Pembrolizumab w leczeniu przerzutowego czerniaka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trwała i kompletna remisja choroby po odstawieniu leczenia Pembrolizumabem.

Jak podaje Journal of Clinical Oncology (Dziennik Onkologii Klinicznej), w Fazie I badań klinicznych nad terapią pembrolizumabem (lek Keytruda), przeprowadzonych w Instytucie Gustava Roussy we Francji, u 16% pacjentów z czerniakiem (105 osób), udało się uzyskać trwałą i kompletną remisję choroby nowotworowej przez dłuższy czas po odstawieniu leku.

Po średnio 43 miesiącach od zakończenia terapii, 92 ze 105 pacjentów (87,6%) nadal nie miało żadnych objawów choroby.

U 91 pacjentów zakończono leczenie pembrolizumabem a u 67 z nich (63,8%) kontynuowano obserwacje bez podawania dodatkowych leków antynowotworowych. Pośród tych 67 pacjentów, średni czas leczenia przed uzyskaniem pozytywnych wyników terapii wynosił 3 miesiące a czas do uzyskania kompletnej remisji 13 miesięcy. Średni czas leczenia po uzyskaniu całkowitej remisji wyniósł dodatkowych 7 miesięcy.

U 90,9% pacjentów z remisja, średnia przeżycia bez oznak choroby (całkowita i kompletna remisja) wyniosła 24 miesiące.

Konkluzje z przeprowadzonych badań klinicznych są następujące: “Pacjenci z przerzutowym czerniakiem mogą mieć długotrwałą, kompletną remisję choroby po zakończeniu terapii pembrolizumabem, a niski odsetek nawrotu choroby daje nadzieję na całkowite wyleczenie u niektórych pacjentów. Mechanizmy długotrwałej i całkowitej remisji wymagają dalszych badań. “

Autor: Dorota Cichańska

Źródło: www.ascopost.com/issues/june-10-2018/pembrolizumab-in-metastatic-melanoma/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.