Płynna biopsja pomocna w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego w II stadium

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) zaprezentowano wyniki badania klinicznego DYNAMIC. Wykazano w nim, że badanie obecności krążącego DNA nowotworowego (ctDNA) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem jelita grubego jest pomocne w ocenie zasadności stosowania chemioterapii adjuwantowej. Zaobserwowano porównywalny czas wolny od nawrotu choroby wśród pacjentów, u których badano ctDNA co w grupie kontrolnej. Jednocześnie jednak pacjenci, u których badacze ocenili poziom ctDNA byli rzadziej poddawani chemioterapii adjuwantowej. Oznacza to, że badanie ctDNA pozwoliło wyselekcjonować tych pacjentów, którzy odnieśli największą korzyść z chemioterapii.

Leczenia miejscowo zaawansowanego raka jelita grubego w głównej mierze polega na chirurgicznym usunięciu guza. Choć włączenie chemioterapii adjuwantowej (po leczeniu chirurgicznym) jest bezsprzecznie korzystne dla pacjentów, u których doszło do przerzutów (stadium III), kwestia ta pozostaje sporna w przypadku pacjentów we wcześniejszym stadium choroby. Badania nad skutecznością chemioterapii adjuwantowej w tej grupie pacjentów nie dowodzą jednoznacznej korzyści w postaci wydłużenia życia. Zastosowanie tej opcji leczenia jest więc rekomendowane głównie pacjentom, u których wykryto nowotwór o dużym ryzyku nawrotu. 

Jednocześnie jednak brakuje wskaźnika, który jednoznacznie określałby ryzyko nawrotu choroby. Obiecujące wydaje się być badanie obecności krążącego we krwi DNA nowotworowego (ctDNA) – tzw. płynna biopsja. Pozwala ona stwierdzić obecność choroby resztkowej, czyli przetrwałych komórek nowotworowych, które po pewnym czasie mogą dać nawrót choroby. W badaniu DYNAMIC dzięki przeprowadzeniu płynnej biopsji wyselekcjonowano pacjentów, którzy potrzebowali chemioterapii adjuwantowej w celu zniszczenia pozostałych komórek nowotworowych, a pozostali pacjenci nie musieli być narażani na działania niepożądane terapii i dodatkowe procedury medyczne. 

Badanie DYNAMIC

W badaniu wzięło udział 441 pacjentów z miejscowo zaawansowanym gruczolakorakiem (adenocarcinoma) jelita grubego po leczeniu chirurgicznym, z wolnym od nacieku raka marginesem resekcji, bez wykrywalnych metodą tomografii komputerowej przerzutów. U 294 pacjentów przeprowadzono badanie ctDNA, na podstawie którego oceniono konieczność wdrożenia chemioterapii adjuwantoweja, a u 147 pacjentów decyzje podejmowano z uwzględnieniem konwencjonalnych kryteriów. 

W przypadku pacjentów, u których przeprowadzono płynną biopsję, chemioterapię adjuwantową podawano jedynie pacjentom ze stwierdzoną obecność ctDNA. Było to 45 (15%) pacjentów w porównaniu z 41 pacjentami (28%) w grupie ocenianej metodami konwencjonalnymi. Odsetek pacjentów, u których uzyskano co najmniej 3-letni czas wolny od progresji był porównywalny w obydwu badanych grupach i wyniósł 91.7% w grupie ctDNA i 92.4% w grupie kontrolnej. Odsetek pacjentów, którzy nie otrzymali chemioterapii ze względu na negatywny wynik ctDNA i wykazali co najmniej 3-letni czas wolny od progresji wyniósł 96.7% w porównaniu z 85.1% w grupie ocenianej konwencjonalnie.

Wyniki badania DYNAMIC powinny zostać potwierdzone w randomizowanym badaniu klinicznym.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://ascopost.com/news/

Tie, Jeanne, et al. „Circulating Tumor DNA Analysis Guiding Adjuvant Therapy in Stage II Colon Cancer.” The New England journal of medicine.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zostań Podopiecznym!

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.