Terapia anty-HER2 w HER2-negatywnym raku piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) przedstawiono wyniki badania klinicznego III fazy DESTINY-Breast04. Wykazano w nim, że trastuzumab derukstekan (Enhertu®) wydłuża życie i czas wolny od progresji choroby u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi z niską ekspresją HER2. W powszechnej praktyce klinicznej nowotwór piersi z niską ekspresją HER2 jest klasyfikowany jako HER2-negatywny. Trastuzumab derukstekan jest natomiast obecnie stosowany w leczeniu III oraz w II linii zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi. Wyniki badania DESTINY-Breast04 rzucają nowe światło nie tylko na leczenie lecz również klasyfikację raka piersi.

Szacuje się, że około 20% wszystkich raków piersi stanowią nowotwory HER2-dodatnie. Wykazują one nadmierną ekspresję receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Choć nowotwory tego typu charakteryzują się szybkim wzrostem i częściej dają przerzuty, obecnie są dostępne nowoczesne leki celowane anty-HER2, które znacząco poprawiły rokowania pacjentek. Leków tych nie wykorzystuje się obecnie w leczeniu nowotworów HER2-ujemnych, jednak jak wskazują najnowsze badania w tej grupie chorych również mogą znaleźć się beneficjentki tego typu terapii.

Wśród nowotworów uznawanych za HER2-ujemne znajdują się nie tylko raki niewykazujące nadekspresji HER2 lecz również takie z niską ekspresją tego receptora tzw. HER2-low. Szacuje się, że mogą one stanowić 45-55% nowotworów piersi. Rozpoznaje się je wówczas, gdy obecność receptora HER2 wykazano metodą barwienia immunohistochemicznego (wynik 1+ lub 2+) lecz test FISH nie wykazał obecności dodatkowych kopii genu HER2 (amplifikacji HER2). Obecnie pacjentki te leczy się tak samo jak przypadki „prawdziwie” HER2-negatywne (wynik IHC 0)

Badanie DESTINY-Breast04

W badaniu wzięło udział 494 pacjentek z nieoperacyjnym lub zaawansowanym rakiem piersi z niską ekspresją HER2 (HER2-low) oraz 63 pacjentki z HER2-negatywnym zaawansowanym rakiem piersi. Pacjentki włączone do badania najczęściej były już po trzech liniach leczenia (leczenie inhibitorem CDK4/6, terapia hormonalna, chemioterapia). 373 pacjentki otrzymywały trastuzumab derukstekan, a 184 pacjentki były leczone wybraną chemioterapią (erybuliną, kapecytabiną, nab-paklitakselem, gemcytabiną lub paklitakselem).

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Mediana czasu wolnego od progresji choroby wśród pacjentek z rakiem piersi HER2-low otrzymujących Enhertu wyniosła 10.1 miesięcy w porównaniu z 5.4 miesiącami u pacjentek otrzymujących chemioterapię. Wskaźnik ten był porównywalny u pacjentek, u których wynik badania IHC wyniósł 1+ (mediana 10.3 miesięcy) jak i 2+ (mediana 10.1miesięcy). W przypadku pacjentek z HER2-nagatywnym (wynik IHC 0) rakiem piersi mediana czasu wolnego od progresji w grupie Enhertu wyniosła natomiast 8.5 miesięcy w porównaniu z 2.9 w grupie kontrolnej. Mediana całkowitego czasu przeżycia u pacjentek z rakiem piersi HER2-low wyniosła 23.9 miesięcy w grupie leczonej Enhertu i 17.5 miesięcy w grupie otrzymującej chemioterapię.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi Enhertu były mdłości, zmęczenie i łysienie. Najczęstszymi ciężkimi działaniami niepożądanymi były natomiast neutropenia, anemia, zmęczenie.

Jak działa trastuzumab derukstekan?

Enhertu® jest koniugatem leku cytotoksycznego i przeciwciała skierowanego przeciw HER2 – trastuzumabu. Dzięki takiemu połączeniu derukstekan działa selektywnie przeciw komórkom nowotworowym posiadającym na powierzchni receptor HER2, a tym samym zwiększa stężenie leku bezpośrednio w komórkach nowotworowych.

Enhertu® jest obecnie dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej w leczeniu nieoperacyjnego lub zaawansowanego, HER2-pozytywnego raka piersi po zastosowaniu co najmniej dwóch linii terapii anty-HER2.

Aktualizacja 22.08.2022r.

5 sierpnia 2022 amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie leku Enhertu w leczeniu pacjentek z nieoperacyjnym lub zaawansowanym rakiem piersi HER2-low, które były uprzednio leczone chemioterapią w zaawansowanym stadium choroby.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://ascopost.com/news/

Pogoda, K., Jagiełło-Gruszfeld, A., & Nowecki, Z. (2022). HER2-low—nowy podtyp raka piersi?. Onkologia w Praktyce Klinicznej-Edukacja.

S. Modi et al. (2022) Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer. NEJM

https://www.ema.europa.eu/

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-her2-low-breast-cancer

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.