Tukatynib wydłuża życie pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do mózgu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) zostały zaprezentowane wyniki badania III fazy HER2CLIMB. Uzyskane wyniki wskazują, że tukatynib (Tukysa®) w połączeniu z trastuzumabem i kapecytabiną wydłuża czas wolny od progresji choroby oraz czas całkowitego przeżycia pacjentek z HER2 dodatnim, zaawansowanym rakiem piersi z przerzutami do mózgu.

Przerzuty do mózgu mogą pojawić się u około 10% pacjentek z HER2 pozytywnym rakiem piersi, u których leczenie zostało wdrożone na odpowiednio wczesnym etapie. Odsetek ten wynosi około 30% u pacjentek z zaawansowanym nowotworem. Celem leczenia zaawansowanego raka piersi jest opóźnianie progresji choroby, przedłużenie życia i polepszenie jego jakości. Jest to możliwe dzięki dostępnym i stale rozwijanym terapiom celowanym anty-HER2. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania HER2CLIMB?

W badaniu wzięło udział 291 pacjentów z HER-2 pozytywnym rakiem piersi z przerzutami do mózgu, u których nastąpiła progresja choroby po leczeniu trastuzumabem, pertuzumabem, trastuzumabem emtanzyną. 198 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej tukatynib w dawce 300 mg dwa razy dziennie w połączeniu z trastuzumabem i kapecytabiną. Grupę kontrolną stanowiło 93 pacjentów otrzymujących placebo, trastuzumab i kapecytabinę. Pacjenci otrzymali trastuzumab w dawce początkowej 8 mg/kg, a w kolejnych dniach w dawce podtrzymującej 6 mg/kg lub alternatywnie w dawce 600 mg w przypadku podania podskórnego. Kapecytabina była podawana w dawce 1000 mg/m2.

Czas wolny od progresji choroby wyniósł 9.9 miesięcy w grupie pacjentów otrzymujących tukatynib, w porównaniu z 4.2 miesiącami w przypadku placebo. Leczenie tukatynibem spowodowało wydłużenie o pół roku czasu całkowitego przeżycia – 18.1 miesięcy w grupie badanej w porównaniu z 12 miesiącami w grupie kontrolnej.

Wydłużeniu uległ również czas odpowiedzi na leczenie, który w przypadku tukatynibu wyniósł 6.8 miesięcy w porównaniu z 3 miesiącami, gdy pacjenci otrzymywali wyłącznie trastuzumab i kapecytabinę. Odsetek odpowiedzi na leczenie tukatynibem wyniósł 47.3% w porównaniu z 20% placebo.

30 pacjentów z tej grupy zostało poddanych leczeniu chirurgicznemu z powodu progresji choroby w obrębie mózgu. Czas wolny od kolejnej progresji wśród pacjentów otrzymujących tukatynib wyniósł 15.9 miesięcy, w porównaniu z 9.7 miesiącami w przypadku pacjentów otrzymujących placebo.

Jak działa lek tukatynib?

Tukatynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2). Pobudzenie tego receptora prowadzi do aktywacji szlaków metabolicznych, które biorą udział w podziałach komórkowych, proliferacji i apoptozie. Obecność nadekspresji receptora HER2 wiąże się z bardziej agresywnym i szybszym przebiegiem choroby nowotworowej. 

Czy lek tukatynib jest dostępny dla polskich pacjentów?

Leczenie tukatynibem nie jest finansowane przez NFZ*. 10 grudnia 2020 Komitet Europejskiej Agencji Leków wydał pozytywną opinię o zatwierdzeniu tukatynibu (Tukysa) w leczeniu zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi. Wskazania do stosowania tukatynibu będą obejmować leczenie pacjentek, które otrzymały co najmniej dwie terapie anty-HER2. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską stosowanie leku zostanie oficjalnie zatwierdzone w UE. . 

17 kwietnia 2020 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła stosowanie Leku Tukysa® w połączeniu z trastuzumabem i kapecytabiną u pacjentów z zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym, HER-2 pozytywnym rakiem piersi, w tym pacjentów z przerzutami do mózgu, którzy przeszli przynajmniej jedną linię leczenia anty-HER2. 

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.ascopost.com/issues/june-10-2020/tucatinib-combination-in-previously-treated-her2-positive-metastatic-breast-cancer-with-brain-metastases/

https://esmoopen.bmj.com/content/3/6/e000440

https://www.businesswire.com/news/home/20200131005084/en/EMA-Validates-Seattle-Genetics%E2%80%99-Marketing-Authorization-Application

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-tucatinib-patients-her2-positive-metastatic-breast-cancer

www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/tukysa

*Informacja aktualna w dniu 10.06.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.