„Żyj najlepiej jak potrafisz. Świadectwa ludzi, którzy wygrali z rakiem.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

33 wyjątkowe relacje – świadectwo, że można wygrać z chorobą nowotworową. Swoją rekomendację na okładkę książki zgodził się napisać Pan Jerzy Stuhr. Książka posiada Honorowy Patronat Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Honorowy Patronat Księdza Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Żyj najlepiej jak potrafisz. Świadectwa ludzi, którzy wygrali z rakiem” autorstwa Marii Jagas i Macieja Kozioła to również wyjątkowa pozycja wydawnicza na rynku. Dotychczasowe publikacje o walce z rakiem stanowią przeważnie świadectwa znanych medialnie, pojedynczych osób, którzy zmagali, bądź zmagają się z tą chorobą; często pojawiają się również na rynku książki pisane przez lekarzy – specjalistów. Na zawartość naszej książki składają się aż 33 wyjątkowe relacje tzw. Zwykłych Ludzi. W ten sposób, mówiąc głosem wielu Osób, książka obala funkcjonujący w powszechnej świadomości mit, że ta choroba jest wyrokiem. Bohaterami tych historii są kobiety i mężczyźni w różnym wieku i z różnych środowisk, którzy chorowali na różne odmiany choroby nowotworowej. Wszystkie wypowiedzi posiadają autoryzację Osób, które ich udzieliły wypowiedzi. Każda relacja była weryfikowana merytorycznie z kartą choroby.

Zawartość publikacji to wyjątkowe świadectwo nie tylko dla osób, którzy doświadczyli lub doświadczają ciężkiej choroby, lecz również dla ludzi zdrowych. Odnajdą oni w tych relacjach klucz do poszukiwań w sobie dobrej energii życia, której tak bardzo brakuje we współczesnym świecie. Pozytywna filozofia codziennej egzystencji pomaga zachować równowagę duchową oraz fizyczną organizmu, ma znaczący wpływ na jego zdrowie. Każda z 33 relacji opowiada o radości życia oraz pięknie istnienia jako największego Daru, stanowiącego samo w sobie bogactwo każdego człowieka.

Autorzy zrzekli się na rzecz Fundacji Wspierania Onkologii Dolnośląskiej praw autorskich oraz wiążących się z tym profitów finansowych. Zysk ze sprzedaży książki zostanie przekazany na statutową działalność Fundacji Wspierania Onkologii Dolnośląskiej – czyli promocję profilaktyki i cele związane z leczeniem chorób nowotworowych. W ten sposób Dobra Intencja, która jest fundamentem powstania publikacji zostanie zwielokrotniona Czystym Dobrem płynącym z jej ukazania się drukiem.

Media w przeszłości skutecznie umocniły w masowej świadomości opinię, że „rak to wyrok”, że „rak to śmiertelna choroba”. Proces leczenia chorób nowotworowych jest w znacznej części przypadków ciężki, a powrót do zdrowia pacjentów może trwać długo. Dziś zbyt często temat chorób nowotworowych podejmowany jest w konwencji chłodnych analiz medycznych popartych statystyką, bądź w sposób akcentujący bardzo drastycznie cierpienia chorych. W tym drugim wypadku zapomina się, że za mocnymi słowami, które cytowane są często dla komercyjnej atrakcyjności materiału, kryją się o wiele głębsze i subtelniejsze uczucia. Nasze teksty starają się do nich docierać, nie unikając wątków związanych z uciążliwościami leczenia chorych na nowotwory oraz zachowując dbałość o wiarygodną od strony medycznej merytoryczną zawartość tekstów. Autorami tej publikacji są tak naprawdę sami pacjenci. Ich świadectwa budują wiarę w możliwości współczesnej onkologii oraz wiarę w pozytywną przyszłość każdego chorego, u którego zdiagnozowano raka. Jak napisaliśmy w rozdziale stanowiącym wstęp do całości, zebrane przez nas relacje dają „(…) Czytelnikowi nadzieję odwagę, siłę i dobrą energię, uzmysławiając, że każdego człowieka stać na sprostanie wyjątkowym wyzwaniom, że każdy człowiek może pokonywać najtrudniejsze nawet przeszkody w życiu, by odcisnąć w nim niezwykły i piękny ślad własnego Istnienia.”

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.