Konsultacje do zmian w Pakiecie Onkologicznym

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

konsultacje pakietu onkologicznego13 lipca br byliśmy uczestnikami pacjenckich konsultacji pakietu onkologicznego. Konsultacje zostały zorganizowane przez Fundację Wygrajmy Zdrowie oraz Federację Stowarzyszeń Amazonki w ramach projektu “Społeczny monitoring wdrażania i realizacji przez Ministerstwo Zdrowia pakietu onkologicznego” finansowanego z Funduszy EOG.

Minister Piotr Warczyński przy wsparciu Departamentu Strategii i Analiz zaprezentował najnowsze statystyki i analizy na temat realizacji pakietu onkologicznego. Eksperci Pacjenkiego Zespołu Monitorującego zaprezentowali natomiast dane i uwagi do pakietu zgłaszane przez różne środowiska zarówno pacjenckie jak i medyczne oraz świadczeniodawców.

Fundacja Alivia oraz przedstawiciele innych organizacji zgłosili uwagi i rekomendacje koniecznych zmian w pakiecie onkologicznym.

Dane zebrane przez Zespół Monitorujący, pochodzące z różnych niezależnych źródeł pozwolą na przygotowanie analizy po pół roku funkcjonowania pakietu. W sierpniu zostanie też rozpoczęte badanie ankietowe oceny pakietu onkologicznego skierowane do pacjentów onkologicznych.

konsultacje pakietu onkologicznego

konsultacje pakietu onkologicznego

DZIAŁAJ TERAZ!

W szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków ochronnych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności