KRS 0000358654

Chcemy przejrzystej współpracy z Ministerstwem Zdrowia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W jednym z publicznych wystąpień w marcu br. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia – Wojciech Andrusiewicz wspomniał, że w Ministerstwie trwają prace nad opracowaniem wieloletniego programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi.

Jesteśmy przekonani, że przejrzystość jest warunkiem koniecznym sprawnego współdziałania oraz budowania zaufania do współpracy administracji państwowej i organizacji pozarządowych.

Dlatego zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o określenie warunków, które powinny spełniać organizacje, by móc brać udział w projektach mających wpływ na kształtowanie polityki publicznej w obszarze zdrowia. Pełna treść dokumentu jest dostępna tutaj.

Postulujemy, by warunkiem współpracy było wskazanie w rocznym sprawozdaniu finansowym:

  • wysokości oraz odsetka dochodów pochodzących od sektora farmaceutycznego,
  • wynagrodzeń członków zarządu, organów nadzoru oraz innych osób reprezentujących organizacje,
  • wysokości oraz odsetka dochodów pochodzących ze źródeł publicznych,
  • spisu podmiotów, od których dotacje przekraczają 5% sumy rocznych przychodów organizacji,
  • oraz przyjęcie przez organizacje parasolowe dokumentu w zakresie dobrego zarządzania oraz sprawozdania z jego wykonania.

Zapytaliśmy także, czy powyższe postulaty zostaną zrealizowane w procesie kształtowania programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze promocji i ochrony zdrowia i na kiedy jest planowane jego wdrożenie.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.