Tukatynib wydłuża życie pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do mózgu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) zostały zaprezentowane wyniki badania III fazy HER2CLIMB. Uzyskane wyniki wskazują, że tukatynib (Tukysa®) w połączeniu z trastuzumabem i kapecytabiną wydłuża czas wolny od progresji choroby oraz czas całkowitego przeżycia pacjentek z HER2 dodatnim, zaawansowanym rakiem piersi z przerzutami do mózgu.

Przerzuty do mózgu mogą pojawić się u około 10% pacjentek z HER2 pozytywnym rakiem piersi, u których leczenie zostało wdrożone na odpowiednio wczesnym etapie. Odsetek ten wynosi około 30% u pacjentek z zaawansowanym nowotworem. Celem leczenia zaawansowanego raka piersi jest opóźnianie progresji choroby, przedłużenie życia i polepszenie jego jakości. Jest to możliwe dzięki dostępnym i stale rozwijanym terapiom celowanym anty-HER2. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania HER2CLIMB?

W badaniu wzięło udział 291 pacjentów z HER-2 pozytywnym rakiem piersi z przerzutami do mózgu, u których nastąpiła progresja choroby po leczeniu trastuzumabem, pertuzumabem, trastuzumabem emtanzyną. 198 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej tukatynib w dawce 300 mg dwa razy dziennie w połączeniu z trastuzumabem i kapecytabiną. Grupę kontrolną stanowiło 93 pacjentów otrzymujących placebo, trastuzumab i kapecytabinę. Pacjenci otrzymali trastuzumab w dawce początkowej 8 mg/kg, a w kolejnych dniach w dawce podtrzymującej 6 mg/kg lub alternatywnie w dawce 600 mg w przypadku podania podskórnego. Kapecytabina była podawana w dawce 1000 mg/m2.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Czas wolny od progresji choroby wyniósł 9.9 miesięcy w grupie pacjentów otrzymujących tukatynib, w porównaniu z 4.2 miesiącami w przypadku placebo. Leczenie tukatynibem spowodowało wydłużenie o pół roku czasu całkowitego przeżycia – 18.1 miesięcy w grupie badanej w porównaniu z 12 miesiącami w grupie kontrolnej.

Wydłużeniu uległ również czas odpowiedzi na leczenie, który w przypadku tukatynibu wyniósł 6.8 miesięcy w porównaniu z 3 miesiącami, gdy pacjenci otrzymywali wyłącznie trastuzumab i kapecytabinę. Odsetek odpowiedzi na leczenie tukatynibem wyniósł 47.3% w porównaniu z 20% placebo.

30 pacjentów z tej grupy zostało poddanych leczeniu chirurgicznemu z powodu progresji choroby w obrębie mózgu. Czas wolny od kolejnej progresji wśród pacjentów otrzymujących tukatynib wyniósł 15.9 miesięcy, w porównaniu z 9.7 miesiącami w przypadku pacjentów otrzymujących placebo.

Jak działa lek tukatynib?

Tukatynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2). Pobudzenie tego receptora prowadzi do aktywacji szlaków metabolicznych, które biorą udział w podziałach komórkowych, proliferacji i apoptozie. Obecność nadekspresji receptora HER2 wiąże się z bardziej agresywnym i szybszym przebiegiem choroby nowotworowej. 

Czy lek tukatynib jest dostępny dla polskich pacjentów?

Leczenie tukatynibem nie jest finansowane przez NFZ*. Lek Tukysa® nie jest obecnie dostępny na terenie Unii Europejskie, lecz 31 stycznia 2020 roku Europejska Agencja Leków przyjęła wniosek firmy Seattle Genetics o jego dopuszczenie do obrotu**. 

17 kwietnia 2020 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła stosowanie Leku Tukysa® w połączeniu z trastuzumabem i kapecytabiną u pacjentów z zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym, HER-2 pozytywnym rakiem piersi, w tym pacjentów z przerzutami do mózgu, którzy przeszli przynajmniej jedną linię leczenia anty-HER2. 

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.ascopost.com/issues/june-10-2020/tucatinib-combination-in-previously-treated-her2-positive-metastatic-breast-cancer-with-brain-metastases/

https://esmoopen.bmj.com/content/3/6/e000440

https://www.businesswire.com/news/home/20200131005084/en/EMA-Validates-Seattle-Genetics%E2%80%99-Marketing-Authorization-Application

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-tucatinib-patients-her2-positive-metastatic-breast-cancer

*Informacja aktualna w dniu 10.06.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

**Informacja aktualna w dniu 12.06.2020. Najnowsze informacje o dostępności  Tukysa® na terenie UE znajdują się na stronie www.ema.europa.eu

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.