Pierwszy czynnik biologiczny zatwierdzony w leczeniu raka szyjki macicy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła bewacyzumab (Avastin) w leczeniu pacjentek z obecnym nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.

Bewacyzumab to środek antyangiogenny. Nowe wskazanie w leczeniu raka szyjki macicy jest dopuszczone do użycia w skojarzeniu z chemioterapeutykami: paklitakselem i cisplatyną lub w połączeniu z paklitakselem i topotekanem.

Avastin to pierwszy lek zatwierdzony u pacjentów z późnym stadium raka szyjki macicy od dopuszczenia topotecanu z cistplatyną w 2006 roku

– powiedział dr Richard Pazdur, dyrektor Biura Produktów Hematologicznych i Onkologicznych w Centrum FDA ds. Oceny Leków i Badań.

Jest to również pierwszy czynnik biologiczny dopuszczony do stosowania u pacjentów z późnym stadium raka szyjki macicy i został zatwierdzony w mniej niż 4 miesiące w ramach priorytetowego programu FDA.

FDA oceniło bewacyzumab w leczeniu pacjentów z rakiem szyjki macicy w ramach tego programu, ponieważ lek wykazał, przewyższając dostępne terapie, potencjał poprawy bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ciężkiej choroby. Status priorytetowy zapewnia przyspieszoną ocenę wniosku o dopuszczenie leku.

Bezpieczeństwo i skuteczność bewacyzumabu w leczeniu chorych na raka szyjki macicy oceniano w badaniu klinicznym z udziałem 452 uczestników z przetrwałym, nawrotowym lub zaawansowanym nowotworem. Uczestnicy badania zostali przydzieleni losowo do grup, które otrzymywały paklitaksel i cisplatynę w skojarzeniu z bewacyzumabem lub samodzielnie oraz tych, które otrzymywały paklitaksel i topotekan z bewacyzumabem, bądź bez tego leku. Wyniki wykazały wzrost przeżycia całkowitego do 16,8 miesięcy u pacjentów otrzymujących standardową chemioterapię w skojarzeniu z bewacyzumabem, w porównaniu do 12,9 miesięcy u otrzymujących tylko chemioterapię.

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem bewacyzumabu u chorych na raka szyjki macicy to zmęczenie, zmniejszenie apetytu, nadciśnienie tętnicze, hiperglikemia, hipomagnezemia, infekcje układu moczowego, bóle głowy i spadek wagi. Obserwowano również perforacje układu pokarmowego oraz przetoki jelitowo-pochwowe.

źródło: www.esmo.org/Oncology-News/FDA-Approves-Bevacizumab-to-Treat-Patients-with-Persistent-Recurrent-or-Metastatic-Cervical-Cancer
z angielskiego tłumaczyła B.D.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zostań Podopiecznym!

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.