Nieluminalny HER2-dodatni rak piersi – wczesna diagnoza ma znaczenie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Rak piersi o podtypie nieluminalnym HER2-dodatnim jest jednym z bardziej agresywnych raków piersi, który szybko się rozwija i przerzutuje do węzłów chłonnych. Jednak wcześnie wykryty, daje duże szanse na wyleczenie.

Czym jest nieluminalny rak piersi HER2-dodatni?

Rak piersi HER2-dodatni nieluminalny jest podtypem raka piersi, który charakteryzuje się obecnością nadmiernej ilości białka HER2 (receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2) na powierzchni komórek nowotworowych, ale w odróżnieniu od luminalnych raków piersi nie obserwuje się nadmiernej ekspresji receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PgR).

Z jednej strony jest to gorzej rokujący rak, ale dzięki temu, że charakteryzuje się nadmierną ekspresją białka HER2 bardzo dobrze odpowiada na terapię celowaną.

W normalnych warunkach HER2 jest receptorem odpowiadającym za regulowanie sygnałów związanych ze wzrostem i funkcjonowaniem komórki. W komórkach raka nadmierna ekspresja HER2 niekontrolowanie stymuluje wzrost i rozprzestrzenianie się guza.
Raki piersi HER2-dodatnie stanowią około 15-20% wszystkich przypadków raka piersi.

Objawy

Rak piersi HER2-dodatni nieluminalny może nie dawać żadnych symptomów w początkowej fazie rozwoju. Dopiero w miarę postępowania choroby mogą pojawić się następujące objawy:

 • guzek w piersi,
 • ból piersi,
 • zmiana wielkości lub kształtu piersi,
 • wydzielina z brodawki sutkowej,
 • obrzęk lub zaczerwienienie skóry piersi,
 • swędzenie skóry piersi,
 • wciągnięcie brodawki sutkowej.
Ważne, aby nie lekceważyć żadnej niepokojącej zmiany i zgłosić się do lekarza jak najszybciej. Najlepszą strategią pozostaje oczywiście regularne samobadanie piersi i udział w badaniach profilaktycznych. Mimo gorszych prognoz wczesna diagnoza jest kluczowym czynnikiem zwiększającym szanse na wyleczenie w tym typie nowotworu.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Diagnostyka

W diagnostyce tego podtypu raka wykorzystuje się podobne badania, co w przypadku innych raków piersi. Zwykle ścieżkę diagnostyczną rozpoczyna wywiad lekarski i badanie fizykalne, później chorą poddaje się badaniom obrazowym, takim jak mammografia, USG piersi, czasem także rezonans magnetyczny (MRI).

W przypadku potwierdzenia podejrzeń w badaniach obrazowych wykonuje się biopsję gruboigłową. Analiza immunohistochemiczna (IHC) wycinka pozwala określić obecność markerów biologicznych, na podstawie których klasyfikuje się typy nowotworów. W przypadku raka nieluminalnego HER2-dodatniego chora może zobaczyć na swoim wyniku zapis ER(-), PgR(-), HER2(+) z numerycznym określeniem statusu HER2 (2+ lub 3+).

Niektóre nowotwory piersi z wynikiem HER2 1+ lub HER2 2+ oraz ujemnym wynikiem testu FISH można nazwać nowotworami o niskim poziomie HER2, tzw. HER2-low. Te nowotwory piersi nadal są badane, ale nowe badania pokazują, że chore odnoszą korzyści z terapii ukierunkowanych na HER2.

Leczenie

Leczenie nieluminalnego HER2-dodatniego raka piersi zależy od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania choroby, wiek pacjentki, ogólny stan zdrowia, a także od indywidualnych uwarunkowań pacjentki.

Dostępnych jest wiele opcji leczenia, w tym:

 • zabieg usunięcia piersi lub jej części,
 • radioterapia,
 • chemioterapia,
 • leczenie celowane.
Decyzję o sposobie leczenia, które przyniesie chorej największe korzyści, podejmuje wielospecjalistyczny zespół – konsylium lekarskie.

