Pierwsza terapia celowana na nowotwory z mutacją RET

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

8 maja amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła lek selperkatynib (Retevmo®) do stosowania w przypadku leczenia trzech rodzajów nowotworów:
– przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP),
– miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy,
– innych miejscowo zaawansowanych lub przerzutowych nowotworów tarczycy nieodpowiadających na leczenie jodem radioaktywnym.

Podstawowym warunkiem skuteczności selperkatynibu jest obecność mutacji w genie RET. Szacuje się, że zmiany w genie RET występują u około 25% pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy i około 2.8% pacjentów z NDRP.

Lek Retevmo® został dopuszczony do obrotu przez FDA w procedurze przyspieszonej. Agencja może ją zastosować, gdy nie są jeszcze dostępne wyniki trwających kilka lat badań klinicznych III fazy, lecz dotychczas uzyskane dane wskazują na potencjalnie wysoką korzyść nowej terapii w stosunku do aktualnie dostępnych opcji terapeutycznych. FDA wydało pozytywną opinię dla Retevmo® na podstawie wyników badania klinicznego I/II fazy LIBRETTO-001.

Na czym polegało i jakie były wyniki badania LIBRETTO-001?

Pacjentom podawano selperkatynib dwa razy dziennie w dawce zależnej od masy ciała – 120 mg dla pacjentów ważących mniej niż 50 kg i 160 mg dla tych o masie ciała większej niż 50 kg. Oceny odpowiedzi na leczenie dokonywano na podstawie radiologicznych badań obrazowych. Warto zaznaczyć, że pozytywny wynik w postaci zmniejszenia rozmiarów nowotworu nie zawsze jest równoznaczny z długotrwałymi korzyściami zdrowotnymi badanej terapii takimi jak np. czas wolny od progresji lub całkowity czas przeżycia. 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

W badaniu wzięło udział 105 pacjentów z NDRP ze zidentyfikowaną fuzją w genie RET, którzy byli poddawani chemioterapii opartej na platynie. 64% pacjentów wykazało odpowiedź na leczenie, a u 81% z nich terapia dawała pozytywne efekty przez 6 miesięcy lub dłużej. Efektywność terapii selperkatynibem określono również u 39 pacjentów z rakiem płuca, którzy nie byli poddani terapii systemowej – 85% tych pacjentów odpowiedziało na leczenie, a u 58% z nich pozytywne efekty terapii obserwowano przez minimum 6 miesięcy.

W przypadku raka rdzeniastego tarczycy z obecną mutacją w genie RET do badania włączono 143 pacjentów. 55 spośród nich byli uprzednio leczeni kabozantynibem i/lub wandetanibem. Wykazali oni odpowiedź na leczenie selperkatynibem na poziomie 69% z czego 76% to przypadki odpowiedzi trwającej minimum 6 miesięcy. Z kolei 88 pacjentów niepoddanych uprzednio terapii przeciwnowotworowej odpowiedziało na leczenie w 73%, z czego 61% stanowiły przypadki 6-miesięcznej odpowiedzi. 

Spośród 27 chorych na zaawansowanego raka tarczycy z fuzją RET 19 po stwierdzeniu oporności na leczenie jodem radioaktywnym było leczonych inną dostępną metodą. 79% spośród nich odpowiedziało na leczenie selperkatynibem, w tym 87% przez minimum pół roku. 8 pozostałych pacjentów przeszło leczenie wyłącznie jodem radioaktywnym, a odsetek odpowiedzi całkowitej i półrocznej wynosiły odpowiednio 100% i 75%. 

Jak działa lek selperkatynib?

Selperkatynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej. W wyniku mutacji genu RET powstają kinazy, które są aktywne nawet podczas nieobecności liganda, który aktywuje je w zdrowej komórce. Kinazy tyrozynowe biorą udział w regulacji przenoszenia sygnałów wewnątrz komórki i między nimi, kontrolują wzrost i różnicowanie komórek oraz cykl komórkowy. Nadmierna aktywność kinaz tyrozynowych prowadzi do niekontrolowanych podziałów i rozwoju nowotworu. 

Skuteczność selperkatynibu wykazano w przypadku następujących fuzji lub mutacji: CCDC6-RET, KIF5B-RET, RET V804M, RET M918T.

Jakie skutki uboczne ma terapia selperkatynibem?

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem selperkatynibu były: podwyższony poziom aminotransferaz wątrobowych, glukozy i kreatyniny, obniżony poziom leukocytów, płytek krwi, albumin, wapnia i sodu, suchość w ustach, biegunka, zatwardzenie, nadciśnienie, zmęczenie, duszności, wysypka.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-therapy-patients-lung-and-thyroid-cancers-certain-genetic-mutation-or-fusion

https://www.mycancergenome.org/content/disease/non-small-cell-lung-carcinoma/

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.9.5.

www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/213246s000lbl.pdf