Wpływ diety na występowanie i przebieg chorób nowotworowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zrozumienie zależności między dietą i rakiem posunęło się naprzód w ostatnich latach, ale wiele jeszcze pozostaje do zrozumienia w odniesieniu diety i dietetycznych składników do ryzyka zachorowania na raka oraz jego zapobiegania.

Dane z badań klinicznych, obserwacji epidemiologicznych i systemów hodowli komórkowej zwracają uwagę na biologię zapobiegania raka. Sekwencjonowanie ludzkiego genomu otworzyło drzwi na ekscytujący, nowy etap nauki o żywieniu. Pojawił się także postęp w naszej wiedzy na temat kontroli ekspresji genów w komórkach eukariotycznych, które mogłyby mieć wpływ na rozwój raka, włączając mechanizmy regulacji struktury chromatyny i dynamicznych, epigenetycznych procesów (metylacji DNA, modyfikacji histonów potranslacyjnych), czynniki transkrypcyjne oraz niekodujące RNA i dowody sugerujące, że czynniki środowiskowe, takie jak dieta, wpływają na te procesy.

Odkrywanie wpływu bioaktywnych elementów żywności na geny i ich kodowanie białek jak również określenie wpływów genetycznych na czynniki żywnościowe jest niezbędne do identyfikacji tych, którzy odniosą lub nie odniosą korzyści ze strategii interwencyjnych w zapobieganiu raka. Dodatkowe badania potrzeb w zakresie diety i zapobieganiu raka obejmują: identyfikacje i walidacje biomarkerów raka oraz markerów narażenia, badania tymczasowego związku między spożywanymi składnikami i zapobieganiem raka, badania ewentualnej specyfikacji tkanki w odpowiedzi na spożycie odpowiednich składników, oraz badania oddziaływania między bioaktywnymi składnikami pożywienia, jako wyznaczniki odpowiedzi. Inne nowe obszary, które wymagają większej uwagi, to zrozumienie związku miedzy otyłością, dietą i rakiem, interakcji miedzy dietą a mikrobami, a także jak bioaktywne składniki żywności modulują procesy zapalne. Co ważne, w przyszłości nutrigenomika może dostarczyć pomocnych biomarkerów w profilaktyce raka, początkach choroby, jak również zidentyfikować potencjalny cel komórkowy w procesie rakotwórczym, który jest sterowany przez składniki diety.

źródło:
Nutritional Science Research Group, Division of Cancer Prevention, National Cancer Institute,EPN 3157, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, 6130 Executive, Blvd., MSC 7328 Bethesda, MD 20892-7328, USA, Exp Oncol 2010, 32, 3, 137–142.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.