Nie wiemy, czy Ministerstwo Zdrowia śledzi sytuację pacjentów

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

23 kwietnia zwróciliśmy się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o udostępnienie danych dotyczących sytuacji szpitali i oddziałów onkologicznych w Polsce w czasie pandemii SARS-CoV-19. Pytaliśmy:

  • w ilu szpitalach i oddziałach onkologicznych środki ochrony osobistej są obowiązkowe?
  • jaka część placówek zostało czasowo lub trwale zamkniętych?
  • w ilu placówkach wprowadzono procedury przeciwepidemiczne?
  • jaka część szpitali i oddziałów onkologicznych musiała reorganizować pracę, przekładając lub odwołując planowane zabiegi czy badania?

6 maja otrzymaliśmy od Ministerstwa Zdrowia odpowiedź. Jej pełna treść jest dostępna tutaj. Ministerstwo niestety nie odpowiedziało na żadne z zadanych pytań.

W przesłanym piśmie poinformowało jedynie, że placówkom zostały przekazane wytyczne, stanowiska i zalecenia na czas epidemii, opracowane przez towarzystwa naukowe oraz Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultantów krajowych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Ministerstwo wskazało również, że zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 określa ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Resort oświadczył, że “mając na uwadze powyższe, wszyscy świadczeniodawcy zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym korzystania ze środków ochrony osobistej, a także wdrożenia dodatkowych procedur takich jak wywiad w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, czy pomiar temperatury ciała.”

Niepokojące jest to, że Ministerstwo nie podało informacji o tym, czy tak w rzeczywistości jest.

DZIAŁAJ TERAZ!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Aktualności