Chemioterapia

Chemioterapia to leczenie, które wykorzystuje leki niszczące komórki nowotworowe. Jako chemioterapeutyki w tym podtypie raka wykorzystuje się najczęściej antracykliny i taksany.

To podejście terapeutyczne może być stosowane w leczeniu nieluminalnego HER2-dodatniego raka piersi w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi terapiami.

Dostępne leki chemioterapeutyczne obejmują na przykład:

 • Doksorubicynę (Adriamycynę): Doksorubicyna jest lekiem cytotoksycznym, który zabija komórki nowotworowe.
 • Kapecytabinę (Xeloda): Kapecytabina jest lekiem cytotoksycznym.
 • Paklitaksel (Taxol): Paklitaksel jest lekiem cytotoksycznym.
 • Trastuzumab emtanzyna (T-DM1): T-DM1 to lek łączący trastuzumab z lekiem cytotoksycznym.

Leczenie celowane

Terapie celowane wykorzystują leki blokujące określone białka lub inne cząsteczki istotne dla wzrostu i rozwoju komórek nowotworowych.

Przełomem w leczeniu agresywnych raków z nadekspresją HER2 było opracowanie terapii celowanej opartej na przeciwdziałach skierowanym przeciwko temu receptorowi. Dzisiaj Trastuzumab jest standardem w leczeniu chorych z rakiem HER2-dodatnim.

Dostępne terapie celowane w leczeniu nieluminalnego HER2-dodatniego raka piersi obejmują przeciwciała monoklonalne, przeciwciała połączone z lekiem cytostatycznym oraz cykliby. Przykłady takich preparatów to:

 • Trastuzumab (Herceptyna) – przeciwciało monoklonalne;
 • Pertuzumab (Perjeta) – przeciwciało monoklonalne;
 • Trastuzumab emtanzyna (T-DM1) – Trastuzumab połączony z cytostatykiem;
 • Palbocyklib (Ibrance) – cyklib, czyli inhibitor kinaz zawiadujących cyklem komórkowym.

Strategia podwójnej blokady

Niedawno pojawiła się również nowa opcja terapeutyczna dla chorych na wczesnym stadium zaawansowania choroby. Polega ona na skojarzeniu Trastuzumabu z innym lekiem blokującym HER2. Strategia „podwójnej blokady” znacząco zwiększa efektywność leczenia.

Po włączeniu do terapii podwójnej blokady odsetek chorych osiągających całkowitą odpowiedź patomorfologiczną sięga nawet 30% w stosunku do blokowania HER2 tylko jednym lekiem. Oznacza to, że w badaniu histopatologicznym usuniętej piersi lub fragmentu u jednej na trzy chore całkowicie wyeliminowano komórki rakowe.

Osiągnięcie całkowitej odpowiedzi patomorfologicznej to leprze rokowania i mniejsze ryzyko nawrotu choroby. Szczególnie dobrze odpowiadają właśnie pacjentki z rakiem nieluminalnym oraz z zajętymi węzłami chłonnymi.

Niestety, w Polsce takie leczenie jest refundowane tylko dla chorych z rozsianym nowotworem, kiedy szanse na wyleczenie są niewielkie. Chorzy z wczesnym rakiem piersi nie mają dostępu do połączenia dwóch leków anty-HER2 w tzw. leczeniu przedoperacyjnym (neoadiuwantowym) i leczeniu uzupełniającym po zabiegu chirurgicznym (adiuwantowym), ponieważ program lekowy nie przewiduje zastosowania takiego połączenia w tym stopniu zaawansowania.

Podsumowanie

Rak piersi nieluminalny HER2-dodatni jest agresywnym nowotworem, jednak bardzo dobrze odpowiada na terapie celowane. Jeśli zostanie wcześnie wykryty, chora ma duże szanse na wyleczenie.

Chcesz wiedzieć więcej o raku piersi? Wpisz hasło „rak piersi” w wyszukiwarkę bazy wiedzy Alivii. Znajdziesz w niej zarówno artykuły o innych podtypach raka piersi, jak i opcjach leczenia.


Autorka tekstu: Martyna Piotrowska

Źródła:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.