Luminalny rak piersi typu B – czym różni się od typu A i jakie mam opcje leczenia?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Raki luminalne są najczęściej występującymi nowotworami piersi (stanowią ok. 60%-70%). Charakteryzuje je ekspresja receptorów estrogenowych i innych biomarkerów. Ich zdefiniowanie wyznacza kierunek leczenia choroby.

Zebraliśmy w tym artykule najważniejsze informacje na temat objawów, diagnozy i leczenia luminalnego raka piersi o podtypie B.

Czym jest luminalny rak piersi typu B?

To jeden z podtypów raka piersi. Stanowi od 15% do 20% wszystkich przypadków raka piersi. 

Guzy luminalne typu B często wymagają bardziej agresywnego leczenia ze względu na ich szybszy wzrost i większe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się niż w przypadku raków luminalnych A. Biorąc pod uwagę, wyraźne różnice w rokowaniach podtypów luminalnych, ważne jest odróżnienie pacjentek z rakiem luminalnym A od tych z rakiem luminalnym B.

Jednak określenie wewnętrznego podtypu molekularnego raka piersi wymaga profilowania ekspresji genów, które jest drogie. W praktyce klinicznej to jednak analiza immunohistochemiczna (IHC) jest powszechnie stosowana ze względu na jej niższe koszty i lepszą dostępność w identyfikacji biomarkerów charakterystycznych dla agresywnych typów raka piersi.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Czym podtyp B różni się od raka luminalnego typu A?

Obecnie do klasyfikacji czterech podstawowych typów raka (na podstawie konsensusu z 2011 roku w St. Gallen) wykorzystuje się półilościową ekspresję IHC dla:

 • receptora estrogenowego (ER), 
 • receptora progesteronowego (PgR),
 • receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2)
 • i indeksu mitotycznego Ki-67.
Zarówno nowotwory luminalne typu A, jak i B mają w swoich komórkach receptory estrogenowe (ER). W praktyce raki luminalne typu B różnią się od luminalnych A:

 • wyższym stopniem histologicznym (czyli w obrazie mikroskopowym bardziej różnią się od zdrowych komórek piersi niż komórki raka luminalnego typu A), 
 • niższą ekspresją PgR (20% lub mniej) 
 • i wyższą ekspresją Ki-67 (zwykle ≥14%)
Ponadto około 20% raków luminalnych B będzie również rakami HER2-dodatnimi.

Raki luminalne A i B są identyfikowane jako ER+, PgR+, HER2- przez IHC, a wszystkie guzy HER2+ są klasyfikowane jako „podtyp HER2+” niezależnie od statusu receptorów hormonalnych. Z kolei guzy ER+, PgR+, HER2+ są określane jako podtyp “luminalny B HER2+”.

Jakie są objawy luminalnego raka piersi typu B?

Oznaki i objawy raka piersi typu B, podobnie jak w przypadku innych nowotworów piersi, obejmują zmiany, takie jak:

 • wyczuwalny guz lub zgrubienie w piersi,
 • ból lub dyskomfort piersi,
 • zmiany w wyglądzie brodawki sutkowej,
 • zmiany skórne piersi,
 • obrzęk piersi,
 • przy większym zaawansowaniu mogą być wyczuwalne węzły chłonne w dole pachowym.
Regularne badania przesiewowe i samobadanie mają kluczowe znaczenie dla wczesnego wykrycia nowotworów piersi. W niektórych przypadkach ten typ raka piersi (jak każdy inny) może nie dawać zauważalnych objawów i zostaje wykryty dopiero podczas badań przesiewowych.

Jeśli rak rozprzestrzenił się już do innych narządów, mogą wystąpić dodatkowe objawy w zależności od lokalizacji przerzutów.

Diagnoza

Diagnostyka obejmuje standardową ścieżkę diagnostyki raka piersi, wliczając w to badania obrazowe (mammografia, badanie ultrasonograficzne, czasem również rezonans magnetyczny piersi) i biopsję w celu określenia konkretnego podtypu raka piersi.

Kluczowe jest określenie w analizie histologicznej najważniejszych biomarkerów, bo to determinuje kroki terapeutyczne.

