Nadzieja dla chorych z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pemigatinib w leczeniu osób dorosłych z niektórymi rodzajami wcześniej już leczonego, zaawansowanego raka dróg żółciowych. 

Czym jest rak dróg żółciowych?

Rak dróg żółciowych (łac. cholangiocarcinoma) jest pierwotnym nowotworem złośliwym pochodzenia nabłonkowego, który wywodzi się z błony śluzowej dróg żółciowych. Należy podkreślić, że rak dróg żółciowych jest rzadką postacią raka. Niestety, w momencie rozpoznania większość pacjentów jest już na etapie zaawansowanym choroby. Oznacza to, że choroby takiej nie da się już leczyć chirurgicznie. Do chwili obecnej nie było żadnych zatwierdzonych naukowo terapii, które mogłyby pomóc chorym. Aż pojawił się pemigatinib.

Kilka słów o leku

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Pemigatinib (Pemazyre – nazwa handlowa)  to lek, która działa poprzez blokowanie FGFR2 ( Fibroblast growth factor receptor 2) w komórkach nowotworowych aby zapobiec ich wzrostowi i rozprzestrzenianiu się. Innymi słowy FGFR2 to receptor czynnika wzrostu fibroblastów 2. Receptor ten znany jest również jako CD332.

W badaniu nad jego skutecznością wzięło udział 107 pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych, którzy byli już wcześniej leczeni. Podczas badania klinicznego pacjenci otrzymywali pemigatinib raz dziennie przez 14 kolejnych dni. Następnie mieli 7 dni przerwy. Aby ocenić skuteczność działania leku pemigatinibu, każdy z pacjentów miał co 8 tygodni przeprowadzane badania kontrolne. W badaniu zastosowano ustalone kryteria do pomiaru, a mianowicie ilu pacjentów doświadczyło całkowitego lub częściowego skurczenia się guzów podczas leczenia (ogólny wskaźnik odpowiedzi). Ogólny odsetek odpowiedzi wyniósł 36%, przy 2,8% pacjentów wykazujących całkowitą odpowiedź, a 33% wykazało częściową odpowiedź. Spośród 38 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, 24 pacjentów (63%) miało odpowiedź trwającą 6 miesięcy lub dłużej, a 7 pacjentów (18%) miało odpowiedź trwającą 12 miesięcy lub dłużej.

Podsumowując, leczenie pemigatinibem okazało się przełomową terapią. 

Działania niepożądane podczas stosowania pemigatinibu

Tak jak przy każdej terapii, podczas stosowania leków mogą pojawić się działania niepożądane. Jak to zatem wygląda z pemigatinibem? Do najczęstszych działań niepożądanych zalicza się:

 • łysienie
 • biegunka
 • zaburzenia elektrolitowe
 • zmęczenie
 • łamliwość paznokci
 • nudności
 • zaparcia
 • zapalenie jamy ustnej
 • zmniejszenie apetytu
 • wymioty
 • ból stawów
 • ból pleców
 • ból brzucha
 • suchość oka
 • suchość w jamie ustnej
 • suchość skóry.

Incyte Corporation uzyskała pozwolenie od Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na wytwarzanie leku Pemazyre.

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) to amerykańska instytucja rządowa, która chroni zdrowie publiczne zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leków i szczepionek dla ludzi i zwierząt oraz innych produktów biologicznych stosowanych u ludzi oraz urządzeń medycznych. Agencja jest również odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, kosmetyków, suplementów diety, produktów emitujących promieniowanie elektroniczne oraz za regulację wyrobów tytoniowych.

Autorka: Agata Ernst

Źródła: