sześć 21-dniowych cykli, a dwa dodatkowe cykle samego rytuksymabu w obu ramionach badawczych. Głównymi rozpoznaniami u pacjentów, którzy wzięli udział w badaniu były DLBCL de novo, NOS (84%) i HGBL (11%).

Czas przeżycia wolnego od progresji choroby wydłużył się do 21,5 miesiąca

Skuteczność leku w badaniu POLARIX oceniano na podstawie przeżycia wolnego od progresji, które było statystycznie dłuższe w ramieniu Pola + R-CHP. Badanie wykazało, że średni czas przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) wynosił 21,5 miesiąca w grupie P+CHP i 13,8 miesiąca w grupie CHP.

Odsetek pacjentów, którzy osiągnęli całkowitą odpowiedź na leczenie (CR) wynosił 40% w grupie P+CHP i 18% w grupie CHP. Średni czas przeżycia całkowitego (OS) nie został jeszcze osiągnięty w grupie P+CHP, a w grupie CHP wynosił 19 miesięcy.

W ramieniu badawczym uzyskano również istotną poprawę w zakresie zmodyfikowanego przeżycia wolnego od zdarzeń. Badanie wykazało, że Polivy w połączeniu z CHP był lepiej tolerowany niż sam CHP. Odsetek pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu działań niepożądanych wynosił 16% w grupie P+CHP i 20% w grupie CHP. Odsetek pacjentów, którzy dostali wszystkie sześć cykli leczenia wynosił 74% w grupie P+CHP i 68% w grupie CHP.

Polivy w połączeniu z CHP poprawił również jakość życia pacjentów w porównaniu z samym CHP. Pacjenci, którzy otrzymywali P+CHP zgłaszali mniej problemów związanych z bólem, zmęczeniem, nudnościami i wymiotami niż pacjenci otrzymujący CHP.

Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanych występującymi u co najmniej 20% pacjentów otrzymujących P+CHP były:

  • zmniejszenie liczby białych krwinek,
  • zmniejszenie liczby płytek krwi,
  • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek,
  • nudności,
  • zmęczenie,
  • biegunka,
  • utrata apetytu
  • i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.
Najczęstszymi poważnymi działaniami niepożądanymi były: infekcje układu oddechowego, zmniejszenie liczby płytek krwi, niedokrwistość i zapalenie płuc.

U części pacjentów otrzymujących P+CHP może wstąpić reakcja związana z podaniem leku, która objawiała się m.in. dreszczami, gorączką, nudnościami i wysypką. 

U osób przyjmujących P+CHP należy zwrócić uwagę również na neuropatię obwodową, która objawia się m.in. drętwieniem, mrowieniem i bólem kończyn. 

Pacjenci otrzymujący Polivy będą monitorowani pod kątem występowania tych działań niepożądanych i leczeni w razie ich wystąpienia. 

Podsumowanie 

Polivy w USA jest już lekiem pierwszej linii leczenia chorych z DLBCL, którzy nie kwalifikują się do transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych. Lek łączy się z antygenem CD79b na komórkach nowotworowych i uwalnia toksynę, która je niszczy. 

Polivy został dopuszczony do stosowania w połączeniu z tradycyjną chemioterapią przez FDA na podstawie badania klinicznego fazy III, które wykazało znaczną poprawę skuteczności leczenia i jakości życia w porównaniu ze standardową chemioterapią. 

Lek wiąże się jednak z ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepożądanych, dlatego wymaga ostrożności i monitorowania pacjentów. 

Pierwsze dopuszczenie Polivy było ważnym postępem w terapii agresywnych i trudnych do wyleczenia chłoniaków. W połączeniu z chemioterapią może poprawić jakość i przedłużyć życie pacjentów, dla których wyczerpały się opcje leczenia.


Autorka tekstu: Martyna Piotrowska

Źródła

FDA approves polatuzumab vedotin-piiq for previously untreated diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified, and high-grade B-cell lymphoma | FDA

Nadzieja dla pacjentów cierpiących na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B – Alivia Onkofundacja

Genentech: Press Releases | Sunday, Aug 8, 2021

Genentech: Press Releases | Wednesday, Apr 19, 2023

https://www.gene.com/patients/medicines/polivy

Polatuzumab wedotyny (POLIVY) został zarejestrowany przez EMA do leczenia chorych z nawrotowym/ opornym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL), którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.