Płynna biopsja pomocna w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego w II stadium

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) zaprezentowano wyniki badania klinicznego DYNAMIC. Wykazano w nim, że badanie obecności krążącego DNA nowotworowego (ctDNA) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem jelita grubego jest pomocne w ocenie zasadności stosowania chemioterapii adjuwantowej. Zaobserwowano porównywalny czas wolny od nawrotu choroby wśród pacjentów, u których badano ctDNA co w grupie kontrolnej. Jednocześnie jednak pacjenci, u których badacze ocenili poziom ctDNA byli rzadziej poddawani chemioterapii adjuwantowej. Oznacza to, że badanie ctDNA pozwoliło wyselekcjonować tych pacjentów, którzy odnieśli największą korzyść z chemioterapii.

Leczenia miejscowo zaawansowanego raka jelita grubego w głównej mierze polega na chirurgicznym usunięciu guza. Choć włączenie chemioterapii adjuwantowej (po leczeniu chirurgicznym) jest bezsprzecznie korzystne dla pacjentów, u których doszło do przerzutów (stadium III), kwestia ta pozostaje sporna w przypadku pacjentów we wcześniejszym stadium choroby. Badania nad skutecznością chemioterapii adjuwantowej w tej grupie pacjentów nie dowodzą jednoznacznej korzyści w postaci wydłużenia życia. Zastosowanie tej opcji leczenia jest więc rekomendowane głównie pacjentom, u których wykryto nowotwór o dużym ryzyku nawrotu. 

Jednocześnie jednak brakuje wskaźnika, który jednoznacznie określałby ryzyko nawrotu choroby. Obiecujące wydaje się być badanie obecności krążącego we krwi DNA nowotworowego (ctDNA) – tzw. płynna biopsja. Pozwala ona stwierdzić obecność choroby resztkowej, czyli przetrwałych komórek nowotworowych, które po pewnym czasie mogą dać nawrót choroby. W badaniu DYNAMIC dzięki przeprowadzeniu płynnej biopsji wyselekcjonowano pacjentów, którzy potrzebowali chemioterapii adjuwantowej w celu zniszczenia pozostałych komórek nowotworowych, a pozostali pacjenci nie musieli być narażani na działania niepożądane terapii i dodatkowe procedury medyczne. 

Badanie DYNAMIC

W badaniu wzięło udział 441 pacjentów z miejscowo zaawansowanym gruczolakorakiem (adenocarcinoma) jelita grubego po leczeniu chirurgicznym, z wolnym od nacieku raka marginesem resekcji, bez wykrywalnych metodą tomografii komputerowej przerzutów. U 294 pacjentów przeprowadzono badanie ctDNA, na podstawie którego oceniono konieczność wdrożenia chemioterapii adjuwantoweja, a u 147 pacjentów decyzje podejmowano z uwzględnieniem konwencjonalnych kryteriów. 

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

W przypadku pacjentów, u których przeprowadzono płynną biopsję, chemioterapię adjuwantową podawano jedynie pacjentom ze stwierdzoną obecność ctDNA. Było to 45 (15%) pacjentów w porównaniu z 41 pacjentami (28%) w grupie ocenianej metodami konwencjonalnymi. Odsetek pacjentów, u których uzyskano co najmniej 3-letni czas wolny od progresji był porównywalny w obydwu badanych grupach i wyniósł 91.7% w grupie ctDNA i 92.4% w grupie kontrolnej. Odsetek pacjentów, którzy nie otrzymali chemioterapii ze względu na negatywny wynik ctDNA i wykazali co najmniej 3-letni czas wolny od progresji wyniósł 96.7% w porównaniu z 85.1% w grupie ocenianej konwencjonalnie.

Wyniki badania DYNAMIC powinny zostać potwierdzone w randomizowanym badaniu klinicznym.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://ascopost.com/news/

Tie, Jeanne, et al. „Circulating Tumor DNA Analysis Guiding Adjuvant Therapy in Stage II Colon Cancer.” The New England journal of medicine.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.