FDA zatwierdza pazopanib w leczeniu mięsaków

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

26.04.2012 FDA zatwierdziło pazopanib (Votrient) w leczeniu pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, którzy otrzymywali wcześniej chemioterapię, z wykluczeniem osób z nowotworami podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) i tłuszczakomięsakami.

Już w marcu 2012 GlaxoSmithKline ogłosiło, że komitet doradczy ds. leków onkologicznych (Oncologic Drugs Advisory Committee) w amerykańskiej FDA głosował  za tym (w stosunku 11 głosów za do 2 przeciw), że dowody z badań klinicznych potwierdziły pożądaną przewagę korzyści (przy zachowaniu oceny ryzyka) wykorzystania Votrientu w leczeniu pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, którzy otrzymywali wcześniej chemioterapię, z wykluczeniem osób z nowotworami podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) i tłuszczakomięsakami, ponieważ Ci pacjenci nie zostali włączeni do fazy III badań. ODAC zrecenzowało wyniki z badań z jednej fazy III oraz z jednej fazy II.

Możliwości leczenia osób z zaawansowanym mięsakiem tkanek miekkich są ograniczone, dlatego włączenie nowych leków daje nadzieję na poprawę wyników leczenia tej grupy pacjentów.

Bezpieczeństwo i skuteczność Votrientu oceniano w badaniu klinicznym z udziałem 369 pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, który otrzymywali wcześniej chemioterapię. Pacjenci zostali losowo podzieleni na dwie grupy: pacjentów otrzymujących lek Votrient oraz pacjentów leczonych placebo. Badanie oceniało czas do progresji. U pacjentów otrzymujących lek następowała ona średnio po 4,6 miesiącach w porównaniu do 1,6 miesiąca w grupie leczonej placebo.

Najczęstsze działania niepożądane występujące u pacjentów leczonych Votrientem to zmęczenie, biegunka, nudności, utrata masy ciała, wysokie ciśnienie krwi, zmniejszenie apetytu, wymioty, bóle mięśni, zmiana koloru włosów, bóle głowy, zmiany smaku, duszność i przebarwienia skóry.

Votrient niesie potencjalne ryzyko uszkodzenia wątroby (wykazuje hepatotoksyczność), która może być śmiertelna. Pacjenci powinni być monitorowani pod kątem funkcji wątroby i leczenie należy przerwać, jeżeli wystąpią spadki paramentrów wątrobowych.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.