Zalecane badanie u kobiet z dużym ryzykiem wystąpienia raka piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Celem przeprowadzenia badań przesiewowych jest wczesne wykrycie nowotworu, który na początkowym etapie rozwija się bezobjawowo. Wczesne wykrycie choroby daje największe szanse na wyleczenie.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) i Amerykańskiego Stowarzyszenia Onkologicznego (American Cancer Society) u kobiet z rodzinnym obciążeniem rakiem piersi, z lub bez mutacji w genie BRCA, rekomendowane jest wykonywanie po 30 roku życia corocznych badań profilaktycznych rezonansu magnetycznego (MRI) i mammografii. Ponadto American Cancer Society wskazuje, że w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi znajdują się również kobiety, które między 10 a 30 rokiem życia przeszły radioterapię w obrębie klatki piersiowej. 

W czasopiśmie Annals of Internal Medicine opublikowano badanie oceniające skuteczność corocznych badań przesiewowych z wykorzystaniem obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) w grupie młodych pacjentek w wieku 25-35 lat, które w dzieciństwie przeszły radioterapię w obrębie klatki piersiowej. Choć stosowane obecnie terapie znacznie wydłużają życie pediatrycznych pacjentów onkologicznych, niosą również ryzyko wystąpienia odległych działań niepożądanych w dorosłym życiu, w tym wtórnych ognisk nowotworowych. Badania wykazują, że u około 30% pacjentek, które w dzieciństwie przeszły radioterapię w obrębie klatki piersiowej w dawce 20 Gy lub większej, do 50 roku życia rozwinie się nowotwór piersi. 

W badaniu wykazano, że ryzyko śmierci z powodu raka piersi w badanej populacji pacjentek wynosi 10 i 11% (w zależności od zastosowanego modelu statystycznego) w przypadku, gdy nie są stosowane żadne badania przesiewowe. Włączenie jako badań profilaktycznych mammografii i MRI pozwoliło na zmniejszenie tego ryzyka o 56% i 71% (w zależności od zastosowanego modelu statystycznego). W przypadku zastosowania jedynie badań MRI ryzyko to zostało zmniejszone o 56% i 62%.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Inne badanie potwierdzające słuszność rekomendacji zawartych w wytycznych zostało opublikowane w 2019 roku w The Lancet Oncology. Porównano w nim skuteczność badań przesiewowych MRI i mammografii u kobiet w wieku 30-55 lat, z co najmniej 20% ryzykiem zachorowania na raka piersi ze względu na występowanie tego nowotworu w rodzinie. Kobiety te nie były jednak nosicielkami mutacji w genach BRCA1/2 lub TP53. Do badania włączono 1354 kobiet, spośród których 674 zostało losowo przydzielonych do grupy, w której coroczne badania profilaktyczne wykonywano z wykorzystaniem MRI i mammografii, a u 680 co roku przechodziło jedynie mammografię. 

Podczas badań MRI wykryto 24, a podczas mammografii 8 inwazyjnych nowotworów piersi. Guzy wykryte podczas rezonansu magnetycznego były mniejsze niż te wykryte podczas mammografii – mediana średnicy guza 9 mm vs 17 mm. Badanie rezonansem magnetycznym pozwoliło także na wcześniejsze zdiagnozowanie nowotworu (stadium T1a i T1b) niż mammografia – 12 spośród 25 guzów wykrytych przez MRI i jeden spośród 15 guzów wykrytych podczas mammografii. W przypadku 17% nowotworów wykrytych podczas badania MRI zajęte zostały węzły chłonne. Odsetek ten wynosił natomiast 63% w przypadku nowotworów wykrytych podczas badań mammograficznych. 

Wadą wykonywania badań przesiewowych z wykorzystaniem MRI była natomiast większa liczba wyników fałszywie pozytywnych – 449 vs 276 –  oraz nadrozpoznawalność – za pomocą MRI wykryto 16 nieinwazyjnych raków przewodowych in situ, z czego 5 było w stadium 1, natomiast w przypadku mammografii wykryto ich 7 z czego 2 były w stadium 1. 

Obydwa te badania potwierdzają zasadność wykonywania badań profilaktycznych z wykorzystaniem obrazowania rezonansem magnetycznym u kobiet z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi.

Na stronie kolejkoskop.pl sprawdzisz długość kolejek na badanie rezonans magnetyczny klatki piersiowej. 

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/screening-tests-and-early-detection/american-cancer-society-recommendations-for-the-early-detection-of-breast-cancer.html

https://www.esmo.org/guidelines/breast-cancer/early-breast-cancer

Saadatmand, S., Geuzinge, H. A., Rutgers, E. J., Mann, R. M., van Zuidewijn, D. B. D. R., Zonderland, H. M., … & Hooning, M. J. (2019). MRI versus mammography for breast cancer screening in women with familial risk (FaMRIsc): a multicentre, randomised, controlled trial. The Lancet Oncology, 20(8), 1136-1147.

https://www.ascopost.com/news/july-2020/early-screening-with-mri-may-reduce-breast-cancer-mortality-in-survivors-of-childhood-cancer-treated-with-chest-radiation/

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.