Nowa terapia celowana w leczeniu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) zaprezentowano wyniki badania klinicznego II fazy KRYSTAL-1. Wykazano w nim aktywność nowego leku – adagrasibu – wobec niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacją G12C w genie KRAS. Pacjenci, którzy wzięli udział w badaniu wykorzystali dostępne opcje leczenia – chemioterapię i immunoterapię. 

Mutacja w genie KRAS występuje w około 25% przypadków niedrobnokomórkowych raków płuc. Najczęstszym rodzajem mutacji w tym genie jest KRAS G12C, która występuje z kolei u około 14% pacjentów z gruczołowym NDRP i około 4% pacjentów z płaskonabłonkowym NDRP. Dzięki zablokowaniu nieprawidłowego białka KRAS przez adagrasib wzrost komórek nowotworowych zostaje zahamowany i zostają one skierowane na szlaki śmierci komórkowej (apoptozy).

Do tej pory pacjenci z NDRP z mutacją KRAS G12C mieli dostęp do jednego leku, który blokuje nieprawidłowe białko KRAS – sotorasibu. Jak wykazano w badaniu KRYSTAL-1 adagrasib może stanowić w przyszłości kolejną opcję leczenia dla tych pacjentów, tym bardziej istotną, że lek wykazał aktywność w stosunku do przerzutów w mózgu

Badanie KRYSTAL-1 

W badaniu wzięło udział 116 pacjentów z NDRP z mutacją KRAS G12C. Wszyscy z nich byli uprzednio leczeni chemioterapią opartą na platynie, a 114 pacjentów (98.3%) otrzymywało w poprzednich liniach leczenia zarówno chemioterapię jak i immunoterapię inhibitorem PD-L1. 88.8% pacjentów biorących udział w badaniu było w zaawansowanym stadium choroby, a pozostali w stadium miejscowo zaawansowanym. 

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

42.9% pacjentów leczonych adagrasibem wykazało odpowiedź na leczenie – jeden pacjent całkowitą a 47 pacjentów częściową. U 41 (36.6%) pacjentów zaobserwowano stabilizację choroby przez co najmniej 6 tygodni. Mediana czasu wolnego od progresji choroby wśród pacjentów leczonych adagrasibem wyniosła 6.5 miesiąca, a mediana całkowitego czasu przeżycia – 12.6 miesięcy. Spośród 33 pacjentów, którzy posiadali przerzuty w mózgu, 11 odpowiedziało na leczenie adagrasibem. 

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi adagrasibu były: biegunka, mdłości, zmęczenie, wymioty, anemia, duszności, zmniejszenie apetytu, nieprawidłowe wyniki badań krwi (kreatynina, ALT, AST, sód), obrzęk obwodowy, zaparcia, kaszel, zawroty głowy. Spośród nich postać ciężką przyjęły najczęściej anemia, duszności, zapalenie płuc, obniżenie poziomu sodu we krwi, podniesiony poziom lipazy. U 51.7% pacjentów konieczne było zmniejszenie dawki adagrasibu ze względu na nasilenie działań niepożądanych. Dwóch pacjentów zmarło z powodu działań niepożądanych adagrasibu (zawał serca i krwotok płucny. 

Czy adagrsib jest dostępny w Polsce? 

Adagrasib nie został jeszcze dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Leków (EMA). W lutym tego roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyjęła wniosek o zatwierdzenie adagrasibu w leczeniu NDRP z mutacją G12C w genie KRAS. Wniosek o dopuszczenie do obrotu adagrasibu został złożony w maju również do EMA. 

Obecnie trwa nabór do badania klinicznego KRYSTAL-12, w którym skuteczność adagrasibu w leczeniu pacjentów z zaawansowanym NDRP z mutacją KRAS G12C zostanie porównana z chemioterapią docetakselem. Badanie prowadzone jest w wielu ośrodkach europejskich, w tym w 6 polskich – w Lublinie, Otwocku, Rzeszowie, Skórzewie, Toruniu i Warszawie.

Autorka: Natalia Tarłowska 

Źródła:

Jänne, Pasi A., et al. „Adagrasib in Non–Small-Cell Lung Cancer Harboring a KRASG12C Mutation.” New England Journal of Medicine (2022).

https://ir.mirati.com/

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.