Chcemy przejrzystej współpracy z Ministerstwem Zdrowia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W jednym z publicznych wystąpień w marcu br. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia – Wojciech Andrusiewicz wspomniał, że w Ministerstwie trwają prace nad opracowaniem wieloletniego programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi.

Jesteśmy przekonani, że przejrzystość jest warunkiem koniecznym sprawnego współdziałania oraz budowania zaufania do współpracy administracji państwowej i organizacji pozarządowych.

Dlatego zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o określenie warunków, które powinny spełniać organizacje, by móc brać udział w projektach mających wpływ na kształtowanie polityki publicznej w obszarze zdrowia. Pełna treść dokumentu jest dostępna tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Postulujemy, by warunkiem współpracy było wskazanie w rocznym sprawozdaniu finansowym:

  • wysokości oraz odsetka dochodów pochodzących od sektora farmaceutycznego,
  • wynagrodzeń członków zarządu, organów nadzoru oraz innych osób reprezentujących organizacje,
  • wysokości oraz odsetka dochodów pochodzących ze źródeł publicznych,
  • spisu podmiotów, od których dotacje przekraczają 5% sumy rocznych przychodów organizacji,
  • oraz przyjęcie przez organizacje parasolowe dokumentu w zakresie dobrego zarządzania oraz sprawozdania z jego wykonania.

Zapytaliśmy także, czy powyższe postulaty zostaną zrealizowane w procesie kształtowania programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze promocji i ochrony zdrowia i na kiedy jest planowane jego wdrożenie.

DZIAŁAJ TERAZ!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Aktualności