Połączenie dabrafenibu i trametynibu chroni przed nawrotem czerniaka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej konferencji American Society of Clinical Oncology (ASCO) zaktualizowane zostały wyniki trwającego już 5 lat badania klinicznego III fazy COMBI-AD. Wykazano w nim długotrwałe korzyści ze stosowania terapii adjuwantowej dabrafenibem (Tafinlar®) i trametynibem (Mekinist®) po całkowitej resekcji czerniaka w III stadium z mutacją BRAF V600E/K. U 52% pacjentów po zastosowaniu terapii adjuwantowej nawrót choroby nie wystąpił nawet po 5 latach, w porównaniu z 36% pacjentów otrzymujących placebo.

Na czym polegało i jakie były wyniki badania COMBI-AD?

W badaniu wzięło udział 870 pacjentów, u których przeprowadzono doszczętną operację usunięcia czerniaka w stadium III z mutacją BRAF V600E lub V600K. 438 pacjentom podawano raz dziennie 150 mg dabrafenibu i 2 mg trametynibu. Tyle samo pacjentów znalazło się w grupie otrzymującej placebo.

Największe korzyści z terapii adjuwantowej dabrafenibem i trametynibem odnieśli pacjenci z czerniakiem w stadium IIIA – odsetek pacjentów, u których progresja choroby nie wystąpiła po 4 latach wyniósł 72% w porównaniu z 62% placebo, natomiast 5-letni czas wolny od nawrotu zaobserwowano u 65% pacjentów w porównaniu z 58% placebo. 5-letni czas wolny od progresji uzyskało 55% pacjentów z czerniakiem w stadium IIIB w porównaniu z 34% placebo oraz 45% pacjentów w stadium IIIC w porównaniu z 29% placebo.

Mediana czasu wolnego od nawrotu w grupie pacjentów otrzymujących placebo wyniosła 16.6 miesiąca. W grupie pacjentów otrzymujących leczenie nie została jeszcze osiągnięta ze względu na nieuzyskanie wystarczających danych przez okres trwania badania. To sugeruje długotrwałą korzyść ze stosowania terapii.

Mimo wyraźnych korzyści płynących ze stosowania terapii adjuwantowej dabrafenibem i trametynibem, za nieistotne statystycznie uznano wyniki dla pacjentów będących nosicielami mutacji BRAF V600K oraz pochodzących z Australii i Nowej Zelandii. Autorzy badania zaznaczają jednak, że powodem tego mogła być mała liczba pacjentów w tych grupach.

Jak działa leczenie dabrafenibem i trametynibem?

Dabrafenib jest inhibitorem kinazy RAF, a trametynib inhibitorem kinaz MEK1 i MEK2. Obydwa te rodzaje kinaz są częścią szlaku sygnałowego aktywowanego przez nieprawidłowe białka B-Raf powstające w wyniku mutacji BRAF V600. Konsekwencją działania nieprawidłowego białka jest niekontrolowany podział komórek nowotworowych. 

Dabrafenib w skojarzeniu z trametynibem są stosowane w przerzutowym, nieoperacyjnym czerniaku oraz w leczeniu pooperacyjnym czerniaka w III stadium zaawansowania z mutacją V600E lub V600K w genie BRAF.

Jakie są skutki uboczne stosowania dabrafenibu i trametynibu?

Stosowanie dabrafenibu w połączeniu z trametynibem bardzo często (ponad 1/10 przypadków) wiązało się z pojawieniem się zapalenia nosogardzieli, bólów i zawrotów głowy, nadciśnienia tętniczego i krwotoku, kaszlu, bólu brzucha, zaparć, biegunki, nudności i wymiotów, zmniejszenia apetytu, suchości skóry, wysypki oraz objawów grypopodobnych.

Czy dabrafenib i trametynib są dostępne dla polskich pacjentów?

Leczenie skojarzone dabrafenibem i trametynibem jest dostępne w ramach programu lekowego „Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem”* wyłącznie w przypadku nieresekcyjnego lub uogólnionego czerniaka z mutacją BRAF V600. Szpitale, które realizują ten program lekowy można znaleźć na www.onkomapa.pl.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródło:

https://www.onclive.com/conference-coverage/asco-2020/5year-followup-of-combiad-confirms-longterm-rfs-benefit-with-dabrafenib-and-trametinib

https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne Załącznik B.72. „Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mekinist-epar-product-information_pl.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tafinlar-epar-product-information_pl.pdf


*Informacja aktualna w dniu 9.06.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zostań Podopiecznym!

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.