Połączenie dabrafenibu i trametynibu chroni przed nawrotem czerniaka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej konferencji American Society of Clinical Oncology (ASCO) zaktualizowane zostały wyniki trwającego już 5 lat badania klinicznego III fazy COMBI-AD. Wykazano w nim długotrwałe korzyści ze stosowania terapii adjuwantowej dabrafenibem (Tafinlar®) i trametynibem (Mekinist®) po całkowitej resekcji czerniaka w III stadium z mutacją BRAF V600E/K. U 52% pacjentów po zastosowaniu terapii adjuwantowej nawrót choroby nie wystąpił nawet po 5 latach, w porównaniu z 36% pacjentów otrzymujących placebo.

Na czym polegało i jakie były wyniki badania COMBI-AD?

W badaniu wzięło udział 870 pacjentów, u których przeprowadzono doszczętną operację usunięcia czerniaka w stadium III z mutacją BRAF V600E lub V600K. 438 pacjentom podawano raz dziennie 150 mg dabrafenibu i 2 mg trametynibu. Tyle samo pacjentów znalazło się w grupie otrzymującej placebo.

Największe korzyści z terapii adjuwantowej dabrafenibem i trametynibem odnieśli pacjenci z czerniakiem w stadium IIIA – odsetek pacjentów, u których progresja choroby nie wystąpiła po 4 latach wyniósł 72% w porównaniu z 62% placebo, natomiast 5-letni czas wolny od nawrotu zaobserwowano u 65% pacjentów w porównaniu z 58% placebo. 5-letni czas wolny od progresji uzyskało 55% pacjentów z czerniakiem w stadium IIIB w porównaniu z 34% placebo oraz 45% pacjentów w stadium IIIC w porównaniu z 29% placebo.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Mediana czasu wolnego od nawrotu w grupie pacjentów otrzymujących placebo wyniosła 16.6 miesiąca. W grupie pacjentów otrzymujących leczenie nie została jeszcze osiągnięta ze względu na nieuzyskanie wystarczających danych przez okres trwania badania. To sugeruje długotrwałą korzyść ze stosowania terapii.

Mimo wyraźnych korzyści płynących ze stosowania terapii adjuwantowej dabrafenibem i trametynibem, za nieistotne statystycznie uznano wyniki dla pacjentów będących nosicielami mutacji BRAF V600K oraz pochodzących z Australii i Nowej Zelandii. Autorzy badania zaznaczają jednak, że powodem tego mogła być mała liczba pacjentów w tych grupach.

Jak działa leczenie dabrafenibem i trametynibem?

Dabrafenib jest inhibitorem kinazy RAF, a trametynib inhibitorem kinaz MEK1 i MEK2. Obydwa te rodzaje kinaz są częścią szlaku sygnałowego aktywowanego przez nieprawidłowe białka B-Raf powstające w wyniku mutacji BRAF V600. Konsekwencją działania nieprawidłowego białka jest niekontrolowany podział komórek nowotworowych. 

Dabrafenib w skojarzeniu z trametynibem są stosowane w przerzutowym, nieoperacyjnym czerniaku oraz w leczeniu pooperacyjnym czerniaka w III stadium zaawansowania z mutacją V600E lub V600K w genie BRAF.

Jakie są skutki uboczne stosowania dabrafenibu i trametynibu?

Stosowanie dabrafenibu w połączeniu z trametynibem bardzo często (ponad 1/10 przypadków) wiązało się z pojawieniem się zapalenia nosogardzieli, bólów i zawrotów głowy, nadciśnienia tętniczego i krwotoku, kaszlu, bólu brzucha, zaparć, biegunki, nudności i wymiotów, zmniejszenia apetytu, suchości skóry, wysypki oraz objawów grypopodobnych.

Czy dabrafenib i trametynib są dostępne dla polskich pacjentów?

Leczenie skojarzone dabrafenibem i trametynibem jest dostępne w ramach programu lekowego „Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem”* wyłącznie w przypadku nieresekcyjnego lub uogólnionego czerniaka z mutacją BRAF V600. Szpitale, które realizują ten program lekowy można znaleźć na www.onkomapa.pl.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródło:

https://www.onclive.com/conference-coverage/asco-2020/5year-followup-of-combiad-confirms-longterm-rfs-benefit-with-dabrafenib-and-trametinib

https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne Załącznik B.72. „Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mekinist-epar-product-information_pl.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tafinlar-epar-product-information_pl.pdf


*Informacja aktualna w dniu 9.06.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.