Rak to nie wyrok. Siła nowoczesnej medycyny

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Czy Polska Onkologia zmierza w dobrym kierunku? Jak przedstawiają się wyniki leczenia onkologicznego w Polsce na tle innych krajów UE? Które elementy pakietu onkologicznego wymagają natychmiastowych zmian oraz które grupy pacjentów onkologicznych wciąż pozostają bez szans na leczenie?

To tylko kilka spośród zagadnień, na które Wydawnictwo Warsaw Press postara się przedstawić odpowiedzi w ramach kolejnej edycji kampanii edukacyjnej „Rak to nie wyrok. Siła nowoczesnej medycyny” przygotowywanej z okazji Światowego Dnia Onkologii pod Patronatem Merytorycznym Polskiego Towarzystwo Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiej Unii Onkologii.

Kampania ta ukazała się wraz z Gazetą Wyborcza 4 października. Fundacja Alivia została jedym z Partnerów Medialnych wydarzenia.

Poruszane tematy oraz wypowiadający się Eksperci:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

  • Prof. Jacek Fijuth – Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wypowiada się na temat wyzwań stojących przed onkologią w Polsce w ramach wypowiedzi otwierającej kampanię.
  • Prof. Jacek Jassem – Koordynator Grupy Roboczej ds. Wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2014 na temat szansy na to, iż Polska nadrobi zaległości w walce z chorobami nowotworowymi dzięki odpowiednio zaplanowanym działaniom.
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych głosem Prezesa Szymona Chrostowskiego prezentuje obawy i nadzieję polskich pacjentów onkologicznych.
  • Prof. Wojciech Jurczak oraz Dr Monika Długosz Danecka zwracają uwagę na brak dostępu do leczenia dla chorych z opornością lub nawrotem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B.
  • Na temat depersonalizacji medycyny w bardzo ciekawy sposób opowiada z kolei Dr Janusz Meder – Prezes Polskiej Unii Onkologii.
  • Prof. Piotr Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zwraca zaś uwagę na problem z dostępem do możliwości terapeutycznych dla pacjentów z rakiem jelita grubego, u których dotychczasowe leczenie nie powiodło się.
  • O metodzie małoinwazyjnego leczenia wielu chorób nowotworowych oraz nienowotworowych mózgu rozmawiamy z Prof. Mirosławem Ząbkiem kierownikiem kliniki Neurochirurgii CMKP Szpitala bródnowskiego, kierującym Centrum Gamma Knife w Warszawie.
  • Kolejny istotny temat poruszyli w ramach wywiadu Prof. Wiesław Jędrzejczak oraz Dr Krzysztof Mądry, którzy przyjrzeli się zagadnieniu związanemu z zespołami mielodysplastycznymi i ciężkimi białaczkami szpikowymi.
  • Ostatnie, lecz nie mniej istotne zagadnienie poruszone przez Wydawnictwo w ramach tematu profilaktyki onkologicznej to temat nowych możliwości diagnostycznych raka piersi.

Więcej pod linkiem: warsawpress.com/projekty/raktoniewyrok041016.pdf