Radioterapia – poradnik dla pacjentów

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

„Radioterapia, czyli leczenie promieniowaniem jonizującym (niewidzialnym dla oka), jest – obok chirurgii i farmakoterapii – jedną z trzech podstawowych terapii chorych na nowotwory złośliwe. Znajduje zastosowanie u 2/3 wszystkich pacjentów onkologicznych. Wykorzystywana jest samodzielnie lub stanowi integralną część leczenia skojarzonego z chirurgią, chemioterapią i innymi metodami systemowego leczenia farmakologicznego. Jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia różnych nowotworów złośliwych, w tym także nowotworów krwi. W ostatnich latach dokonał się w niej ogromny postęp, dzięki któremu mamy do dyspozycji wiele nowoczesnych technik i sposobów napromieniania.”

To fragment wstępu napisanego przez prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Składowskiego Konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, kierownika I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii do poradnika przygotowanego dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach przez Górnośląską Fundację Onkologiczną

Poradnik „Radioterapia” został opublikowany na stronie Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej i stanowi kompleksowe wsparcie dla pacjentów, którzy są poddawaniu napromieniowaniu w toku leczenia onkologicznego

Każdy pacjent potrzebuje indywidualnego podejścia i pomocy w podjęciu kluczowej dla niego decyzji o optymalnym sposobie leczenia, uwzględniającego zarówno korzyści, jak i wiążące się z każdą terapią ryzyko efektów ubocznych.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

W tym poradniku zamieszczono szczegółowe informacje o leczeniu promieniami oraz formach wsparcia udzielanych przez Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach – Instytut zapewnia profesjonalną opiekę lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, techników elektroradiologów, pielęgniarek, psychologów, logopedów, dietetyków i wielu innych pracowników medycznych.

Zapraszamy do lektury – bezpłatny Poradnik dostępny jest na stronie Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej oraz jako plik PDF do pobrania. 

Autor: Fundacja Onkologiczna Alivia

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.