Druga opinia medyczna – wszystko, co warto o niej wiedzieć

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Choroba nowotworowa wzbudza wiele emocji. W kwestii walki o zdrowie nie ma miejsca na wątpliwości czy błędy. Z tego względu osoby walczące z rakiem często decydują się na pozyskanie drugiej opinii medycznej. Może ona dotyczyć procesu leczenia lub samej diagnozy. Czym dokładnie jest i co należy o niej wiedzieć?

Druga opinia medyczna – co to jest?

Druga opinia medyczna, inaczej dodatkowa, polega na weryfikacji stanu zdrowia pacjenta przez innego specjalistę. Taka konsultacja zwykle kojarzy się z omówieniem procesu leczenia. Można jednak zdecydować się na nią również w momencie, gdy pojawią się wątpliwości dotyczące słuszności postawionej diagnozy. O pozyskaniu drugiej opinii medycznej często mówi się w kontekście chorób nowotworowych. Wynika to z faktu, że zarówno wczesne wykrycie, jak i odpowiednio dobrane leczenie pozwalają na podjęcie skutecznej walki o zdrowie.

O tego typu poradę może być poproszony konsultant z kraju lub zagranicy. W pozyskiwaniu drugiej opinii medycznej specjalizują się m.in. firmy ubezpieczeniowe. W ich przypadku pacjent nie musi uczestniczyć w tym procesie, zgłasza jedynie informację, że chciałby skorzystać z takiej możliwości.

Czego dokładnie może dotyczyć taka konsultacja? Jej celem jest:

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

 • potwierdzenie diagnostyki,
 • analiza proponowanego sposobu leczenia,
 • potwierdzenie rozpoznania choroby i jej stopnia zaawansowania,
 • sprawdzenie dostępności alternatywnych metod leczenia (w kraju lub też za granicą),
 • zapewnienie pomocy w leczeniu rzadkich chorób nowotworowych lub innych,
 • sprawdzenie, czy brak rokowań na wyleczenie znajduje potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach.

Kto może poprosić o drugą opinię medyczną?

Każdy pacjent ma prawo do skonsultowania swojego stanu zdrowia z innym lekarzem. Druga opinia medyczna nie jest obowiązkowa, ale w wielu sytuacjach okazuje się cennym źródłem informacji. Wynika to z wielu powodów. Zdarzają się sytuacje, gdy osobie chorej proponuje się długotrwałe i kosztowne leczenie, ale nie ma gwarancji, że przyniesie rezultaty. Zasięgnięcie dodatkowej porady może pomóc w znalezieniu innych możliwości lub potwierdzić, że jest to jedyna słuszna terapia. Są też przypadki, gdy lekarze niezbyt dobrze znają lub nie stosują metod leczenia, które nie są jeszcze bardzo popularne w kraju (bądź np. są słabo dostępne).

Nierzadko druga opinia medyczna pozwala na uzyskanie komfortu psychicznego. Zdiagnozowanie choroby, również nowotworowej, wywołuje wiele różnych emocji. To naturalne, że pacjenci chcą mieć pewność co do swojego stanu zdrowia i tego, że są pod najlepszą opieką. Dodatkowe konsultacje mogą zwiększać zaufanie do lekarzy, a jest to istotny aspekt walki z chorobą. Sytuacje takie jak otrzymanie informacji o braku dostępnych sposobów leczenia są trudne. Każdy, kto ma wątpliwości na temat swojej diagnozy czy postępów leczenia, może poprosić o pomoc innego specjalistę z określonej dziedziny.

Czy można uzyskać dodatkową opinię medyczną w ramach NFZ?

Aby udać się na wizytę do specjalisty, niezbędne jest uzyskanie skierowania. Pacjent zostawia je w rejestracji poradni, w której odbywa się wizyta, dlatego nie ma możliwości jego odzyskania. Kiedy wciąż będzie mieć wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia i postanowi odwiedzić innego lekarza, musi ponownie zdobyć skierowanie. Bywa to problematyczne, dlatego uzyskanie drugiej opinii medycznej w taki sposób i w ramach NFZ nie zawsze okazuje się możliwe. Można porównać to do recepty, którą lekarz wypisuje chorej osobie – po zrealizowaniu jej w jednej aptece nie można już wykupić tych samych leków w innej placówce.

Jeśli pacjent odnosi wrażenie, że postawiona mu diagnoza nie jest w 100% pewna lub ma zastrzeżenia wobec leczenia, może zażądać od swojego lekarza, aby skonsultował jego przypadek z innym specjalistą. Chory powinien wówczas powołać się na przysługujące mu prawo do informacji oraz do świadczeń zdrowotnych, które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Niemniej lekarze nie zawsze spełniają tego typu żądania – pojawiają się m.in. tłumaczenia, że nie są one zasadne.

Z tego powodu uzyskanie drugiej opinii medycznej to przeważnie usługa odpłatna. Jest realizowana przez placówki prywatne, a także firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy na życie ze specjalnymi usługami dodatkowymi. W ramach wykupionego pakietu osoba chora może skonsultować swój stan zdrowia z lekarzami w Polsce lub poza granicami kraju. Nie zawsze daleka podróż jest niezbędna, to samo dotyczy kontaktów pacjenta ze specjalistami. Pozyskiwanie dodatkowej opinii może odbywać się bez jego udziału.

Ile kosztuje pozyskanie drugiej opinii lekarskiej?

To, ile będzie kosztować uzyskanie dodatkowej opinii medycznej, zależy w dużej mierze od wybranej placówki lub wykupionej polisy na życie. Tego typu ubezpieczenie to przeważnie kilkadziesiąt lub kilkaset złotych miesięcznie. Pacjent nie ponosi kosztów pozyskiwania dodatkowej opinii, jeśli korzysta z pomocy specjalisty w ramach świadczeń NFZ.

Warto podkreślić, że firmy ubezpieczeniowe oferują różne ubezpieczenia uprawniające do skorzystania z takiej pomocy. Czasami do wyboru jest nawet kilka pakietów, np. jeden z zapewnioną konsultacją krajową, a drugi z zagraniczną. Niektórzy ubezpieczyciele pokrywają też koszty podróży, zakwaterowania i korzystania z usług tłumacza w sytuacji, gdy niezbędna okazuje się podróż do innego kraju.

Dodatkowa opinia medyczna – jak ją uzyskać?

Jeśli pacjent chce skorzystać z takiej możliwości w ramach NFZ, musi przede wszystkim ponownie udać się do lekarza, który wystawił skierowanie do pierwszego odwiedzonego specjalisty. Po zdobyciu drugiego dokumentu pozostaje tylko zarejestrowanie się w innej placówce i zarezerwowanie terminu wizyty. Są sytuacje, gdy to sami lekarze specjaliści zalecają zasięgnięcie porady u kogoś innego – dużo w tej kwestii zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Jak pozyskać drugą opinię medyczną w oparciu o prywatne ubezpieczenie? Tu proces wygląda nieco inaczej. Należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej i poinformować o chęci skorzystania z możliwości dodatkowej konsultacji. Dalszy proces wygląda następująco:

 1. Przesłanie firmie ubezpieczeniowej dokumentacji medycznej.
 2. Weryfikacja, czy dokumentacja jest kompletna. Na tym etapie konieczne może być też dokonanie jej tłumaczenia (czym zajmuje się zwykle ubezpieczyciel).
 3. Przekazanie dokumentacji medycznej do konsultanta.
 4. Opracowanie drugiej opinii medycznej na temat stanu zdrowia pacjenta i dostarczenie jej do ubezpieczyciela.
 5. Przekazanie uzyskanych informacji pacjentowi.

Uzyskanie dodatkowej opinii tą drogą najczęściej odbywa się w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu dni. Trzeba przy tym pamiętać, że umowy uprawniające do starania się o nią najczęściej są zawierane na okres 12 miesięcy.

Gdy osoba chora postanowi pozyskać drugą opinię medyczną, nie oznacza to, że lekceważy pierwszego lekarza, do którego trafiła. Dla pacjenta jest to przede wszystkim możliwość uzyskania pewności co do swojego stanu zdrowia i wszystkich dostępnych szans na podjęcie walki z chorobą. Bardzo często jest to również ochrona przed niepotrzebnym stresem, który może wpływać na przebieg leczenia.


Autor: Fundacja Onkologiczna – Alivia


Źródła:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.