Sotorasib obiecującym lekiem w niedrobnokomórkowym raku płuca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej światowej konferencji dot. raka płuca (World Conference on Lung Cancer) zaprezentowano wyniki badania klinicznego II fazy CodeBreaK 100. Wskazują one, że pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z mutacją KRAS G12C wykazują odpowiedź na leczenie sotorasibem. Sotorasib jest pierwszym skutecznym lekiem blokującym nieprawidłowe białko KRAS, co uniemożliwia komórkom nowotworowym dalszy wzrost i podziały.

Nowy lek celowany w kierunku najczęstszych mutacji 

Mutacje w genie KRAS są jednymi z najczęstszych zmian genetycznych w niedrobnokomórkowym raku płuca. Występują one u niemal 30% pacjentów z NDRP. Najczęstszą mutacją genu KRAS w NDRP jest natomiast KRAS G12C. Występuje ona u niemal 13% pacjentów chorujących na ten typ nowotworu. Obecnie nie jest jednak dostępne skuteczne leczenie celowane dla KRAS-pozytywnych pacjentów z NDRP, dlatego wielkie nadzieje wiąże się z nowym lekiem. Skuteczność sotorasibu w porównaniu ze standardową chemioterapią zostanie zweryfikowana w aktualnie prowadzonym badaniu III fazy. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania CodeBreaK 100?

Do badania zostało włączonych 126 pacjentów z zaawansowanym NDRP, potwierdzoną obecnością mutacji KRAS G12C, bez przerzutów do mózgu. U pacjentów tych nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu 2 lub 3 liniach leczenia: anty-PD-1/PD-L1, chemioterapią opartą na platynie lub leczenia celowanego w przypadku pacjentów EGFR-, ALK- lub ROS1-pozytywnych. Pacjenci otrzymywali sotorasib średnio przez 12 miesięcy. 

U 80.6% pacjentów osiągnięto satysfakcjonującą kontrolę choroby – 37.1% pacjentów wykazało całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie, a 43.5% pacjentów stabilizację choroby. Mediana czasu wolnego od progresji choroby wyniosła 6.7 miesięcy. Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie wyniosła 10 miesięcy.

Autorzy badania ocenili sotorasib jako dobrze tolerowany przez pacjentów. Ciężkie działania niepożądane wystąpiły u 25 leczonych sotorasibem i były to: podwyższony poziom enzymów wątrobowych, biegunka oraz zapalenie płuc. 9 pacjentów musiało przerwać leczenie sotorasibem z powodu skutków ubocznych terapii. 

Czy lek sotorasib jest dostępny dla pacjentów?

Obecnie prowadzone jest badanie kliniczne III fazy CodeBreak 200, w którym zostaną ostatecznie ocenione bezpieczeństwo i skuteczność leku w porównaniu z chemioterapią docetakselem. Badanie prowadzone jest w wielu ośrodkach europejskich, w tym w 3 polskich – Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz w Lublinie. Informacje te znajdziesz m.in. na stronie producenta leku – firmy Amgen.

Aktualizacja, 10.06.2021:

28 maja amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie sotorasibu w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego NDRP z mutacją KRAS G12C. Jednocześnie FDA zatwierdziła test diagnostyczny firny QIAGEN, który umożliwia zbadanie, czy mutacja KRAS G12C jest obecna.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

Planchard, D., et al. „Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.” Annals of Oncology 2018

www.mycancergenome.org/content/disease/non-small-cell-lung-carcinoma/

https://library.iaslc.org/conference-program

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04303780

www.amgentrials.com

https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-grants-accelerated-approval-sotorasib-kras-g12c-mutated-nsclc

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.