Omówienie opcji leczenia z pracownikami służby zdrowia jest ważne dla wyboru leczenia, z którego dana pacjentka odniesie realne korzyści. Wczesne wykrycie i szybka pomoc medyczna mają kluczowe znaczenie dla uzyskania najlepszych wyników.

Na czym polega leczenie luminalnego raka piersi typu B?

Terapia luminalnego raka piersi typu B obejmuje spersonalizowane podejście oparte na czynnikach takich jak:

 • typ raka,
 • wiek chorej,
 • historia medyczna i obciążenia chorej, 
 • stadium zaawansowania choroby, 
 • i status menopauzalny chorej. 
Opcje leczenia mogą obejmować:

 • zabieg chirurgiczny (usunięcie guzka z marginesem zdrowej tkanki lub mastektomię – całkowite usunięcie piersi wraz z usunięciem części lub wszystkich węzłów chłonnych z okolicy dołu pachowego),  
 • chemioterapię
 • terapię hormonalną
 • terapię celowaną (w przypadku raka luminalnego HER2-dodatniego)
 • oraz udział w badaniach klinicznych
Operacja piersi jest zazwyczaj pierwszym krokiem, po którym następują dodatkowe formy terapii, takie jak chemioterapia i/lub hormonoterapia. Kolejność tych działań może być odwrotna w przypadku raków miejscowo zaawansowanych. 

Terapia hormonalna pomaga zapobiegać wzrostowi komórek nowotworowych przez blokowanie receptorów steroidowych lub zmniejszanie działania hormonów własnych chorej. Stosuje się w tym podejściu leki, takie jak: tamoksyfen, anastrozol lub letrozol, które należy przyjmować codziennie przez co najmniej pięć lat w przypadku wczesnego stadium raka piersi lub nawet dłużej w przypadkach zaawansowanych raków piersi po zakończeniu wszystkich innych metod leczenia.

Terapia celowana jest ukierunkowana na białko HER2 i hamuje jego działanie. Do niedawna leczenie przeciwciałami anty-HER2 wydawało się nieskuteczne u pacjentek z rakami HER2-ujemnymi, ale w świetle nowych badań wiemy, że mogą na niej skorzystać również pacjentki z niską ekspresją HER2, tzw. HER2- low.

Udział w badaniach klinicznych jest opcją, kiedy standardowe metody leczenia są niewystarczające. Ważne, aby ściśle współpracować z pracownikami służby zdrowia w celu ustalenia optymalnego planu leczenia.

Jakie są rokowania w przypadku luminalnego raka piersi typu B?

Rokowanie różni się w zależności od wieku, osobistej i rodzinnej historii medycznej, stopnia zaawansowania w momencie diagnozy i statusu menopauzalnego chorej. 

Luminalny rak piersi typu B ma ogólnie gorsze rokowania w porównaniu do luminalnego raka typu A, z krótszym całkowitym czasem przeżycia i czasem przeżycia wolnym od choroby. 

Raki te mają wyższy stopień złośliwości niż raki luminalne typu A, wykazują wyższą ekspresję genów proliferacyjnych i cyklu komórkowego. Około 20% nowotworów luminalnych B może być również HER2-dodatnich. 

Podsumowanie

Luminalny rak piersi typu B to bardziej agresywny typ nowotworu, który różni się od raka luminalnego typu A zarówno profilem genetycznym, jak i rokowaniami.

Pomimo gorszych rokowań, wczesna diagnoza i dobrze dobrana terapia dają chorym duże szanse na wyleczenie.

Więcej informacji o raku piersi znajdziesz w bazie wiedzy Fundacji Alivia.

Autorka: Martyna Piotrowska

Konsultacja dr hab. n. med. Krzysztof Adamowicz

Źródła:

 • Karen S Johnson, MD and others, Molecular Subtypes of Breast Cancer: A Review for Breast Radiologists, Journal of Breast Imaging, Volume 3, Issue 1, January/February 2021, Pages 12–24, https://doi.org/10.1093/jbi/wbaa110

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.