Skuteczna II linia leczenia zaawansowanego raka szyjki macicy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) zaprezentowano badanie kliniczne EMPOWER-CERVICAL 1/GOG-3016/ENGOT-CX9. Jego wyniki wskazują, że lek cemiplimab może być szansą na poprawę jakości i wydłużenie życia pacjentek z zaawansowanym rakiem szyjki macicy. Jest to pierwsze badanie kliniczne III fazy nad zastosowaniem immunoterapii w tej grupie pacjentek.

Zaawansowany rak szyjki macicy jest chorobą nieuleczalną. Choć zastosowanie bewacyzumab w pierwszej linii leczenia znacznie poprawiło prognozy i wydłużyło życie pacjentek z zaawansowanym rakiem szyjki macicy, czas wolny od progresji choroby wynosi około 7-8 miesięcy. Obecnie wytyczne nie wskazują najskuteczniejszego sposobu leczenia w przypadku progresji po zastosowaniu bewacyzumabu. Skuteczna terapia drugiego rzutu stanowi więc niezaspokojoną potrzebę tej grupy pacjentek. 

Na kongresie ESMO zostały również zaprezentowane wyniki badania KEYNOTE-826, które dowodzą, że pembrolizumab w połączeniu z chemioterapią jest skuteczniejszą opcją leczenia pierwszego rzutu zaawansowanego raka szyjki macicy niż bewacyzumab w połączeniu z chemioterapią. 

Jakie były wyniki badania EMPOWER-CERVICAL?

Do badania zostały włączone 608 pacjentki z nawrotowym, zaawansowanym rakiem szyjki macicy, u których nastąpiła progresja choroby mimo zastosowania w pierwszej linii chemioterapii opartej na platynie. W badaniu brały udział zarówno pacjentki z rakiem płaskonabłonkowym jak i gruczołowym. Pacjentki zostały podzielone na dwie grupy – w jednej podawany był cemiplimab a w drugiej wybrana chemioterapia (pemetreksed, winorelbina, gemcytabina, irinotekan lub topotekan). 

Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła 12 miesięcy w grupie pacjentek leczonych cemiplimabem w porównaniu z 8.5 miesiącami w grupie otrzymującej chemioterapię. Skuteczność leczenia obserwowano zarówno w przypadku raka płaskonabłonkowego jak i gruczołowego. Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła w ich przypadku odpowiednio 11.1 miesięcy vs 8.8 miesięcy i 13.3 miesięcy vs 7.0 miesięcy. Ponadto u pacjentek leczonych cemiplimabem, w przeciwieństwie do tych otrzymujących chemioterapię, jakość życia nie ulegała pogorszeniu. Mediana czasu wolnego od progresji choroby wynosiła około 3 miesiące, dlatego wciąż konieczne jest poszukiwanie skuteczniejszej opcji terapeutycznej.

Największą korzyść z leczenia cemiplimabem odnosiły pacjentki, u których poziom białek PD-L1 wynosił ponad 1%. Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła dla nich 13.9 miesięcy. Komentatorzy wskazują jednak na konieczność znalezienia lepszego czynnika prognostycznego niż ekspresja PD-L1, dzięki któremu możliwe będzie wyselekcjonowanie pacjentek, które odniosą największą korzyść z leczenia cemiplimabem. 

Terapia cemiplimabem była obciążona mniejszym ryzykiem działań niepożądanych niż chemioterapia. Najczęściej występującymi były: anemia, mdłości, wymioty, brak apetytu, zaparcia, osłabienie i gorączka. 

Jak działa lek cemiplimab i w jakim celu się go stosuje?

Cemiplimab jest przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się z receptorem PD-1 (programowanej śmierci komórki), który obecny jest na powierzchni komórek układu odpornościowego. Skutkiem połączenia się białka PD-L1, które może występować na powierzchni komórek nowotworowych, z receptorem PD-1 jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia przez cemiplimab prowadzi więc do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

Lek cemiplimab (Libtayo®) jest zarejestrowany w Unii Europejskiej w trzech wskazaniach – leczenie raka kolczystokomórkowego i podstawnokomórkowego skóry oraz raka płuca. Lek nie został jeszcze dopuszczony do stosowania przez EMA w leczeniu raka szyjki macicy, jednak pozytywne wyniki badania EMPOWER-CERVICAL mogą doprowadzić do rozszerzenia wskazań do stosowania leku. 

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

ESMO Congress 2021 VP4_2021 – EMPOWER-Cervical 1/GOG-3016/ENGOT-cx9: Interim analysis of phase III trial of cemiplimab vs investigator’s choice (IC) chemotherapy (chemo) in recurrent/metastatic (R/M) cervical carcinoma

https://oncologypro.esmo.org/

https://www.ema.europa.eu/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.