Nowy radiofarmaceutyk dla mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Co to jest substancja czynna dichlorek radu Ra 223 i do czego służy?

Substancja czynna dichlorek radu Ra 223 jest substancją radioaktywną. Produkt ten jest stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn.

Lek zawierający dichlorek radu Ra 223 jest podawany, gdy medyczna lub chirurgiczna kastracja (zatrzymanie produkcji męskich hormonów w organizmie za pomocą leków lub operacji) nie działa, a rak rozprzestrzenił się do kości i wywołuje takie objawy, jak ból, ale gdy nie ma informacji odnośnie rozprzestrzenienia do innych narządów wewnętrznych.

Jak stosować lek zawierający substancję czynną dichlorek radu Ra 223?

Lek można otrzymać wyłącznie na receptę, powinien być podawany jedynie przez osobę, która jest uprawniona do stosowania leków radioaktywnych,  po ocenie pacjenta przez wykwalifikowany personel medyczny.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Lek zawierający substancję czynną dichlorek radu Ra 223 jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań. Dawkę leku oblicza się na podstawie masy ciała pacjenta tak, aby dostarczyć odpowiednią dawkę radioaktywności. Leczenie obejmuje łącznie sześć wstrzyknięć leku wykonywanych co cztery tygodnie.

Jak działa lek zawierający substancję czynną dichlorek radu Ra 223?

Substancja czynna dichlorek radu Ra 223 emituje promieniowanie o krótkim zasięgu w postaci cząstek alfa. W organizmie, rad, podobnie jak wapń, gromadzi się naturalnie w zmienionej nowotworowo tkance kostnej, a cząstki alfa niszczą otaczające komórki nowotworowe i pomagają w zwalczaniu objawów towarzyszących terapii.

Jakie korzyści ze stosowania leku zawierającego substancję czynną dichlorek radu Ra 223 zaobserwowano w badaniach?

Substancję czynną dichlorek radu Ra 223 porównywano z placebo (leczenie pozorowane) jako uzupełnienie standardowej terapii w badaniu obejmującym  921 mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego, u których nowotwór rozprzestrzenił się do kości a leczenie hormonalne i operacyjne zawiodło. Pacjenci otrzymali maksymalnie 6 zastrzyków w odstępach jednomiesięcznych i byli poddani obserwowacji przez 3 lata od pierwszego wstrzyknięcia. Główną miarą skuteczności był czas przeżycia pacjentów . Średni czas przeżycia pacjentów otrzymujących substancję czynną dichlorek radu Ra 223 wynosił 14,9 miesiąca, w przypadku pacjentów przyjmujących placebo – 11,3 miesięca. Pacjenci otrzymujący substancję czynną dichlorek radu Ra 223 później rozwinęli objawy postępu choroby, takie jak złamania i bóle kości.

Jakie są zagrożenia związane z lekiem zawierającym substancję czynną dichlorek radu Ra 223?

Najczęstsze działania niepożądane związane z lekiem zawierającym substancję czynną dichlorek radu Ra 223 (które mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób) to:biegunka, nudności, wymioty, trombocytopenia. Najpoważniejsze działania niepożądane to małopłytkowość i neutropenia.

źródło:
Z angielskiego tłumaczyła Joanna Przybyszewska