Leczenie nowotworów za granicą – czy jest możliwe? Jak je zorganizować?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Osoby, u których wykryto nowotwór, często rozważają leczenie poza granicami naszego kraju. Mimo że medycyna w Polsce wciąż się rozwija, nie zawsze nasz system okazuje się w pełni efektywny. Dla niektórych pacjentów leczenie nowotworów za granicą to większa szansa na powrót do zdrowia i pełni sił. Kiedy taka terapia jest możliwa? W jaki sposób ją zorganizować?

Czy leczenie nowotworu za granicą jest możliwe?

Leczenie raka za granicą jest możliwe i to w wielu przypadkach. Warto zwrócić uwagę na to, że nie zawsze musi się to wiązać z ogromnymi kosztami. Są sytuacje, gdy terapia jest finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy to leczenia planowanego. Chory może też zdecydować się na wyjazd za granicę finansowany z własnych, prywatnych środków, choć wydatki nierzadko okazują się zaskakująco duże. Ponadto terapia w innym kraju to rozwiązanie dostępne dla osób, które wykupiły specjalną polisę onkologiczną i regularnie opłacały składki. Tego typu ubezpieczenie bardzo często zapewnia nie tylko dodatkowe konsultacje specjalistyczne czy samo otrzymanie świadczeń zdrowotnych z tytułu zdiagnozowania raka, ale również środki na pokrycie kosztów leczenia poza Polską. Zakres wsparcia zależy od firmy ubezpieczeniowej, dlatego warto uważnie przeanalizować wszystkie dostępne oferty.

Dlaczego pacjenci rozważają leczenie nowotworów za granicą?

W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący dostępności i efektów leczenia nowotworów. Pokazał on, że choć w Polsce liczba zachorowań jest niższa niż w innych krajach Unii Europejskiej, to umieralność jest znacznie wyższa (ta sama sytuacja dotyczy Chorwacji i Węgier). Różnicę można dostrzec także w takich aspektach jak wydatki na onkologię per capita, a więc na osobę. Wspomniany raport wskazuje, że w Polsce jest to 44 euro, a dla przykładu we Francji 156 euro i 171 euro w Wielkiej Brytanii.

Polscy pacjenci często nie mogą korzystać z najbardziej nowoczesnych metod leczenia stosowanych w Zachodniej Europie. Eksperci zwracają uwagę także na ograniczony dostęp do leków należących do standardów europejskich lub jego całkowity brak. Pozostałe problemy to długi czas oczekiwania na diagnostykę, konsultacje lekarskie i świadczenia zdrowotne, braki kadrowe oraz niedobory specjalistycznego sprzętu. Czas to istotna kwestia w przypadku walki z rakiem. Nie wszyscy chorzy mają go dostatecznie dużo, dlatego wiele osób poszukuje możliwości leczenia za granicą, widząc w tym szansę na powrót do zdrowia.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Planowane leczenie raka za granicą – finansowanie z NFZ

Osoba, która chciałaby leczyć się onkologicznie w innym kraju oraz uzyskać finansowanie z NFZ, musi dopełnić kilku formalności. Najważniejsze jest to, aby uzyskać zgodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – ma postać decyzji administracyjnej i jest wydawana przed rozpoczęciem terapii. W tym celu należy złożyć wniosek o planowane leczenie za granicą. Pacjent wybiera jeden z dwóch dostępnych wzorów, jest to uzależnione od powodu, dla którego decyduje się na taki krok:

  1. Zbyt długi czas oczekiwania na leczenie w kraju – dana osoba znajduje się na liście oczekujących na otrzymanie świadczenia, jednak jego wykonanie w niezbędnym, dostatecznie szybkim terminie nie jest możliwe.
  2. Brak możliwości leczenia w kraju – taki wniosek należy złożyć, kiedy w Polsce nie może zostać przeprowadzone niezbędne leczenie pozwalające na podjęcie skutecznej walki z chorobą.
Gdy NFZ otrzyma dokumenty od pacjenta, rozpoczyna postępowanie wyjaśniające. Jeżeli potwierdzą się przesłanki w przepisach prawa umożliwiające sfinansowanie leczenia za granicą, wynik postępowania będzie pozytywny. Kiedy powodem jego złożenia jest zbyt długi czas oczekiwania na leczenie w Polsce, możliwe jest podjęcie terapii w państwach:

