Debata „Efekty społeczno-gospodarcze poprawy jakości życia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wzięliśmy udział w organizowanej przez Instytut Innowacyjna Gospodarka debacie „Efekty społeczno-gospodarcze poprawy jakości życia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi”, gdzie w gronie wybitnych ekspertów dyskutowaliśmy o możliwościach poprawy jakości życia pacjentek onkologicznych z zaawansowanym rakiem piersi.

Eksperci, w tym m.in. dr Renata Duchnowska i prof. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podkreślali, że choć czas przeżywalności znacznie się wydłuża, a niedostępne jeszcze kilka lat temu leki innowacyjne znajdują się już w fazie asymilacji, to wciąż pozostaje wiele do wykonania w obszarze poprawy jakości życia pacjentek, a także poprawy jakości i dostępności do kompleksowego leczenia. Prof. Ewelina Nojszewska z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej zwracała uwagę na ekonomiczne aspekty choroby – w tym realne skutki finansowe dla gospodarki, m.in. koszty niewykonanego PKB. Podkreślała także, że korzystniejsze ekonomicznie jest inwestowanie w koszty bezpośrednie prowadzące do jak najszybszego wyleczenia, takie jak innowacyjne leczenie. W długiej perspektywie zmniejszy to koszty pośrednie związane z przedłużająca się chorobą. Minister Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracał uwagę na rolę profilaktyki i proponował silniejszy udział pracodawców w zakresie jej szerzenia. Z kolei Minister Konstanty Radziwiłł zapewniał, że wchodzimy na nowe, nowoczesne drogi leczenia. Przypominał jednak, że koszty refundacyjne nowoczesnych terapii są ogromne, sięgając często kilkuset milionów rocznie. Pan Minister podkreślał również rolę profilaktyki i przede wszystkim wczesnego wykrycia, które jest kluczowe w terapii raka piersi.

Podczas debaty przedstawiono też założenia listu otwartego, w którym organizacje pacjenckie zwracają się do decydentów i polityków o podjęcie działań mających zmienić sytuację pacjentek chorych na zaawansowanego raka piersi.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

DZIAŁAJ TERAZ!

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności