Програма Health4Ukraine – 500 злотих на ліки для воєнних мігрантів з України

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email


Компанія Direct Relief у співпраці з epruf S.A. розробила Програму, яка дає змогу
громадянам України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, отримати
фінансування на придбання ліків у загальнодоступних аптеках та аптечних пунктах
Польщі.
Скористатися допомогою за Програмою може будь-який громадянин України, який
перетнув польський кордон після 24 лютого 2022 р.

Умовою для приєднання до Програми та отримання допомоги є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL. До Програми можуть приєднатися як дорослі, так і неповнолітні (за неповнолітніх подають заявку
батьки/опікуни).
Кожна особа, чию заявку на допуск до Програми буде схвалено, отримає
індивідуальний код учасника Програми, який дозволить їй придбати ліки та інші
продукти, доступні в аптеці, на суму до 500 злотих у 2022 році.
Наразі реєстраційна форма недоступна! Якщо Ви бажаєте отримати інформацію
про можливість реєстрації – залиште свою електронну адресу на сторінці програми, час від часу відкривається реєстрація і видаються коди для певної кількості
бажаючих: https://health4ukraine.com/uk/


Program Health4Ukraine – 500 złotych na leki dla uchodźcy z Ukrainy


Direct Relief we współpracy z epruf s.a. opracowały Program umożliwiający obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., uzyskanie dofinansowania do zakupu leków w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski.
Z pomocy w ramach Programu może skorzystać każdy obywatel Ukrainy, który
przekroczył polską granicę po 24.02.2022 r.

Warunkiem przystąpienia do Programu i uzyskania pomocy jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego nadanie polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL. Do Programu mogą przystąpić zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie (w imieniu osób niepełnoletnich wniosek o przystąpienie składają rodzice/ opiekunowie prawni).
Każda osoba, której wniosek o przyjęcie do Programu zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma indywidualny Kod Uczestnika Programu, który umożliwi jej zakupy leków i innych produktów dostępnych w aptece do kwoty 500 zł w 2022 roku.

Obecnie formularz rejestracyjny nie jest dostępny! Osoba, która chce otrzymać informację o możliwości rejestracji musi pozostawić swój adres e-mail na stronie: https://health4ukraine.com/uk/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.