Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszły naprzeciw naszym postulatom!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zapowiedź wprowadzenia edukacji zdrowotnej jako osobnej lekcji oraz szczepień przeciw HPV w szkołach to rozwiązania zbieżne z postulatami naszej fundacji, oraz ponad trzydziestu innych organizacji pacjentów, przedstawionymi w apelu z dnia 22 stycznia br. do Ministry Zdrowia Izabeli Leszczyny i Ministry Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.  

W przesłanym dzisiaj do kierownictwa obu resortów piśmie dziękujemy za uwzględnienie naszych postulatów i deklarujemy gotowość do współpracy w wypracowaniu rozwiązań możliwych do wdrożenia w tym obszarze.  

Zwracamy uwagę, że podjęcie skoordynowanych działań na rzecz upowszechnienia szczepień pozwoli pełni wykorzystać potencjał rozpoczętego bezpłatnego programu skierowanego do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat. Dlatego też wprowadzenie szczepień przeciwko HPV w szkołach stanowi naturalne rozwiązanie. 

Ważne jednak, aby szczepienia w szkołach zostały zaplanowane w sposób dający szansę na zaszczepienie jak najliczniejszej grupy. Dlatego proponujemy, aby w koordynacji z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej posiadającymi umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, wyznaczyć za dni szczepień w szkołach jeden dzień powszedni oraz, zgodnie z zapowiedziami, sobotę. Ponieważ dla procesu szczepień konieczna jest zgoda opiekuna dziecka, zasadnym będzie  rozszerzenie propozycji dostępnych terminów, jak również zapewnienie możliwości wyrażenia zgody na wiele sposobów. Odpowiednie wydają się zarówno rozwiązania cyfrowe takie jak Internetowe Konto Pacjenta, elektroniczne metody komunikacji rodziców ze szkołą, jak również tradycyjne zgody papierowe. Pełna treść pisma dostępna jest tutaj.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.