Trametinib i dabrafenib dopuszczone do skojarzonego leczenia czerniaka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trametinib i dabrafenib zarejestrowane do leczenia zaawansowanego czerniaka.

FDA zatwierdziła leczenie skojarzone substancją czynną trametinib i dabrafenib w leczeniu zaawansowanego czerniaka, nieoperacyjnego (niekwalifikującego się do zabiegu chirurgicznego) lub z przerzutami (zaawansowane stadium choroby).

Zarówno trametinib, jak i dabrafenib, zostały zarejestrowane przez FDA w maju 2013 roku w monoterapii jako preparaty przeznaczone do leczenia pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem. Czerniak jest najbardziej agresywnym typem raka skóry i jest główną przyczyną śmierci z powodu nowotworów skóry.

Trametinib i dabrafenib blokują szlak przekazywania sygnałów w różnych miejscach w ścieżce molekularnej, która odpowiada za rozwój komórek nowotworowych. Wskazane są w formie terapii skojarzonej u pacjentów z czerniakiem, u których potwierdzono obecność mutacji V600E lub V600K w genie BRAF. Białko BRAF bierze udział w regulacji wzrostu normalnych komórek, ale jest zmutowane w przybliżeniu u połowy pacjentów dotkniętych czerniakiem.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

„Trametinib i dabrafenib to pierwsze leki dopuszczone do skojarzonego leczenia czerniaka”

mówi w komunikacie prasowym dr med. Richard Pazdur, dyrektor Biura Produktów Hematologii i Onkologii w Centrum FDA ds. Oceny Leków i Badań, dodając że

„badania nad zastosowaniem tych leków w terapii skojarzonej bazują na dogłębnym zrozumieniu szlaków biologicznych istotnych w przebiegu tej choroby. Akceptacja FDA pokazuje jak ważne są dalsze badania nad zastosowaniem leków w terapii skojarzonej do dalszego rozwoju badań klinicznych.”

Bezpieczeństwo i skuteczność terapii substancją czynną trametinib w skojarzeniu z substancją czynną dabrafenib wykazano w badaniu klinicznym z udziałem 162 pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem wykazującym obecność mutacji BRAF V600E lub V600K, z których większość nie otrzymywała wcześniejszego leczenia. Pacjenci otrzymywali trametinib w skojarzeniu z dabrafenibem lub dabrafenib w monoterapii do czasu wystąpienia progresji choroby lub braku tolerancji leczenia przez pacjenta.

Wyniki badań wykazały, że u 76 % pacjentów terapia skojarzona substancją czynną trametinib i dabrafenib doprowadziła do zmniejszania się bądź zanikania nowotworu (odpowiedź obiektywna) trwających średnio 10,5 miesiąca. W przeciwieństwie do 54 % pacjentów poddawanych monoterapii lekiem dabrafenib, u których czas odpowiedzi trwał średnio 5,6 miesiąca.

Obecnie trwają badania kliniczne w celu ustalenia czy trametinib w skojarzeniu z dabrafenibem wpływają na poprawę czasu przeżycia.

Do najczęstszych działań niepożądanych u osób otrzymujących substancję czynną trametinib w skojarzeniu substancją czynną dabrafenib należą: gorączka, dreszcze, zmęczenie, wysypka, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, obrzęki obwodowe (obrzęk rąk i stóp), kaszel, ból głowy, bóle stawów, nocne poty, zmniejszenie apetytu, zaparcia i bóle mięśni. W trakcie badań klinicznych częstość występowania i nasilenie gorączki wzrastało, gdy lek trametinib był podawany w skojarzeniu z dabrafenibem

Poważne działania niepożądane obejmują krwawienie, powstawanie skrzepów, niewydolność serca, problemy skórne i problemy z oczami. Jeden z poważnych skutków ubocznych stosowania dabrafenibu – rozwój nowego płaskonabłonkowego raka skóry – zmniejszył się, gdy lek zastosowano  w skojarzeniu z substancją czynną trametinib, co jest zgodne z biologią działania tych dwóch leków w celowanym szlaku molekularnym.

Częstość występowania raka płaskonabłonkowego skóry w tym badaniu wynosiła 7% w terapii skojarzonej w porównaniu do 19% w monoterapii preparatem dabrafenib. Inne istotne klinicznie działania niepożądane obejmują uszkodzenie nerek.

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować, że substancja czynna trametinib i dabrafenib mogą powodować wady wrodzone u rozwijającego się płodu.

Zarówno mężczyźni jak i kobiety otrzymujący trametinib i dabrafenib powinni zostać poinformowani o potencjalnym ryzyku wystąpienia bezpłodności.

FDA zatwierdziła terapię skojarzoną substancją czynną trametinib i dabrafenib w ramach przyspieszonego programu rejestracji, który umożliwia agencji dopuszczenie leku do leczenia poważnych chorób, jeśli z danych klinicznych wynika, że nowy lek wpływa na osiągnięcie zastępczego punktu końcowego, na podstawie którego można ze znacznym prawdopodobieństwem przewidzieć korzyści kliniczne dla pacjentów. W ramach programu przyspieszonej rejestracji pacjenci otrzymują dostęp do nowych, obiecujących leków, podczas gdy producent prowadzi jeszcze badania kliniczne. Terapia skojarzona trametinibem i dabrafenibem otrzymała w trybie przyśpieszonym akceptację FDA, ponieważ może ona przynieść istotną poprawę bezpieczeństwa i skuteczności w leczeniu poważnej choroby.

Dowiedz się więcej o leczeniu celowanym czerniaka: prostowraka.pl/czerniak

źródło: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm381159.htm
Z angielskiego tłumaczyła Małgorzata Ossowska

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.