Ipilimumab w skojarzeniu z nivolumabem podwaja długość życia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Jak donoszą wyniki I fazy badań klinicznych, które podczas tegorocznej konferencji naukowców z Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zostały określone jako „przełomowe”, politerapia łącząca dwa rodzaje leków immunoterapeutycznych wydłużyła mediane całkowitego przeżycia pacjentów z czerniakiem do prawie trzech i pół roku.

Eksperymentalny nivolumab oraz atestowany już ipilimumab działają przez blokowanie punktów kontrolnych układu immunologicznego (jak receptor PD-1 i jego ligand PD-L1) i stymulowanie czynności limfocytów T, głównie poprzez blokowanie negatywnych cząsteczek sygnałowych dla ich aktywacji (CTLA-4). Stymuluje to układ odpornościowy do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych. Podejmowane są już prace nad inhibitorami punktów kontrolnych układu immunologicznego o podobnym mechanizmie dzialania oraz lekami anty-PD-1 oraz anty-PDL-1.

Badanie kliniczne, o którym mowa, objęło 94 pacjentów, którzy wykazywali oporność na dotychczasowe formy terapii – u połowy z nich czerniak był w bardzo zaawansowanym stadium. Wszystkim podawano nivolumab oraz ipilimumab w różnych dawkach. Ogłoszono już wyniki dlugoterminowych badań kohortowych przeprowadzonych na 53 pacjentach włączonych do czterech grup o rożnym dawkowaniu. Spośród 53 chorych, 22 (41%) pozytywnie odpowiedziało na terapię skojarzoną. Wskaźniki rocznego i 2-letniego przeżycia calkowitego wynosiły odpowiednio 85% i 79%, zaś średnie przeżycie całkowite 39,7 miesięcy.

Jeszcze kilka lat temu średnia długość życia pacjentów z zaawansowanym stadium czerniaka wynosiła zaledwie rok lub nawet mniej, natomiast jedynie 20-25% pacjentów dożywało dwóch lat. Wyniki badań ukazujące ponad trzyletnie średnie przeżycie są naprawdę przełomowe

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

– oświadczył jeden z lekarzy przeprowadzających badanie, dr Mario Sznol z Yale’s School of Medicine.

Dr Sznol zauważa również, że średnia długość życia pacjentów z czerniakiem poddanych tylko monoterapii wynosi około 16-18 miesięcy. Połączenie leków nivolumab i ipilimumab podwaja przeżycie. Zwraca on jednak uwagę, że obiecujące wyniki badań I fazy należy potwierdzić w III fazie randomizowanych badań klinicznych.

Firma Bristol-Myers Squibb jest w trakcie III fazy badań klinicznych na grupie ponad 900 pacjentów z czerniakiem, zestawiającej leczenie lekiem nivolumab i ipilimumab w monoterapii oraz politerapię tymi lekami. Dla porównania, podczas I fazy badań klinicznych, przy stosownaiu identycznego dawkowania, wskaźnik całkowitego rocznego przeżycia u pacjentów poddanych leczeniu skojarzonemu wyniósł 94%, zaś całkowitego 2-letniego przeżycia – 88%.

Tego samego dnia firma farmaceutyczna Merck przedstawiła wyniki badań dotyczące innego inhibitora punktów kontrolnych układu immunologicznego, leku pembrolizumab (MK-3475), używanego w monoterapii czerniaka. Odpowiedź na leczenie MK-3475 wykazało 34% chorych, natomiast odsetek rocznych przeżyć wyniósł 69%. W podgrupie pacjentów, którzy wcześniej przyjmowali ipilimumab, wskaźnik odpowiedzi na MK-3475 wyniósł 40%, natomiast odsetek rocznych przeżyć – 74%. 

Źródło: www.thestreet.com/story/12725476/1/bristols-immunotherapy-duo-doubles-survival-in-melanoma-patients.html
Tłumaczyła Ewa Krawczyk

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Załóż zbiórkę!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zbierz środki na leczenie!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.