Prawa pacjenta – poznaj swoje prawa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz inne akty prawne określają szereg praw, jakie ma każdy pacjent. Dowiedz się, czego masz prawo wymagać i nie pozwól na łamanie swoich praw.

 1. Masz prawo być leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 2. Masz prawo do natychmiastowych świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
 3. Masz prawo do informacji na temat twojego stanu zdrowia.
 4. Masz prawo wiedzieć jakie decyzje są podejmowane w twoim procesie leczenia.
 5. Masz prawo uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o twoim procesie leczenia.
 6. Masz prawo odmówić zaproponowanej terapii.
 7. Masz prawo do wglądu w twoją dokumentację medyczną.
 8. W przypadku gdy w danym ośrodku gwarantowane świadczenie nie jest dostępne, ośrodek powinien wskazać placówkę, która poprowadzi leczenie.
 9. W przypadku, gdy wyczerpano wszystkie dostępne opcje terapeutyczne lub twój stan nie pozwala na kontynuację leczenia masz prawo do opieki hospicyjnej – skierowanie wystawia lekarz.
 10. Masz prawo żądać, aby lekarz lub pielęgniarka zasięgnęli opinii innego lekarza / pielęgniarki. Lekarz / pielęgniarka może odmówić, jeśli uzna, że jest to bezzasadne, w takiej sytuacji odmowa musi być odnotowana w dokumentacji medycznej.
 11. Masz prawo do leczenia bólu.
 12. Na twoje życzenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Lekarz ma prawo odmówić jej obecności ze względu na zagrożenie epidemiczne lub zagrożenie zdrowotne pacjenta; w takiej sytuacji odmowa musi odnotowana w dokumentacji medycznej.
 13. Masz prawo wyboru sposobu zapisu na wizytę u lekarza – osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Przychodnia ma obowiązek zapewnić rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia we wszystkich tych formach.

Jeśli czujesz, że twoje prawa są łamane lub mają miejsce nadużycia kontaktuj się z pełnomocnikiem ds. praw pacjenta w szpitalu i proś o odpowiedź na piśmie!

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.rpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Możesz też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta – tel. 800-190-590 (od poniedziałku do piątku, od 08:00 do 18:00) lub umówić się na osobiste spotkanie w Biurze. Więcej informacji na stronie: www.rpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.