Skuteczna i bezpieczna adjuwantowa immunoterapia u pacjentów z rakiem przełyku

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) dotyczącej nowotworów przewodu pokarmowego zaprezentowano kolejne wyniki badania CheckMate 577. Wykazano, że adjuwantowa (uzupełniająca) terapia niwolumabem pacjentów z operacyjnym rakiem przełyku lub rakiem połączenia przełykowo-żołądkowego (GEJC) jest nie tylko skuteczna lecz również dobrze tolerowana. Wcześniej publikowane wyniki tego badania dowodziły, że niwolumab dwukrotnie wydłuża czas wolny od nawrotu choroby po leczeniu operacyjnym. Na tegorocznym ASCO GI podkreślano natomiast, że stosowanie tego leku nie powoduje pogorszenia jakości życia. 

Obecnie stosowaną praktyką w leczeniu operacyjnego, miejscowo zaawansowanego raka przełyku i GEJC jest neoadjuwantowa (przedoperacyjna) chemioradioterapia. Wiąże się ona jednak z dużym ryzykiem nawrotu choroby, dlatego poszukuje się nowych, skuteczniejszych strategii leczenia. Immunoterapia znalazła już zastosowanie w leczeniu zaawansowanego raka przełyku, jednak jak wynika z badania CheckMate 577 jest ona również skuteczna w leczeniu wcześniejszych stadiów tej choroby. Rak przełyku jest drugim po czerniaku nowotworem, w którym wykazano skuteczność immunoterapii neoadjuwantowej. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badanie CheckMate 577?

Do badania zostało włączonych 794 pacjentów z płaskonabłonkowym lub gruczołowym rakiem przełyku lub GEJC w stadium II lub III. Wszyscy pacjenci przeszli neoadjuwantową chemioradioterapię, po której nowotwór usunięto chirurgicznie. 532 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymujących niwolumab, a pozostali 262 pacjenci stanowili grupę kontrolną otrzymującą placebo.

Adjuwantowa terapia niwolumabem przyczyniła się do wydłużenia czasu wolnego od nawrotu choroby do 22.4 miesięcy w porównaniu z 11 miesiącami w grupie placebo. Efekt ten był obserwowany niezależnie od stadium choroby (II lub III), typu histologicznego (rak płaskonabłonkowy lub gruczolakorak), obecności przerzutów do węzłów chłonnych czy też ekspresji białka PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych (>1% lub <1%).

Terapia niwolumabem była dobrze tolerowana, a większość jej skutków ubocznych była łagodna. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: zmęczenie, biegunka, świąd i wysypka. U 48 (9%) pacjentów leczonych niwolumabem wystąpiły skutki uboczne, przez które konieczne było przerwanie terapii. 

Terapia niwolumabem nie powodowała pogorszenia jakości życia w porównaniu z placebo, co wykazano w ciągu rocznej obserwacji badanych pacjentów. Przyjmowanie niwolumabu nie powodowało pogorszenia stanu fizycznego, psychicznego ani funkcjonowania w życiu codziennym leczonych pacjentów. 

Jak działa lek niwolumab?

Niwolumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z receptorami programowanej śmierci komórki 1 (PD-1). Znajdują się one na komórkach układu odpornościowego. Białkowe ligandy PD-L1 i PD-L2 znajdują się natomiast na powierzchni komórek nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 lub PD-L2 z receptorem PD-1 jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia przez niwolumab prowadzi więc do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego.

Czy lek niwolumab jest dostępny dla polskich pacjentów?

Leczenie adjuwantowe niwolumabem miejscowo zaawansowanego raka przełyku nie jest finansowane przez NFZ. Terapia ta nie została również jeszcze zarejestrowana przez Europejską Agencję Leków. Firma Bristol Myers Squibb donosi, że w styczniu tego roku rozpoczęła się procedura rejestracji leku w tym wskazaniu przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Obecnie niwolumab jest zarejestrowany w Unii Europejskiej w leczeniu: zaawansowanego płaskonabłonkowego raka przełyku, czerniaka, raka płuca, nerki, dróg moczowych, chłoniaka Hodgkina, płaskonabłonkowego raka głowy i szyi. 

Aktualizacja, 10.06.2021:

20 maja amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków FDA zatwierdziła stosowanie niwolumabu w adjuwantowym leczeniu raka przełyku.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

www.practiceupdate.com/

https://oncologypro.esmo.org/

https://news.bms.com/news/details/2021/European-Medicines-Agency-Validates-Bristol-Myers-Squibbs-Application-for-Opdivo-nivolumab-as-Adjuvant-Treatment-for-Resected-Esophageal-or-Gastroesophageal-Junction-Cancer-Following-Chemoradiotherapy/default.aspx

https://news.bms.com/news/details/2021/U.S.-Food-and-Drug-Administration-Accepts-for-Priority-Review-Application-for-Opdivo-nivolumab-as-Adjuvant-Therapy-for-Patients-with-Resected-Esophageal-or-Gastroesophageal-Junction-Cancer/default.aspx

https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-nivolumab-resected-esophageal-or-gej-cancer

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.