Wpływ diety na występowanie i przebieg chorób nowotworowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zrozumienie zależności między dietą i rakiem posunęło się naprzód w ostatnich latach, ale wiele jeszcze pozostaje do zrozumienia w odniesieniu diety i dietetycznych składników do ryzyka zachorowania na raka oraz jego zapobiegania.

Dane z badań klinicznych, obserwacji epidemiologicznych i systemów hodowli komórkowej zwracają uwagę na biologię zapobiegania raka. Sekwencjonowanie ludzkiego genomu otworzyło drzwi na ekscytujący, nowy etap nauki o żywieniu. Pojawił się także postęp w naszej wiedzy na temat kontroli ekspresji genów w komórkach eukariotycznych, które mogłyby mieć wpływ na rozwój raka, włączając mechanizmy regulacji struktury chromatyny i dynamicznych, epigenetycznych procesów (metylacji DNA, modyfikacji histonów potranslacyjnych), czynniki transkrypcyjne oraz niekodujące RNA i dowody sugerujące, że czynniki środowiskowe, takie jak dieta, wpływają na te procesy.

Odkrywanie wpływu bioaktywnych elementów żywności na geny i ich kodowanie białek jak również określenie wpływów genetycznych na czynniki żywnościowe jest niezbędne do identyfikacji tych, którzy odniosą lub nie odniosą korzyści ze strategii interwencyjnych w zapobieganiu raka. Dodatkowe badania potrzeb w zakresie diety i zapobieganiu raka obejmują: identyfikacje i walidacje biomarkerów raka oraz markerów narażenia, badania tymczasowego związku między spożywanymi składnikami i zapobieganiem raka, badania ewentualnej specyfikacji tkanki w odpowiedzi na spożycie odpowiednich składników, oraz badania oddziaływania między bioaktywnymi składnikami pożywienia, jako wyznaczniki odpowiedzi. Inne nowe obszary, które wymagają większej uwagi, to zrozumienie związku miedzy otyłością, dietą i rakiem, interakcji miedzy dietą a mikrobami, a także jak bioaktywne składniki żywności modulują procesy zapalne. Co ważne, w przyszłości nutrigenomika może dostarczyć pomocnych biomarkerów w profilaktyce raka, początkach choroby, jak również zidentyfikować potencjalny cel komórkowy w procesie rakotwórczym, który jest sterowany przez składniki diety.

źródło:
Nutritional Science Research Group, Division of Cancer Prevention, National Cancer Institute,EPN 3157, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, 6130 Executive, Blvd., MSC 7328 Bethesda, MD 20892-7328, USA, Exp Oncol 2010, 32, 3, 137–142.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!