Objawy ostrej białaczki limfoblastycznej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ostra białaczka limfoblastyczna (OBL, ang. ALL) to jeden z rodzajów nowotworów krwi. W przebiegu tej choroby dochodzi do produkcji nadmiarowej liczby nieprawidłowych, niedojrzałych limfocytów, zwanych limfoblastami. Nie są one zdolne do wypełniania funkcji dojrzałych limfocytów a jednocześnie utrudniają produkcję innych komórek krwi – krwinek czerwonych (erytrocytów), innych krwinek białych i płytek krwi.

Ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęściej występującym nowotworem u dzieci, natomiast u dorosłych jest chorobą rzadką.

Do objawów ostrej białaczki limfoblastycznej należy m.in. gorączka, osłabienie, bóle kości i stawów. Dochodzi też do nieprawidłowej produkcji komórek krwi i w rezultacie do niedokrwistości, małopłytkowości i neutropenii. Niedokrwistość objawia się zmęczeniem, zaburzeniami koncentracji, dusznością, bladością skóry, przyspieszonym rytmem serca i bólami zamostkowymi. Małopłytkowość może wywoływać krwawienia z dziąseł i nosa oraz wybroczyny na skórze, natomiast neutropenia powoduje obniżenie odporności.

W przebiegu ALL dochodzi też do zwiększenia lepkości krwi. Powoduje to zamknięcie światła drobnych naczyń i w rezultacie niedotlenienie tkanek, co objawia się bólami głowy, zaburzeniami świadomości, problemami z oddychaniem, zaburzeniami widzenia.

Mogą pojawiać się też objawy wynikające z gromadzenia się limfoblastów w tkankach. Zajęcie przez limfoblasty węzłów chłonnych powoduje ich powiększenie i czasem tworzenie się guzów w śródpiersiu. Pojawienie się limfoblastów w ośrodkowym układzie nerwowym może wywołać bóle głowy, nudności, wymioty i zaburzenia świadomości. Może też dojść do powiększenia śledziony i wątroby.

W początkowej fazie ALL czasami występują tylko nieprawidłowości w wynikach morfologii krwi oraz powiększenie węzłów chłonnych lub śledziony. W stadium zaawansowanym pojawiają się poważne objawy, wynikające z nacieków w innych narządach, powikłania krwotoczne i septyczne. Bez leczenia mogą one w ciągu kilku tygodni doprowadzić do zgonu.

Objawy ostrej białaczki limfoblastycznej są podobne do objawów ostrej białaczki szpikowej (AML). To, co odróżnia ją od AML, to częstsze występowanie powiększonych węzłów chłonnych lub śledziony (w 50% przypadków) oraz mniej nasilone objawy niedokrwistości i małopłytkowości.

W przypadku zaobserwowania objawów mogących wskazywać na białaczkę, należy zgłosić się do lekarza, który zleci morfologię krwi i w razie nieprawidłowych wyników skieruje na dalszą diagnostykę.

Autor: Maja Kochanowska

Źródła:

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.