Larotrectinib zatwierdzony w leczeniu nowotworów o różnej lokalizacji

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła Vitrakvi (larotrectinib) do leczenia pacjentów dorosłych oraz pacjentów pediatrycznych. Lek ukierunkowany jest na czynnik genetyczny nowotworu a nie na specyficzny typ (lokalizację) guza. Nowotwory nie są już określane wyłącznie na podstawie miejsca pochodzenia lub diagnozy patologicznej, a przez obecność określonego biomarkera.

Preparat Vitrakvi wskazany jest przede wszystkim w leczeniu pacjentów dorosłych i dzieci z guzami litymi, z obecnością fuzji genów neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (NTRK), z przerzutami lub gdy chirurgiczna resekcja najprawodpodobniej nie przyniesie efektów lub też będzie zagrożeniem dla życia pacjenta. Badania wykazały, że geny NTRK, które kodują białka TRK mogą łączyć się z innymi genami nieprawidłowo co z kolei powoduje wzrost guzów. Fuzje NTRK są rzadko spotykane oraz występują w nowotworach powstających w wielu miejscach ciała.

Skuteczność larotrectinibu badana była w trzech badaniach klinicznych. Badania obejmowały 55 pacjentów pediatrycznych i dorosłych z guzami litymi, u których zidentyfikowano fuzję genu NTRK i u których  chirurgiczna resekcja najprawdopodobniej doprowadziłaby do bardzo ciężkich powikłań. 73% odpowiedzi na terapię trwało przynajmniej 6 miesięcy, a 39% rok lub dłużej.

Larotrectinib wykazał 75-procentową odpowiedź chorych na różne typy nowotworów, do których zalicza się między innymi:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

 • mięsaka tkanki miękkiej
 • nowotwór ślinianek
 • dziecinnego włókniakomięsaka
 • nowotwór tarczycy
 • nowotwór płuc.

Do najczęstszych działań niepożądanych podczas stosowania leku Vitrakvi zalicza się:

 • zmęczenie
 • nudności
 • kaszel
 • zaparcia
 • biegunka
 • zawroty głowy
 • wymioty
 • zwiększone stężenie enzymów ALT (aminotransferaza alaninowa)
 • zwiększone stężenie enzymów AST (aminotransferaza asparaginowa).

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Vitrakvi. Pacjenci powinni pamiętać o tym aby zgłaszać oznaki reakcji neurologicznych, takich jak np. zawroty głowy.

Firma Loxo Oncology uzyskała pozwolenie od Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na korzystanie z Vitrakvi.

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) to amerykańska instytucja rządowa, która chroni zdrowie publiczne zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leków i szczepionek dla ludzi i zwierząt oraz innych produktów biologicznych stosowanych u ludzi, a także urządzeń medycznych. Agencja jest również odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, kosmetyków, suplementów diety, produktów emitujących promieniowanie elektroniczne oraz za regulację wyrobów tytoniowych.

Autor: Agata Ernst

Źródła: