Kolejna szansa dla chorych na drobnokomórkowego raka płuc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Z początkiem września Komisja Europejska zatwierdziła rozszerzone wskazania do stosowania leku Imfinzi® (durwalumab). Dotychczas stosowanie tego leku było ograniczone do leczenia nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Obecnie lek może być stosowany w pierwszej linii leczenia pacjentów z zaawansowanym drobnokomórkowym rakiem płuc (DRP). Efekt terapeutyczny uzyskuje się poprzez połączenie tego leku z etopozydem i karboplatyną lub cisplatyną. Decyzja została podjęta na podstawie pozytywnych wyników badania klinicznego III fazy CASPIAN. Wykazano w nim, że durwalumab wydłuża życie pacjentów z DRP o niemal 2,5 miesiąca. 

Charakterystyka i leczenie drobnokomórkowego raka płuc

Drobnokomórkowy rak płuc stanowi około 13% przypadków wszystkich raków płuc. Charakteryzuje się szybkim wzrostem i wczesnym rozwojem przerzutów. Ze względu na agresywny przebieg, nowotwór ten w zaledwie 1/3 przypadków jest wykrywany we wczesnym stadium. Pacjenci chorujący na DRP to najczęściej byli lub obecni palacze tytoniu.

Standardowym leczeniem DRP w pierwszej linii jest chemioterapia oparta na platynie w połączeniu z etopozydem. Niestety, nawrót choroby następuje średnio po 6 miesiącach od zakończenia terapii, a możliwości leczenia drugiej linii są ograniczone i nie dają zadowalających efektów. O istotnej potrzebie wdrożenia nowych terapii świadczą niekorzystne rokowania pacjentów z tą chorobą – około 10% z nich przeżywa dłużej niż 5 lat od diagnozy, a mediana czasu przeżycia wynosi 10 miesięcy. Ponadto stosowanie chemioterapii wiąże się ze znaczną toksycznością. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania CASPIAN?

Do badania zostało włączonych 537 pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w III lub IV stadium, którzy ze względu na rozmiary guza nie kwalifikowali się do radioterapii. 268 spośród nich otrzymywało durwalumab w połączeniu z etopozydem i chemioterapią opartą na platynie, a 269 pacjentów stanowiło grupę kontrolną otrzymującą chemioterapię i etopozyd. W badaniu testowano również skuteczność połączenia durwalumabu z tremelimumabem oraz chemioterapią, jednakże nie wykazano, aby przynosiło ono korzyść terapeutyczną. 

54% pacjentów leczonych durwalumabem przeżyło co najmniej 12 miesięcy, a 34% 18 miesięcy. W grupie placebo odsetki te wynosiły odpowiednio 40% i 25%. Zaktualizowane w tym roku wyniki badania wskazują, że mediana czasu przeżycia pacjentów otrzymujących durwalumab wyniosła 12.9 miesięcy w porównaniu z 10.5 miesiącami w przypadku terapii standardowej.

Częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna w obydwu badanych grupach. Najczęściej występującymi skutkami ubocznymi związanymi ze stosowaniem immunoterapii w połączeniu z chemioterapią były neutropenia, anemia, mdłości, wypadanie włosów, zaparcia, zmniejszenie apetytu, zmęczenie.  

Jak działa lek durwalumab?

Durwalumab jest przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się z białkiem PD-L1 (ligand programowanej śmierci komórki), które obecne jest na wielu komórkach nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 z receptorem PD-1 obecnym na komórkach układu odpornościowego jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia prowadzi więc do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

Jakie leki są stosowane w immunoterapii drobnokomórkowego raka płuc?

W 2018 roku zostały opublikowane wyniki badania klinicznego III fazy IMpower133 nad zastosowaniem atezolizumabu (Tecentriq®) w połączeniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym drobnokomórkowym rakiem płuca. Wykazano w nim, podobnie jak w przypadku durwalumabu, wydłużenie o 2 miesiące długości życia pacjentów z DRP (12.3 miesięcy vs 10.3 miesięcy). W świetle tych dowodów w ubiegłym roku rozszerzono wskazania do stosowania atezolizumabu na terenie UE o leczenie DRP. 

Czy durwalumab jest dostępny dla polskich pacjentów?

Lek Imfinzi® (durwalumab) jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej, co oznacza, że można go zakupić w Polsce. Leczenie nie jest jednak refundowane przez NFZ*. Tutaj dowiesz się, jakie są inne możliwości otrzymania nierefundowanego leczenia.

Autorka: Natalia Tarłowska

* Informacja aktualna w dniu 3.09.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

Źródła:

https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2020/imfinzi-approved-in-EU-for-small-cell-lung-cancer.html

Paz-Ares, Luis, et al. „Durvalumab plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial.” The Lancet 394.10212 (2019): 1929-1939 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809064

https://www.esmo.org/guidelines/lung-and-chest-tumours/small-cell-lung-cancer

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tecentriq

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.