Nowe połączenie leków w zaawansowanym czerniaku zatwierdzone przez EMA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

21 lipca komitet Europejskiej Agencji Leków (EMA) zatwierdził decyzję o dopuszczeniu do stosowania leku relatlimab (Opdualag) w pierwszej linii leczenia zaawansowanego czerniaka. Lek stosowany w skojarzeniu z niwolumabem wykazał większą skuteczność niż monoterapia niwolumabem i okazał się być bezpieczniejszy niż obecny standard terapeutyczny.

Dzięki zastosowaniu immunoterapii w leczeniu zaawansowanego czerniaka dokonał się prawdziwy przełom. Obecnym standardem leczenia tego nowotworu jest immunoterapia niwolumabem w połączeniu z ipilimumabem. Najnowsze wyniki badania nad tym połączeniem wskazują, że mediana całkowitego czasu przeżycia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem wynosi 6 lat. Od września 2020r. terapia ta jest dostępna również dla polskich pacjentów. Choć pozwala ona znacznie wydłużyć życie chorych na czerniaka, poszukiwania nowych, skuteczniejszych i bezpieczniejszych opcji terapeutycznych nie ustają.

Wyniki badania RELATIVITY-047

W badaniu wzięło udział 714 pacjentów z zaawansowanym (stadium III lub IV) czerniakiem. Terapia otrzymywana w ramach badania dla wszystkich pacjentów stanowiła pierwszą linię leczenia zaawansowanej postaci choroby. 60 spośród nich otrzymało uprzednio leczenie adjuwantowe lub neoadjuwantowe (w większości przypadków interferon). 275 pacjentów biorących udział w badaniu miało mutację w genie kodującym białko BRAF. Pacjenci zostali podzieleni w stosunku 1:1 na dwie grupy otrzymujące połączenie relatlimabu z niwolumabem.

Mediana czasu wolnego od progresji choroby wyniosła 10.1 miesięcy w przypadku pacjentów leczonych relatlimabem i niwolumabem w porównaniu z 4.6 miesiącami w grupie otrzymującej niwolumab. Wyniki te są zbliżone do tych uzyskanych w badaniu CheckMate 067, w którym oceniano skuteczność połączenia niwolumabu z ipilimumabem. Dane dotyczące skuteczności nowego połączenia pod względem długości życia pacjentów nie zyskały jeszcze istotności statystycznej na dzień publikacji wyników badania.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Choć obecnie nie da się ocenić, czy relatlimab przynosi większą korzyść niż aktualny standard terapeutyczny, dane dotyczące działań niepożądanych wskazują na korzystniejszy profil bezpieczeństwa nowej terapii. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi relatlimabu były świąd, zmęczenie, wysypka, ból stawów, niedoczynność tarczycy, biegunka. Ze względu na działania niepożądane terapii udział w badaniu przerwało 14.6% pacjentów. Ciężkie działania niepożądane wystąpiły u 18.9% pacjentów leczonych relatlimabem. Najczęstszymi z nich były podwyższony poziom lipazy trzustkowej, podwyższone próby wątrobowe, zmęczenie. Dla porównania w badaniu CheckMate 067 ciężkie działania niepożądane połączenia niwolumabu z ipilimumabem wystąpiły u 59% leczonych pacjentów.

Jak działają niwolumab i relatlimab?

Niwolumab i relatlimab są przeciwciałami monoklonalnymi. Niwolumab wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) znajdującym się na komórkach układu odpornościowego. Zablokowanie PD-1 przez niwolumab uniemożliwia łączenie się z nim białek PD-L1 i PD-L2, które znajdują się m.in. na powierzchni komórek nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 lub PD-L2 z PD-1 jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia prowadzi więc do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego.

Relatlimab łączy się z receptorem LAG-3. Podobnie jak PD-1, LAG-3 jest częścią szlaku, którego efektem jest hamowanie reakcji układu odpornościowego na rozwijający się nowotwór. Połączenie relatlimabu z niwolumabem pozwala na wzrost aktywności komórek układu odpornościowego (limfocytów T) odpowiedzialnych za walkę z komórkami nowotworowymi.


Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

Tawbi, Hussein A., et al. „Relatlimab and nivolumab versus nivolumab in untreated advanced melanoma.” New England Journal of Medicine 386.1 (2022): 24-34

https://www.ema.europa.eu/

https://immuno-onkologia.pl/

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.