Innowacyjny lek na raka dróg żółciowych dostępny w Unii Europejskiej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Rak dróg żółciowych (cholangiocarcinoma,  iCCA ) jest rzadkim i agresywnym nowotworem, często rozpoznawanym w zaawansowanym stadium, co ogranicza opcje leczenia. Dla pacjentów z tą chorobą, którzy posiadają mutację w genie FGFR2, pojawiła się nowa nadzieja. Lytgobi (futibatinib), czyli lek blokujący aktywność tego genu i wzrost komórek rakowych, otrzymał warunkowe zezwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej. 

Lek Lytgobi jest pierwszym i jedynym inhibitorem kinazy FGFR2 zatwierdzonym w Europie dla tej grupy pacjentów.

Lek, który hamuje działanie zmutowanej wersji kinazy FGFR2

Substancją czynną Lytgobi jest futibatinib, która należy do grupy leków przeciwnowotworowych hamujących działanie pewnej grupy enzymów — kinaz białkowych. 

Kinazy białkowe regulują procesy komórkowe, takie jak wzrost, podział i przeżycie. Niektóre kinazy mogą być nadaktywne lub zmienione w komórkach nowotworowych i przyczyniać się do ich rozwoju oraz rozprzestrzeniania się.

Jesteś pacjentem onkologicznym?

Uzyskaj wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb! Nie ma żadnego haczyka! Po prostu kliknij i sprawdź naszą ofertę.

Lek Lytgobi działa poprzez blokowanie aktywności kinazy FGFR2 (ang. fibroblast growth factor receptor 2), która ulega nieprawidłowej ekspresji, jest zmutowana lub uległa fuzji czy rearanżacji w komórkach raka dróg żółciowych. 

Fuzja genu oznacza, że część jednego genu łączy się z częścią innego genu. W przypadku rearanżacji gen zmienia swoje położenie na chromosomie. W wyniku tych zdarzeń dochodzi do nadmiernej produkcji lub niekontrolowanej aktywacji kinazy FGFR2, która stymuluje wzrost i różnicowanie komórek nowotworowych oraz hamuje ich śmierć.

Około 10-16% pacjentów z iCCA ma rearanżacje genu FGFR2, w tym fuzje, które promują wzrost guza.

Lek Lytgobi wiąże się z kinazą FGFR2 i blokuje jej aktywność. Prowadzi to do zahamowania wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych oraz ich śmierci. Lek Lytgobi jest skuteczny tylko u pacjentów z rakiem dróg żółciowych z fuzją lub rearanżacją genu FGFR2, co musi zostać potwierdzone przez specjalistyczne testy genetyczne przed rozpoczęciem leczenia.

EMA warunkowo dopuszcza lek do obrotu

We wrześniu zeszłego roku Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) w trybie przyspieszonym wydała pozwolenie na dopuszczenie Lytgobi do leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej leczonym, nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych (iCCA), u których występują fuzje genu FGFR2 lub inne rearanżacje. 

Dalsze zatwierdzenie dla tego wskazania może być uzależnione od weryfikacji i opisu korzyści klinicznych w badaniach potwierdzających.

EMA podjęła pod koniec kwietnia 2023 roku pozytywną decyzję o warunkowym dopuszczeniu leku na podstawie opublikowanego w New England Journal of Medicine artykułu podsumowującego wyniki badania klinicznego II fazy o nazwie FOENIX*-CCA2.

Badanie chorych leczonych już co najmniej jedną linią leczenia

Skuteczność i bezpieczeństwo leku Lytgobi zostały ocenione w badaniu, które objęło 103 pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych wewnątrzwątrobowym z fuzją, lub rearanżacją genu FGFR2. Chorzy byli wcześniej leczeni co najmniej jedną linią leczenia ogólnoustrojowego.

W badaniu było tylko jedno ramię badawcze, w którym pacjenci otrzymywali lek Lytgobi (20 mg doustnie raz na dobę). Leczenie trwało do czasu progresji choroby lub wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności.

Głównymi miarami skuteczności leku były odsetek odpowiedzi obiektywnych (ORR) i czas trwania odpowiedzi (DoR), oceniane przez niezależny komitet. Odpowiedź obiektywna oznaczała zmniejszenie wielkości guza o co najmniej 30% lub jego całkowite zniknięcie. Czas trwania odpowiedzi oznaczał czas od pierwszej odpowiedzi do progresji choroby lub śmierci.

42% pacjentów odpowiada na leczenie Lytgobi

Badanie kliniczne wykazało, że lek Lytgobi był znacznie skuteczniejszy niż dotychczasowe leczenie w przypadku pacjentów z rakiem dróg żółciowych z fuzją lub rearanżacją genu FGFR2. W grupie leczonej Lytgobi odsetek odpowiedzi obiektywnych wynosił 42%, a mediana czasu trwania odpowiedzi 9,7 miesiąca. Wskaźnik kontroli choroby wyniósł 83%.

Lek Lytgobi poprawił również inne wskaźniki skuteczności, takie jak mediana przeżycia wolnego od progresji (PFS), która wynosiła 9 miesięcy w grupie leczonej lekiem Lytgobi, a mediana przeżycia całkowitego (OS) to 22 miesiące.

Działania niepożądane

U wszystkich pacjentów wystąpiło co najmniej jedno zdarzenie niepożądane. Najczęstszymi (≥25%) działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były:

  • podwyższone stężenie fosforu we krwi  (85%), 
  • łysienie (33%), 
  • suchość w ustach (30%), 
  • biegunka (28%), 
  • suchość skóry (27%)
  •  i zmęczenie (25%). 

Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem doprowadziły do przerwania leczenia u 2% pacjentów i nie zgłoszono żadnych nowych obaw dotyczących bezpieczeństwa w przedłużonej obserwacji.

Podsumowanie

EMA warunkowo dopuściła do obrotu lek, który może być nadzieją na dłuższe życie i jego lepszą jakość dla chorujących na rzadki nowotwór dróg żółciowych. 

Lytgobi jest obecnie wskazany jako monoterapia w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych z fuzją, lub rearanżacją receptora czynnika wzrostu fibroblastów 2 (FGFR2), u których doszło do progresji po co najmniej jednej wcześniejszej linii leczenia ogólnoustrojowego.


Autorka tekstu: Martyna Piotrowska


Źródła:

Lytgobi: Pending EC decision | European Medicines Agency (europa.eu)

2023-01-18_TOI_FOENIX-CCA2_NEJM_Publication (taihooncology.com)

2022-09_Lytgobi_Approval (taihooncology.com)

Futibatinib Versus Gemcitabine-Cisplatin Chemotherapy as First-Line Treatment of Patients With Advanced Cholangiocarcinoma Harboring FGFR2 Gene Rearrangements – Full Text View – ClinicalTrials.gov

A Study of TAS-120 in Patients With Advanced Solid Tumors – Full Text View – ClinicalTrials.gov

FDA grants accelerated approval to futibatinib for cholangiocarcinoma | FDA

Updated results of the FOENIX-CCA2 trial: Efficacy and safety of futibatinib in intrahepatic cholangiocarcinoma (iCCA) harboring FGFR2 fusions/rearrangements. | Journal of Clinical Oncology (ascopubs.org)

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.