TOP TEN HEMATO 2024 – priorytety refundacyjne

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Grupa Ekspertów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów opracowała listę TOP TEN HEMATO, która zawiera priorytety refundacyjne dotyczące leków stosowanych w terapii nowotworów krwi i układu chłonnego na rok 2024. Pierwsze miejsce na liście zajmuje lek brexucabtagene autoleucel, wykorzystywany w terapii ostrej białaczki limfoblastycznej metodą CAR-T. W zestawieniu uwzględniono także cztery leki zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków (EMA) w 2023 roku, co otwiera możliwość finansowania ich ze środków Funduszu Medycznego.

Priorytety refundacyjne dla terapii przeciw nowotworom hematologicznym zostały określone na podstawie głosów członków zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, wyrażonych w formie ankiety. Listę rekomendacji przygotował prof. Krzysztof Giannopoulos, prezes PTHiT, opierając się na analizach przeprowadzonych przez firmę HTA Consulting.

Profesor Giannopoulos komentując listę priorytetów zauważył, że pierwsze miejsce zajął lek brexucabtagene autoleucel, który jest stosowany w rzadkim wskazaniu, ale niezwykle potrzebny i skuteczny, szczególnie w kontekście dostępności innych terapii CAR-T dla pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się przeciwciała dwuswoiste, stosowane w leczeniu chłoniaka diffus large B-cell (DLBCL) oraz chłoniaka grudkowego, które są istotne dla pacjentów, dla których nie ma już alternatywnych terapii po zastosowaniu CAR-T.

Warto zauważyć, że lek mosunetuzumab, zajmujący trzecie miejsce na liście, został zarejestrowany na podstawie badań klinicznych, które wykazały jego skuteczność i dobrą tolerancję, nawet u pacjentów w podeszłym wieku. Na czwartej pozycji znajduje się ivosidenib, który jest szczególnie skuteczny u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, z mutacją w genie IDH1, starszych, niekwalifikujących się do intensywnej chemioterapii. Stosowany jest w połączeniu z azacytydyną, które to połączenie jest skuteczniejsze i lepiej tolerowane niż dostępne aktualnie połączenie wenetoklaksu z azacytydyną. 

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Wśród priorytetów refundacyjnych znalazły się również przeciwciała dwuswoiste, takie jak teclistamab, talkwetamab i erlanatamab, stosowane w leczeniu szpiczaka plazmocytowego po trzech liniach terapeutycznych. Wskazano także na potrzebę refundacji kolejnych technologii CAR-T, zwłaszcza w terapii chłoniaka rozlanego z dużych komórek B.

Oceniając szanse na szybką refundację, ekspertów zdaniem, technologie CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej oraz leki jak ivosidenib i zanubrutynib mają większe szanse, ze względu na już istniejącą refundację oraz objęcie nimi ograniczonej grupy pacjentów. Natomiast refundacja przeciwciał dwuswoistych stanowi wyzwanie ze względu na ich koszt oraz konieczność uwzględnienia nowych terapii w istniejących schematach leczenia.

Podsumowując, priorytety refundacyjne w hematoonkologii w 2024 roku skupiają się głównie na terapiach celowanych, zwłaszcza na technologiach CAR-T oraz przeciwciałach dwuswoistych, jako kluczowych narzędziach w leczeniu nowotworów krwi i układu chłonnego.

Autor: Fundacja Onkologiczna Alivia

Źródło informacji: Modern Healthcare Institute

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.