Kolejna szansa dla chorych na drobnokomórkowego raka płuc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Z początkiem września Komisja Europejska zatwierdziła rozszerzone wskazania do stosowania leku Imfinzi® (durwalumab). Dotychczas stosowanie tego leku było ograniczone do leczenia nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Obecnie lek może być stosowany w pierwszej linii leczenia pacjentów z zaawansowanym drobnokomórkowym rakiem płuc (DRP). Efekt terapeutyczny uzyskuje się poprzez połączenie tego leku z etopozydem i karboplatyną lub cisplatyną. Decyzja została podjęta na podstawie pozytywnych wyników badania klinicznego III fazy CASPIAN. Wykazano w nim, że durwalumab wydłuża życie pacjentów z DRP o niemal 2,5 miesiąca. 

Charakterystyka i leczenie drobnokomórkowego raka płuc

Drobnokomórkowy rak płuc stanowi około 13% przypadków wszystkich raków płuc. Charakteryzuje się szybkim wzrostem i wczesnym rozwojem przerzutów. Ze względu na agresywny przebieg, nowotwór ten w zaledwie 1/3 przypadków jest wykrywany we wczesnym stadium. Pacjenci chorujący na DRP to najczęściej byli lub obecni palacze tytoniu.

Standardowym leczeniem DRP w pierwszej linii jest chemioterapia oparta na platynie w połączeniu z etopozydem. Niestety, nawrót choroby następuje średnio po 6 miesiącach od zakończenia terapii, a możliwości leczenia drugiej linii są ograniczone i nie dają zadowalających efektów. O istotnej potrzebie wdrożenia nowych terapii świadczą niekorzystne rokowania pacjentów z tą chorobą – około 10% z nich przeżywa dłużej niż 5 lat od diagnozy, a mediana czasu przeżycia wynosi 10 miesięcy. Ponadto stosowanie chemioterapii wiąże się ze znaczną toksycznością. 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Na czym polegało i jakie były wyniki badania CASPIAN?

Do badania zostało włączonych 537 pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w III lub IV stadium, którzy ze względu na rozmiary guza nie kwalifikowali się do radioterapii. 268 spośród nich otrzymywało durwalumab w połączeniu z etopozydem i chemioterapią opartą na platynie, a 269 pacjentów stanowiło grupę kontrolną otrzymującą chemioterapię i etopozyd. W badaniu testowano również skuteczność połączenia durwalumabu z tremelimumabem oraz chemioterapią, jednakże nie wykazano, aby przynosiło ono korzyść terapeutyczną. 

54% pacjentów leczonych durwalumabem przeżyło co najmniej 12 miesięcy, a 34% 18 miesięcy. W grupie placebo odsetki te wynosiły odpowiednio 40% i 25%. Zaktualizowane w tym roku wyniki badania wskazują, że mediana czasu przeżycia pacjentów otrzymujących durwalumab wyniosła 12.9 miesięcy w porównaniu z 10.5 miesiącami w przypadku terapii standardowej.

Częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna w obydwu badanych grupach. Najczęściej występującymi skutkami ubocznymi związanymi ze stosowaniem immunoterapii w połączeniu z chemioterapią były neutropenia, anemia, mdłości, wypadanie włosów, zaparcia, zmniejszenie apetytu, zmęczenie.  

Jak działa lek durwalumab?

Durwalumab jest przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się z białkiem PD-L1 (ligand programowanej śmierci komórki), które obecne jest na wielu komórkach nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 z receptorem PD-1 obecnym na komórkach układu odpornościowego jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia prowadzi więc do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

Jakie leki są stosowane w immunoterapii drobnokomórkowego raka płuc?

W 2018 roku zostały opublikowane wyniki badania klinicznego III fazy IMpower133 nad zastosowaniem atezolizumabu (Tecentriq®) w połączeniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym drobnokomórkowym rakiem płuca. Wykazano w nim, podobnie jak w przypadku durwalumabu, wydłużenie o 2 miesiące długości życia pacjentów z DRP (12.3 miesięcy vs 10.3 miesięcy). W świetle tych dowodów w ubiegłym roku rozszerzono wskazania do stosowania atezolizumabu na terenie UE o leczenie DRP. 

Czy durwalumab jest dostępny dla polskich pacjentów?

Lek Imfinzi® (durwalumab) jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej, co oznacza, że można go zakupić w Polsce. Leczenie nie jest jednak refundowane przez NFZ*. Tutaj dowiesz się, jakie są inne możliwości otrzymania nierefundowanego leczenia.

Autorka: Natalia Tarłowska

* Informacja aktualna w dniu 3.09.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

Źródła:

https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2020/imfinzi-approved-in-EU-for-small-cell-lung-cancer.html

Paz-Ares, Luis, et al. “Durvalumab plus platinum–etoposide versus platinum–etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial.” The Lancet 394.10212 (2019): 1929-1939 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809064

https://www.esmo.org/guidelines/lung-and-chest-tumours/small-cell-lung-cancer

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tecentriq

Wszystkie prawa do materiałów dostępnych na stronie są zastrzeżone. Kopiowanie zawartości wymaga zgody Fundacji.
Przeczytaj treść noty prawnej.Struktura i układ graficzny serwis internetowy stanowią wyłączną własność Fundacji Onkologicznej ALIVIA oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Onkologicznej ALIVIA jest zabronione. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone w serwisie internetowym stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.