Obiecujące wyniki badań nad nowym lekiem w raku żołądka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W czasopiśmie The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania klinicznego II fazy DESTINY-Gastric01, którego celem było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu pacjenci z zaawansowanym HER-2 pozytywnym rakiem żołądka odpowiedzą na leczenie lekiem Enhertu® (trastuzumab derukstekan).

Trastuzumab jest obecnie stosowany w połączeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia uogólnionego raka żołądka z nadekspresją HER2. Dotychczas przeprowadzone badania nie dowodzą jednak, by inne terapie anty-HER2 – tj. lapatinib, pertuzumab, trastuzumab ematyzyna, trastuzumab w drugiej linii leczenia lub w leczeniu przedoperacyjnym – przyczyniały się do poprawy rokowań pacjentów z tym rodzajem nowotworu. 

Istotną zmianę mogą natomiast przynieść dalsze badania nad trastuzumabem deruksetanem. Wyniki badania DESTINY-Gastric01 są bowiem obiecujące – zastosowanie Enhertu® w drugiej linii leczenia pacjentów z rakiem żołądka wydłużyło czas przeżycia o 4 miesiące w porównaniu z placebo.

Na czym polegało i jakie były wyniki badania DESTINY-Gastric01?

W badaniu wzięło udział 187 pacjentów z HER2 pozytywnym gruczolakorakiem żołądka (adenocarcinoma), u których nastąpiła progresja choroby po leczeniu trastuzumabem. Spośród nich 125 otrzymywało trastuzumab derukstekan w dawce 6.4 mg na kilogram masy ciała raz na 3 tygodnie, a 62 chemioterapię (55 irynotekan, 7 paklitaksel).

Całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie trastuzumabem derukstekanem potwierdzoną badaniami obrazowymi co najmniej 4 tygodnie po rozpoczęciu terapii stwierdzono u 43% pacjentów, w porównaniu z 12% z grupy placebo. Stabilizację choroby uzyskano u 35% pacjentów otrzymujących badany lek w porównaniu z 48% w przypadku placebo.  

Mediana całkowitego czasu przeżycia wynosiła 12.5 miesięcy u pacjentów przyjmujących badany lek i 8.4 miesięcy w grupie placebo. Trastuzumab derukstekan wydłużył czas wolny od progresji choroby z 3.5 miesięcy do 5.6 miesięcy.

Najczęściej występującymi poważnymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem badanego leku były neutropenia, anemia i leukopenia. U 12 pacjentów rozwinęło się zapalenie płuc, z powodu którego jeden pacjent zmarł. Pojawienie się działań niepożądanych doprowadziło do przerwania leczenia Enhertu® u 15% pacjentów, w porównaniu z 6% w przypadku placebo.

Jak działa trastuzumab derukstekan i w jakim celu się go stosuje?

Enhertu® jest koniugatem leku cytotoksycznego i przeciwciała skierowanego przeciw HER2 – trastuzumabu. Dzięki takiemu połączeniu derukstekan działa selektywnie przeciw komórkom nowotworowym posiadającym na powierzchni receptor HER2, a tym samym zwiększa stężenie leku bezpośrednio w komórkach nowotworowych.

Od grudnia 2019 roku Enhertu® jest dopuszczone do obrotu przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków wyłącznie we wskazaniu leczenia pacjentek z nieoperacyjnym lub uogólnionym HER2 pozytywnego rakiem piersi poddawanych uprzednio przynajmniej dwóm terapiom anty-HER2*. Pozytywne wyniki kolejnych badań klinicznych mogą doprowadzić do rozszerzenia wskazań przez FDA i dopuszczenia leku do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Aktualizacja:

Dnia 15 stycznia 2021 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła Enhertu® do stosowania w leczeniu miejscowo zaawansowanego i przerzutowego HER2-pozytywnego raka żołądka i raka połączenia żołądkowo-przełykowego (GEJ). Lek może być stosowany u pacjentów, u których nastąpiła progresja choroby po co najmniej dwóch liniach leczenia trastuzumabem i chemioterapią.

Autorka: Natalia Tarłowska

* Informacja aktualna w dniu 19.06.2020

Źródła:

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-unresectable-or-metastatic-her2-positive-breast-cancer

https://www.ascopost.com/news/june-2020/trastuzumab-deruxtecan-vs-chemotherapy-for-previously-treated-patients-with-her2-positive-advanced-gastric-cancer/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zostań Podopiecznym!

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.