Wydłużenie hormonoterapii zmniejsza ryzyko nawrotu raka piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) zaprezentowano wyniki włoskiego badania klinicznego GIM4 oceniającego skuteczność letrozolu w leczeniu hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie w zależności od długości trwania terapii. Praca została również opublikowana w prestiżowym czasopiśmie the Lancet. W prezentowanym badaniu pacjentki otrzymujące letrozol przez 5 lat osiągały dłuższy czas wolny od progresji choroby i całkowitego przeżycia niż pacjentki zażywające lek przez 2-3 lata.

Obecnie pacjentki po leczeniu chirurgicznym, w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, otrzymują lek z grupy inhibitorów aromatazy np. letrozol. Skuteczną praktyką jest również włączenie inhibitora aromatazy po 2-3 lub nawet 5 latach leczenia tamoksyfenem. Dotychczas brakowało jednak odpowiedzi na pytanie, jaki jest optymalny czas trwania terapii podtrzymującej inhibitorem aromatazy. Autorzy badania wnioskują, że 5-letnia terapia letrozolem po 2-3-letnim leczeniu tamoksyfenem powinna być uważana za optymalne postępowanie w przypadku kobiet po menopauzie chorujących na raka piersi.

Autorzy przywołują również wyniki wcześniejszych badań nad optymalną długością trwania hormonoterapii. Wynika z nich, że dalsze wydłużanie farmakoterapii do łącznie 10 lat nie przynosi większych korzyści niż 7-8 letni okres leczenia.

Jakie były wyniki badania GIM4?

Do badania zostało włączonych 2056 kobiet po menopauzie z hormonozależnym, operacyjnym rakiem piersi w stadium wczesnym do miejscowo zaawansowanego (I-III). Wszystkie pacjentki otrzymywały przez 2-3 lata leczenie adjuwantowe (pooperacyjne) tamoksyfenem i nie miały oznak nawrotu choroby. Uczestniczki zostały losowo podzielone na dwie grupy z których jedna otrzymywała letrozol przez 5 lat a druga stanowiła grupę kontrolną otrzymującą lek przez okres od 2 do 3 lat. 

12-letni czas wolny od progresji choroby osiągnęło 67% pacjentek otrzymujących letrozol przez 5 lat w porównaniu z 62% w przypadku grupy kontrolnej. 12-letni czas przeżycia osiągnęło natomiast 88% i 84% pacjentek leczonych odpowiednio w schemacie wydłużonym i podstawowym. Wydłużenie czasu trwania terapii letrozolem wiązało się jednak również ze zwiększeniem odsetka działań niepożądanych. Najczęściej występującymi skutkami ubocznymi były: ból stawów (38% vs 31%), ból mięśni (12% vs 8%), nadciśnienie (2% vs 1%), osteoporoza (8% vs 5%).

Jak działa lek letrozol? 

Letrozol jest inhibitorem aromatazy – enzymu uczestniczącego w procesie powstawania estrogenu. Efektem działania leku jest zahamowanie biosyntezy tych hormonów. Wzrost niektórych komórek nowotworowych jest stymulowany przez hormony, dlatego taki typ raka nazywany jest hormonozależnym. Dzięki zablokowania powstawania estrogenów letrozol hamuje jednocześnie wzrost nowotworu. 

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.esmo.org/oncology-news/

https://www.thelancet.com/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.