TOP TEN ONKO 2024 – priorytety refundacyjne

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Już po raz czwarty została ogłoszona lista TOP TEN ONKO na rok 2024, czyli zestawienie leków stosowanych w terapii nowotworów litych, które zasługują na refundację, ale jeszcze nią nie są objęte. 

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji TOP TEN ONKO 2024 zajęła cząsteczka cemiplimab, wykorzystywana w leczeniu raka szyjki macicy. Ten preparat został jednogłośnie wskazany przez wszystkich uczestników głosowania i zdobył 75 punktów na 80 możliwych.

Lista priorytetów refundacyjnych powstaje na podstawie opinii ekspertów, członków zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. W tegorocznym głosowaniu uczestniczyło 8 ekspertów, którzy wybierali 10 leków, jakie ich zdaniem są najbardziej potrzebne w praktyce klinicznej. Bazą do głosowania była lista rekomendacji przygotowana przez prezesa PTOK i konsultanta krajowego, prof. Macieja Krzakowskiego, opracowana na podstawie analiz przeprowadzonych przez firmę HTA Consulting.

W głosowaniu uwzględniano także sugestie dodane przez głosujących ekspertów, co zaowocowało obecnością jednego z tych leków w połowie zestawienia. Punkty były przyznawane zgodnie z miejscem, które dany lek zajął w ankiecie – im wyższe miejsce, tym więcej punktów.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Członkowie zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej komentowali pozycje na liście priorytetów refundacyjnych w terapii guzów litych. Prof. Maciej Krzakowski podkreślił znaczenie cemiplimabu w leczeniu raka szyjki macicy, jako reprezentanta immunoterapii w nowotworach narządu płciowego. Prof. Barbara Radecka wskazała na potrzebę leku durvalumab w terapii raka dróg żółciowych, podkreślając istnienie dużej niezaspokojonej potrzeby medycznej w tej dziedzinie. Natomiast prof. Jakub Kucharz zwrócił uwagę na wartość skojarzenia nivolumabu z kabozantynibem w leczeniu raka nerkowokomórkowego.

W liście priorytetów refundacyjnych znalazły się również inne preparaty, takie jak selpercatinib, trastuzumab deruxtecan czy pembrolizumab, wskazując na potrzebę różnorodnych terapii w różnych typach nowotworów.

Podsumowując, TOP TEN ONKO stanowi istotne narzędzie dla resortu zdrowia w podejmowaniu decyzji refundacyjnych. Prof. Barbara Radecka zwraca uwagę, że decyzje te powinny uwzględniać przede wszystkim potrzeby chorych, a prof. Maciej Krzakowski podkreśla znaczenie współpracy między klinicystami, producentami a Ministerstwem Zdrowia w procesie podejmowania decyzji refundacyjnych.

Autor: Fundacja Onkologiczna Alivia

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.