Pora na zmiany w leczeniu przeciwkrzepliwym u pacjentów onkologicznych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, występująca pod postacią zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej jest drugą, co do częstotliwości występowania przyczyną śmierci pacjentów otrzymujących chemioterapię. Największe ryzyko rozwoju choroby dotyczy pacjentów z rakiem trzustki, płuc, żołądka, złośliwymi guzami mózgu oraz z nowotworami hematologicznymi.

Zgodnie z najnowszymi europejskimi wytycznymi w zakresie leczenia zatorowości płucnej, schematy leczenia i czas trwania leczenia przeciwkrzepliwego w zatorowości płucnej u pacjentów z czynnym nowotworem złośliwym przedstawiają się następująco:

  • U pacjentów z zatorowością płucną i nowotworem złośliwym należy rozważyć stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej podskórnej w dawce dostosowanej do masy ciała przez pierwsze 6 miesięcy. Heparyny drobnocząsteczkowe są lekami preferowanymi w stosunku do antagonistów witaminy K.
  • Należy rozważyć wybór edoksabanu lub rivaroxabanu alternatywnie do podskórnie podawanej heparyny drobnocząsteczkowej u pacjentów bez nowotworu złośliwego zlokalizowanego w przewodzie pokarmowym ( z uwagi na zwiększony ryzyko wystąpienia krwawienia).
  • Ponadto u pacjentów z zatorowością płucną i nowotworem złośliwym należy rozważyć przedłużenie leczenia przeciwkrzepliwego poza okres pierwszych 6 miesięcy – bezterminowo lub do czasu wyleczenia nowotworu.

Niedawno opublikowan badanie CARAVAGGIO, które porównuje efektywność i bezpieczeństwo stosowania apiksabanu i dalterapyny (heparyny drobnocząsteczkowej) u 1170 pacjentów onkologicznych. Z badania wyłączono pacjentów z rakiem podstawnokomórkowym lub płaskonabłonkowym skóry, pierwotnym guzem mózgu, przerzutami do mózgu oraz ostrą białaczką.

Połowa pacjentów przyjmowała apiksaban w dawce 10 mg dwa razy na dobę przez pierwszy tydzień, a następnie 5 mg dwa razy dziennie. Druga połowa pacjentów otrzymywała dalteparynę w dawce 200 jednostek międzynarodowych na kilogram masy ciała podskórnie raz dziennie, każdego dnia przez pierwszy miesiąc i 150 jednostek na kilogram masy ciała następnie przez pięć miesięcy. Nawrót żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej ( zatorowości płucnej lub zakrzepicy żył głębokich) wystąpił u 5,6% pacjentów w grupie apiksabanu w porównaniu do 7,9% w grupie dalteparyny. Duże krwawienie wystąpiło u 3,8% pacjentów w grupie apiksabanu i 4% pacjentów w grupie dalteparyny. 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Kluczowym odkryciem tego badania było to, że doustny apiksaban nie jest gorszy od podskórnej dalteparyny w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobą nowotworową od momentu rozpoznania do sześciu miesięcy i nie zwiększa ryzyka wystąpienia krwawienia w trakcie leczenia.

Warto podkreślić, że chorzy na raka powinni mieć możliwość korzystania z wygodnego i bezpiecznego leku. Schemat leczenia z zastosowaniem doustnych leków przeciwkrzepliwych umożliwia podawanie leków doustnych od pierwszego dnia terapii, co jest wyjątkowo wygodne w przypadku zakrzepicy żył głębokich i „łagodniejszych” przypadków zatorowości płucnej. Wymaga to jednak od lekarza prowadzącego podjęcia właściwej decyzji dotyczącej wyboru leku ( doustny czy podskórny) w oparciu o rodzaj nowotworu, choroby współistniejące, ryzyko krwawienia, towarzyszącą chemioterapię i preferencje pacjenta. Najważniejsze jednak, że leki takie jak apiksaban taką możliwość wyboru dają.

Autorzy: prof. dr hab. n.med. Marcin Kurzyna, dr hab. n. med. Justyna Domienik – Karłowicz

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.