  • UE lub EFTA – na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • UE lub EOG – na podstawie dyrektywy transgranicznej.
Należy podkreślić, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie może sfinansować leczenia eksperymentalnego, w ramach badań klinicznych i w sytuacji, gdy taka terapia nie należy do świadczeń gwarantowanych w naszym kraju. Jednocześnie uzyskanie uprzedniej zgody Prezesa NFZ to tylko jedna możliwość. Drugą jest złożenie wniosku o zwrot kosztów po zakończeniu leczenia. Oznacza to, że pacjent płaci z własnych środków za terapię (z góry), a później ubiega się o zwrot kosztów (zgodnie ze stawkami stosowanymi przy zwrotach za identyczne leczenie w kraju, w którym chory jest ubezpieczony). Niemniej zdarza się, że najpierw trzeba wystąpić o zgodę na leczenie. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prywatne leczenie raka w zagranicznym ośrodku – jak je zorganizować?

Osoba, która zastanawia się nad samodzielną organizacją wyjazdu do zagranicznego ośrodka onkologicznego, musi przede wszystkim podjąć decyzję, w której placówce chce się leczyć. W tej kwestii warto zasięgnąć porady swojego lekarza – jeśli nie będzie mógł samodzielnie wskazać odpowiedniego miejsca, prawdopodobnie pomoże w określeniu kierunku dalszych poszukiwań. Są też serwisy i platformy przedstawiające informacje o badaniach klinicznych oraz dostępnych metodach leczenia w różnych krajach. Podstawą jest więc zdobycie jak największej ilości przydatnych danych.

Na stronach internetowych zagranicznych ośrodków onkologicznych nie ma szczegółowych cenników świadczonych usług. Warto więc skontaktować się z wytypowaną placówką, przedstawić sytuację i przesłać swoją dokumentację medyczną (w odpowiednim języku). Na podstawie takich informacji możliwe jest przygotowanie wstępnego kosztorysu. Jednak do podanej przez ośrodek kwoty należy doliczyć też inne wydatki, w tym:

  • transport,
  • zakwaterowanie,
  • wynajęcie tłumacza (jeżeli jego pomoc jest niezbędna).
Samodzielna organizacja leczenia nowotworu za granicą jest czasochłonna, często też nerwowa i męcząca. Z tego względu na popularności wciąż zyskują prywatne ubezpieczenia na wypadek nowotworu. Osoba, która wykupi taką polisę, bardzo często ma możliwość uzyskania wsparcia przy planowaniu i realizacji wyjazdu na terapię do innego kraju. Zakres pomocy różni się i zależy od wysokości ubezpieczenia, ale często poza samą konsultacją i pobytem w zagranicznym ośrodku pacjent może liczyć m.in. na przygotowanie tłumaczenia dokumentacji medycznej, pobyt w hotelu, szybkie rozpoczęcie terapii oraz transport medyczny. Wszystkimi wymienionymi aspektami zajmuje się ubezpieczyciel, dlatego chory wraz z bliskimi może dobrze i bez nadmiernego stresu przygotować się do wyjazdu. O pomoc można poprosić także onkologiczną fundację, która zapewni wsparcie w organizacji zbiórki środków niezbędnych na przeprowadzenie terapii.

Leczenie nowotworu za granicą jest możliwe, także z finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto rozważyć taką propozycję. W wielu przypadkach terapia poza Polską daje największe szanse i nadzieje na poprawę zdrowia.

Autor: Fundacja Onkologiczna – Alivia

Źródła:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.