Obiecujące wyniki badań nad nowym lekiem w raku żołądka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W czasopiśmie The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania klinicznego II fazy DESTINY-Gastric01, którego celem było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu pacjenci z zaawansowanym HER-2 pozytywnym rakiem żołądka odpowiedzą na leczenie lekiem Enhertu® (trastuzumab derukstekan).

Trastuzumab jest obecnie stosowany w połączeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia uogólnionego raka żołądka z nadekspresją HER2. Dotychczas przeprowadzone badania nie dowodzą jednak, by inne terapie anty-HER2 – tj. lapatinib, pertuzumab, trastuzumab ematyzyna, trastuzumab w drugiej linii leczenia lub w leczeniu przedoperacyjnym – przyczyniały się do poprawy rokowań pacjentów z tym rodzajem nowotworu. 

Istotną zmianę mogą natomiast przynieść dalsze badania nad trastuzumabem deruksetanem. Wyniki badania DESTINY-Gastric01 są bowiem obiecujące – zastosowanie Enhertu® w drugiej linii leczenia pacjentów z rakiem żołądka wydłużyło czas przeżycia o 4 miesiące w porównaniu z placebo.

Na czym polegało i jakie były wyniki badania DESTINY-Gastric01?

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

W badaniu wzięło udział 187 pacjentów z HER2 pozytywnym gruczolakorakiem żołądka (adenocarcinoma), u których nastąpiła progresja choroby po leczeniu trastuzumabem. Spośród nich 125 otrzymywało trastuzumab derukstekan w dawce 6.4 mg na kilogram masy ciała raz na 3 tygodnie, a 62 chemioterapię (55 irynotekan, 7 paklitaksel).

Całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie trastuzumabem derukstekanem potwierdzoną badaniami obrazowymi co najmniej 4 tygodnie po rozpoczęciu terapii stwierdzono u 43% pacjentów, w porównaniu z 12% z grupy placebo. Stabilizację choroby uzyskano u 35% pacjentów otrzymujących badany lek w porównaniu z 48% w przypadku placebo.  

Mediana całkowitego czasu przeżycia wynosiła 12.5 miesięcy u pacjentów przyjmujących badany lek i 8.4 miesięcy w grupie placebo. Trastuzumab derukstekan wydłużył czas wolny od progresji choroby z 3.5 miesięcy do 5.6 miesięcy.

Najczęściej występującymi poważnymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem badanego leku były neutropenia, anemia i leukopenia. U 12 pacjentów rozwinęło się zapalenie płuc, z powodu którego jeden pacjent zmarł. Pojawienie się działań niepożądanych doprowadziło do przerwania leczenia Enhertu® u 15% pacjentów, w porównaniu z 6% w przypadku placebo.

Jak działa trastuzumab derukstekan i w jakim celu się go stosuje?

Enhertu® jest koniugatem leku cytotoksycznego i przeciwciała skierowanego przeciw HER2 – trastuzumabu. Dzięki takiemu połączeniu derukstekan działa selektywnie przeciw komórkom nowotworowym posiadającym na powierzchni receptor HER2, a tym samym zwiększa stężenie leku bezpośrednio w komórkach nowotworowych.

Od grudnia 2019 roku Enhertu® jest dopuszczone do obrotu przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków wyłącznie we wskazaniu leczenia pacjentek z nieoperacyjnym lub uogólnionym HER2 pozytywnego rakiem piersi poddawanych uprzednio przynajmniej dwóm terapiom anty-HER2*. Pozytywne wyniki kolejnych badań klinicznych mogą doprowadzić do rozszerzenia wskazań przez FDA i dopuszczenia leku do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Autorka: Natalia Tarłowska

* Informacja aktualna w dniu 19.06.2020

Źródła:

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-unresectable-or-metastatic-her2-positive-breast-cancer

https://www.ascopost.com/news/june-2020/trastuzumab-deruxtecan-vs-chemotherapy-for-previously-treated-patients-with-her2-positive-advanced-gastric-cancer/