KRS 0000358654

Debata „Efekty społeczno-gospodarcze poprawy jakości życia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wzięliśmy udział w organizowanej przez Instytut Innowacyjna Gospodarka debacie „Efekty społeczno-gospodarcze poprawy jakości życia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi”, gdzie w gronie wybitnych ekspertów dyskutowaliśmy o możliwościach poprawy jakości życia pacjentek onkologicznych z zaawansowanym rakiem piersi.

Eksperci, w tym m.in. dr Renata Duchnowska i prof. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podkreślali, że choć czas przeżywalności znacznie się wydłuża, a niedostępne jeszcze kilka lat temu leki innowacyjne znajdują się już w fazie asymilacji, to wciąż pozostaje wiele do wykonania w obszarze poprawy jakości życia pacjentek, a także poprawy jakości i dostępności do kompleksowego leczenia. Prof. Ewelina Nojszewska z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej zwracała uwagę na ekonomiczne aspekty choroby – w tym realne skutki finansowe dla gospodarki, m.in. koszty niewykonanego PKB. Podkreślała także, że korzystniejsze ekonomicznie jest inwestowanie w koszty bezpośrednie prowadzące do jak najszybszego wyleczenia, takie jak innowacyjne leczenie. W długiej perspektywie zmniejszy to koszty pośrednie związane z przedłużająca się chorobą. Minister Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracał uwagę na rolę profilaktyki i proponował silniejszy udział pracodawców w zakresie jej szerzenia. Z kolei Minister Konstanty Radziwiłł zapewniał, że wchodzimy na nowe, nowoczesne drogi leczenia. Przypominał jednak, że koszty refundacyjne nowoczesnych terapii są ogromne, sięgając często kilkuset milionów rocznie. Pan Minister podkreślał również rolę profilaktyki i przede wszystkim wczesnego wykrycia, które jest kluczowe w terapii raka piersi.

Podczas debaty przedstawiono też założenia listu otwartego, w którym organizacje pacjenckie zwracają się do decydentów i polityków o podjęcie działań mających zmienić sytuację pacjentek chorych na zaawansowanego raka piersi.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.