Sotorasib obiecującym lekiem w niedrobnokomórkowym raku płuca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej światowej konferencji dot. raka płuca (World Conference on Lung Cancer) zaprezentowano wyniki badania klinicznego II fazy CodeBreaK 100. Wskazują one, że pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z mutacją KRAS G12C wykazują odpowiedź na leczenie sotorasibem. Sotorasib jest pierwszym skutecznym lekiem blokującym nieprawidłowe białko KRAS, co uniemożliwia komórkom nowotworowym dalszy wzrost i podziały.

Nowy lek celowany w kierunku najczęstszych mutacji 

Mutacje w genie KRAS są jednymi z najczęstszych zmian genetycznych w niedrobnokomórkowym raku płuca. Występują one u niemal 30% pacjentów z NDRP. Najczęstszą mutacją genu KRAS w NDRP jest natomiast KRAS G12C. Występuje ona u niemal 13% pacjentów chorujących na ten typ nowotworu. Obecnie nie jest jednak dostępne skuteczne leczenie celowane dla KRAS-pozytywnych pacjentów z NDRP, dlatego wielkie nadzieje wiąże się z nowym lekiem. Skuteczność sotorasibu w porównaniu ze standardową chemioterapią zostanie zweryfikowana w aktualnie prowadzonym badaniu III fazy. 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Na czym polegało i jakie były wyniki badania CodeBreaK 100?

Do badania zostało włączonych 126 pacjentów z zaawansowanym NDRP, potwierdzoną obecnością mutacji KRAS G12C, bez przerzutów do mózgu. U pacjentów tych nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu 2 lub 3 liniach leczenia: anty-PD-1/PD-L1, chemioterapią opartą na platynie lub leczenia celowanego w przypadku pacjentów EGFR-, ALK- lub ROS1-pozytywnych. Pacjenci otrzymywali sotorasib średnio przez 12 miesięcy. 

U 80.6% pacjentów osiągnięto satysfakcjonującą kontrolę choroby – 37.1% pacjentów wykazało całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie, a 43.5% pacjentów stabilizację choroby. Mediana czasu wolnego od progresji choroby wyniosła 6.7 miesięcy. Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie wyniosła 10 miesięcy.

Autorzy badania ocenili sotorasib jako dobrze tolerowany przez pacjentów. Ciężkie działania niepożądane wystąpiły u 25 leczonych sotorasibem i były to: podwyższony poziom enzymów wątrobowych, biegunka oraz zapalenie płuc. 9 pacjentów musiało przerwać leczenie sotorasibem z powodu skutków ubocznych terapii. 

Czy lek sotorasib jest dostępny dla pacjentów?

Lek sotorasib nie został jeszcze dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej ani Stanach Zjednoczonych, nie jest więc on dostępny komercyjnie. Obecnie prowadzone jest badanie kliniczne III fazy CodeBreak 200, w którym zostaną ostatecznie ocenione bezpieczeństwo i skuteczność leku w porównaniu z chemioterapią docetakselem. Badanie prowadzone jest w wielu ośrodkach europejskich, w tym w 3 polskich – Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz w Lublinie. Informacje te znajdziesz m.in. na stronie producenta leku – firmy Amgen.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

Planchard, D., et al. “Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.” Annals of Oncology 2018

www.mycancergenome.org/content/disease/non-small-cell-lung-carcinoma/

https://library.iaslc.org/conference-program

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04303780

www.amgentrials.com

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.